Bijdrage: Twee­deling in het onderwijs


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 17 april 2019

17 april 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren staat voor eerlijke en gelijke kansen in het onderwijs. Het is daarom wrang te moeten constateren dat het verschil tussen de best presterende en de slechts presterende scholen in Rotterdam groter wordt als we naar het inkomen kijken.

Wat ons betreft zijn er op dit vlak twee pregnante vraagstukken. Allereerst: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de slechts presterende scholen in Rotterdam het beter gaan doen? Dit gaat over eerlijke kansen. We moeten het hier gaan hebben over een basisniveau. Dat kun je meten aan de hand van de resultaten van de centrale eindtoets of aan het gemiddelde advies. Ten tweede: willen we in een stad leven waar het uitmaakt naar welke school je gaat? Dit gaat over gelijke kansen. Voorzitter, dat willen wij niet. Verschil in onderwijsland is al zo oud als de weg naar Kralingen, maar dat betekent niet dat je er het bijltje bij moet neerleggen.

Voorzitter, wij lazen in de krant dat zogenoemde zwarte scholen met moeite hun vacatures vullen. De vorige wethouder onderwijs schreef dat hij zich niet herkent in het beeld dat er een groter lerarentekort bestaat op scholen met de minst kansrijke leerlingen. Ik mag toch hopen dat de huidige wethouder onderwijs zich wel in dat beeld herkent? Geen goed onderwijs zonder goede docenten die staan voor hun ambacht. Daarom willen wij de wethouder graag vragen of er iets kan veranderen aan de sollicitatieprocedure. Solliciteren doe je nu op een vacature bij een school, maar je kunt er ook voor kiezen dat scholenkoepels – koepels met zowel goede als minder goede scholen – vacatures uitzetten. Een sollicitatie bij een koepel betekent dat je bekend raakt met de organisatie en de onderwijsfilosofie en dat je daarna een school wordt toegewezen. Zo weet de koepel of er ergens op scholen een nijpend tekort bestaat dat met deze werkwijze wordt bestreden. Ik hoor het graag. Want dit probleem vraagt om creatieve oplossingen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.