Bijdrage: Onder­wijstoe­komst voor leer­lingen met autisme spec­trum­stoornis


Uitge­sproken in de raads­ver­­ga­­dering van 11 april 2019

11 april 2019

Voorzitter,

In de afgelopen weken zijn diverse fracties in de gemeenteraad van Rotterdam bekend geraakt met Acato Rotterdam, een burgerinitiatief dat invulling geeft aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. Deze kwetsbare doelgroep heeft namelijk ook het volste recht om onderwijs te genieten en daarmee om een eerlijke kans te krijgen iets van hun leven te maken.

Wij waren in eerste instantie zeer verheugd dat het college in de beantwoording van onze vragen aangaf Acato Rotterdam een plek te willen bieden in het complexe speelveld tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij waren blij dat op ons aandringen een leerrechtpilot in het voortgezet onderwijs werd opgezet, zodat Acato kon worden verbonden aan een school. Maar helaas zag de wereld er in minder dan een maand tijd compleet anders uit. Het college wilde plotsklaps niet meer verder met Acato, naar eigen zeggen omdat het burgerinitiatief niet kan voldoen aan de voorwaarden. Per 1 mei gaat de stekker eruit, als het aan het college had gelegen.

Dat is een hard gelach, in de eerste plaats voor de kleine twintig leerlingen die nu passend onderwijs genieten. Dat is onderwijs met heel veel aandacht voor de kwetsbare positie van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. Wij vrezen dat het stopzetten van de samenwerking met Acato een grote negatieve impact heeft op de leerlingen. Dat is ook wel duidelijk geworden uit de inspreekbijdrage van de ouders in de commissie ZOCS van verleden week. Zo vertelde een van de ouders dat het wel maanden gaat duren voordat haar kind kan wennen aan nieuwe gezichten voor de klas, een nieuw klaslokaal en andere onderwijsmethoden. Bovendien lieten de ouders aan duidelijkheid niks te wensen over. Er is simpelweg geen alternatief voorhanden. De leerlingen kwijnen weg in het reguliere onderwijs en ook de zogenoemde cluster 4-scholen in het voortgezet speciaal onderwijs bieden geen soelaas.

Daarom komen wij met een eerste motie die ervoor zorgt dat de leerlingen met een autisme spectrumstoornis centraal staan in willekeurig elk toekomstig scenario waarin er wordt gezocht naar een goede combinatie van onderwijs en jeugdzorg. Dit betekent dat de leerlingen met dezelfde professionals zullen werken als nu het geval is.

Wij willen Acato een eerlijke kans geven om zich op te werken als erkende jeugdzorgaanbieder. Wij willen dit goede burgerinitiatief behouden voor de stad. Vraag de leerlingen maar wat ze van hun school vinden en dan zal je merken waarom. Daarom een tweede motie over het behoud van Acato. Dit kan prima door Acato te verbinden aan een onderwijspartner in een leerrechtpilot. Zelf hebben de initiatiefnemers goed voor ogen welke partijen in de stad de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Rotterdams vestigingsklimaat voor proefdiervrije innovatie in Life Sciences & Health"

Lees verder

Bijdrage: Tweedeling in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer