Bijdrage: Initi­a­tief­voorstel "Rotterdams vesti­gings­klimaat voor proef­dier­vrije innovatie in Life Sciences & Health"


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 11 april 2019

11 april 2019

Voorzitter,

33.000. 28.000. 44.000. 48.000. 37.000. Dit zijn de aantallen dierproeven die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Hier, in Rotterdam. Jawel, in onze stad vindt er jaarlijks een grote tragedie plaats door de dood van duizenden dieren in de laboratoria van het Erasmus Medisch Centrum. En waarvoor, om welke reden? Ogenschijnlijk dragen proefdieren bij aan wetenschappelijke vooruitgang, het testen van nieuwe medicijnen of stoffen, vaccins voor ziektes, nieuwe toepassingen in de disciplines immunologie en toxicologie. Althans, dat wordt ons altijd verteld. Maar weet dan dat de uitkomsten van vrijwel alle dierproeven niet kunnen worden vertaald naar de situatie van de mens. Zullen wij het dan maar zeggen? Dierproeven zijn niet alleen wreed, maar ook nutteloos.

De rijksoverheid gaat over het dierproevenbeleid, helaas kunnen we er als gemeente geen invloed op uitoefenen. Maar wij gaan wel over iets anders, namelijk het economisch vestigingsklimaat van de stad. Wij raadsleden bepalen hoe wij de stad zo aantrekkelijk mogelijk maken voor nieuwkomers die zich met hun bedrijf willen vestigen in Rotterdam. En wij kunnen er met bepaalde keuzes in ons stedelijk vestigingsklimaat ook voor zorgen dat we zo aantrekkelijk mogelijk worden voor bedrijven die werken aan innovatie. Zoals proefdiervrije innovatie. In vitro, in silico en epidemiologisch onderzoek hebben een hoge vlucht genomen in de afgelopen jaren. Tel daarbij innovatie op met personalized medicine en organs-on-a-chip en je ziet dat dierproeven helemaal niet nodig zijn om wetenschappelijke vooruitgang te boeken. Ook eHealth is veelbelovend.

Het Erasmus Medisch Centrum is een belangrijke en grote speler in het Rotterdamse LSH-landschap. Toeleveranciers van innovatie in de Life Sciences & Health zitten graag zo dicht mogelijk bij de afnemer, zoals het EMC. Korte lijntjes zijn van groot belang om bedrijven met proefdiervrije innovatie aan ons te binden. En daar moeten we dan ook op inzetten. Via onze subsidie aan Rotterdam Partners en de deelneming in Swanbridge Capital, bijvoorbeeld. Dit biedt een mooie kans om nieuwe toegevoegde waarde naar onze stad te lokken. Nog meer spreken we de hoop en verwachting uit dat de dierproeven in Rotterdam op termijn tot het verleden zullen behoren.

Voorzitter, ik rond af. Nederland wil in 2025 voorloper zijn in proefdiervrije innovatie. Vooralsnog wordt deze doelstelling vooral met de mond beleden. Laten we daarom in Rotterdam het voortouw nemen om nu echt eens de belofte van een toekomst zonder proefdieren in te lossen. Om die reden bied ik u ons initiatiefvoorstel 'Rotterdams vestigingsklimaat voor proefdiervrije innovatie in Life Sciences & Health' aan.

Ik dank u.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Raadsvoorstel Wijziging Verordening WMO-jeugd

Lees verder

Bijdrage: Onderwijstoekomst voor leerlingen met autisme spectrumstoornis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer