Bijdrage: Steden­bouw­kundig plan Schie­ka­deblok


Uitge­sproken in de verga­dering van de Tijde­lijke commissie fysiek op 25 mei 2022

25 mei 2022

Voorzitter,

Het voorliggende plan lijkt op het raadsbesluit van 28 mei 2020, waarmee wij hebben ingestemd. Tot zover prima. Maar als we naar het woonprogramma kijken, worden we minder blij. Slechts 43% van het programma bedient de groepen in de samenleving waar de wooncrisis het hevigst is, namelijk in de segmenten sociaal en midden. De Partij voor de Dieren wil minimaal 75% van alle nieuwbouw in die segmenten.

Wij vinden dat de wethouder er niet mee wegkomt door het altijd op stedelijke gemiddelden of ‘het grote plaatje’ te gooien. De Rotterdammers met woonwensen en met een smalle beurs trekken te vaak aan het kortste eind. Gaat het college het woonprogramma bijstellen?

Wat voor bomen worden er op de hof geplaatst? Is het college bereid te kiezen voor bomen die veel insecten aantrekken, om zo de biodiversiteit in de betonnen jungle van de Rotterdamse binnenstad een handje te helpen?

We lezen iets over groene gevels, voor biodiversiteit of het tegengaan van hittestress. Hoe gaat het college dit bij de ontwikkelaar afdwingen, zodat het niet bij woorden blijft? Hetzelfde geldt voor natuurinclusieve maatregelen die we in deze biodiversiteitscrisis moeten nemen. In de brief van collega Karremans over de voortgangsrapportage biodiversiteit van twee weken geleden stond namelijk het volgende: “Verder zien we dat bij voorbeeld vleermuizen, naast de insecten en de vogels, het moeilijk hebben, omdat de er in nieuwbouwhuizen nauwelijks meer holtes in spouwmuren en onder dakpannen zitten waarin ze kunnen verblijven.” Nou voorzitter, geen woorden maar daden. Hoe gaat wethouder Kurvers een natuurinclusief Schiekadeblok bewerkstelligen?

Verder stuitten wij op een interessante zin in de collegebrief: “Een verdere verdichting is niet gewenst omdat dit afbreuk doet aan de nagestreefde woon-, werk- en verblijfskwaliteit in het gebied.” Wij zijn benieuwd hoe de wethouder deze afweging heeft gemaakt en welke lessen hij hieruit trekt voor andere ontwikkelingen in de stad.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Participatieproces Luchthavenbesluit RTHA (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Jeugdzorg Rotterdam en Regionale Jeugdzorg Rijnmond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer