Bijdrage: Verkenning moge­lijk­heden Nationaal Cultureel Weten­schap­pelijk Instituut Rotterdam-Zuid


Uitge­sproken in de verga­­­­­dering van de commissie ZOCS op 13 maart 2019

13 maart 2019

Voorzitter,

Vooralsnog zien wij vier grote culturele ontwikkelingen op Zuid, te weten een landverhuizersmuseum op de Kaap, een nationaal cultureel wetenschappelijk museum, 'Boijmans op Zuid' aan het Zuidplein tijdens de sluiting van haar hoofdverblijf tot aan 2026, en dan ook nog het initiatief van Museum Boijmans van Beuningen om met een particuliere investeerder aan de zuidoever een museum voor hedendaagse kunst te starten. Vier grote ontwikkelingen, maar die voor het moment nog slechts goede voornemens zijn. Erg abstract.

Voorzitter, wij hebben vragen over het Nationaal Cultureel Wetenschappelijk Instituut. Op 20 december 2016 kondigt het college aan de mogelijkheden voor een nationaal cultureel instituut in Rotterdam-Zuid te gaan verkennen. Dit mocht ook wat kosten, namelijk €40.000 aan gemeentegeld. De rijksoverheid betaalde €75.000. In april 2017 was de verkenning klaar. Het heeft tot oktober 2018 moeten duren voordat de verkenning openbaar werd gemaakt, na aandringen van onze fractie. De verkenning heeft dus anderhalf jaar op de plank gelegen en had er mogelijk nog steeds gelegen. Wat is hier aan de hand? Waarom heeft de verkenning zo lang op de plank gelegen? Had dit misschien te maken met wachten op een meer gunstig politiek gesternte, er is nu namelijk een nieuw college. Het college spreekt zich niet uit over de verkenning in haar brief uit oktober van vorig jaar. Waarom niet? Wat vindt het college van de verkenning? Weet de wethouder wat het Rijk ervan vindt? De verkenning bestaat voornamelijk uit een serie essays. Vindt het college de verkenning een goede besteding van gemeenschapsgeld? Hoe is onze investering van €40.000 besteed? Voor de verkenning is voornamelijk gesproken met de elite van de kunstwereld, maatschappelijke instellingen, bestuurders en filantropische instellingen. Dat is natuurlijk belangrijk, maar wij zien niet of er voor de verkenning is gesproken met burgers. Is er volgens de wethouder gesproken met burgers? Indien nee, waarom niet? Welke opdracht is meegegeven aan mevrouw Van der Meer Mohr voor het uitvoeren van de verkenning? Mogen wij de opdrachtverstrekking inzien?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.