Bijdrage: Program­ma­kader Rotterdams WeerWoord 2030


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 1 juni 2023

1 juni 2023

Voorzitter,

Goed dat we een klimaatadaptatieprogramma hebben. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn intens voelbaar in onze stad. Zomers zijn bijna niet meer uit te houden, zeker niet in de versteende wijken. Er is kans op wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en droogte. Zeggen wij kans? De gevolgen van menselijk handelen dienen zich steeds vaker en heftiger aan.

Goed dus dat we klimaatadaptief willen zijn, het kan ons niet snel genoeg. Daarbij twee kanttekeningen, voorzitter. Allereerst mag klimaatadaptatie nooit afleiden van het hoofddoel, namelijk terugdringing van broeikasgassen in de atmosfeer. Volgens VN-baas Guterres zitten we op de snelweg naar de klimaathel; een passende metafoor. Klimaatadaptatie is dus aanvullend aan klimaatmitigatie. Ten tweede vinden we dat klimaatadaptatie al begint bij het inrichten van de stad. Keuzes ten aanzien van ruimtelijke ordening moeten óók klimaatadaptief zijn. Niet alles kan en voor onze fractie is het niet te accepteren dat we de stad volbouwen terwijl het agrarische achterland wordt ontzien. Een stad moet leefbaar zijn en dat betekent: minder steen. Minder steen is meer natuurlijke waterberging, minder hittestress, minder zetting van de bodem en ga zo maar door. We houden zo veel van Rotterdam, dat we iedereen een mooie woning buiten de stad gunnen.

Voor nu hebben we één motie. We maken ons zorgen over de gezondheidsschade die onze jonge stadsgenoten mogelijk oplopen in schoolgebouwen die niet bestand zijn tegen te warm weer. We willen dat de wethouder werk maakt van hittebestendige scholen. Een goed binnenklimaat is essentieel voor de gezondheid van jonge mensen en ook voor de leerprestaties.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Jaarstukken 2022, beleidsvelden wonen en bouwen (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer