Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 1 juni 2023

1 juni 2023

Voorzitter,

We vinden de nota goed genoeg om voor te stemmen. Fijn dat we beleid hebben op het schoonhouden van de stad.

Wel zien we verbeterpunten, vijf maal. We weten dat met opgenomen beeldmateriaal van cameratoezicht eventuele naastplaatsers kunnen worden opgespoord en beboet. De wethouder beschouwt dit als mooie bijvangst van het cameratoezicht. Wij willen niet dat camera’s worden gebruikt voor handhaving op schoon in de openbare ruimte, waarmee burgers worden bespied. We kunnen geen inschatting maken of de camera weg moet, wél dat we geen beeldmateriaal meer gaan gebruiken van naastplaatsingen. Daartoe een motie.

Veel inwoners doen het goed, een kleine groep lapt de regels aan haar laars. Aanpakken die gasten. Maar bedrijven kunnen er zo mogelijk nog meer van. De 25-meterregel wordt niet consequent nageleefd en afvalmaterialen van de bouwplaats vliegen soms in het rond, omdat de bak niet is afgedekt. En soms verdwijnt bedrijfsafval in de container, wat niet mag. Wij willen graag sturen op een schoner Rotterdam met in onze handen de opruimplicht en de bouwplaatsvergunning, maar het is nu volstrekt onduidelijk hoe effectief handhaving is geweest. Daarom willen we allereerst dat handhaving op deze punten wordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage over dit voorleggende schoonprogramma. Graag een toezegging.

Het bedrijfsleven willen we op gepaste afstand in de uitvoering van de schoonnota. Wij vinden het onverstandig om particuliere bedrijfsbelangen te mengen in de zorgplicht van overheid voor een schone en gezonde leefomgeving. Dat vervuilt de publieke zaak. We hebben specifiek het verzoek om de lobbyclub Nederland Schoon van de verpakkingsindustrie op gepaste afstand te houden. Een volgende motie.

Weet u het nog, voorzitter, het wereldkampioenschap confettischieten in het Zuiderpark, vier jaar geleden? Met enorme troep in het groen als gevolg? We willen nog altijd een verbod op verspreiding van confetti, maar helaas ontbreekt het draagvlak. Wel kunnen we hopelijk snel afscheid nemen van plastic confetti, materiaal met de meeste milieuschade. Dat gaat dan de weg van het plastic rietje en andere single use plastics. We roepen de wethouder op werk te maken van een handelsverbod in plastic confetti, breng dit milieuprobleem onder de aandacht van de beleidsmakers in Den Haag. Een derde motie.

Verder zien we graag dat de vuilfuik terugkomt als experiment in de stad. Motie 4.

Voorzitter, tot slot. Zwerfvuilrapers zijn goud waard. We willen ze ook jaarlijks een cadeaubon kunnen geven, zoals de containeradoptanten die ook krijgen. Die krijgen een bedankje ter waarde van €15. Het lijkt ons een goede zaak als wij het uitbreiden naar zwerfvuilrapers. Aan alle zwerfvuilrapers: namens de dieren en de Rotterdammers, bedankt! Een laatste motie.

Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer