Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 24 mei 2023

24 mei 2023

Voorzitter,

Een schone stad is in ieders belang. Mensen en dieren. Naastplaatsingen en zwerfvuil leiden tot verontreiniging van de leefomgeving, waardoor het woon- en leefgenot worden aangetast. Daarom zijn wij blij met het optuigen van beleid dat ervoor bedoeld is Rotterdam schoon te houden.

We zijn over het algemeen blij met alle voorgestelde acties voor een schoner Rotterdam. Leuk om te lezen dat ons idee voor een doneerring – per motie ingediend 6 juli 2021 en helaas verworpen – per proef alsnog wordt gerealiseerd.

Voorzitter, we kunnen nog meer. Het Omgevingsplan gaat in 2029 van start. In dat plan kunnen we de huidige landelijke 25-meterregel vervangen door een lokale regel, waarbij we het afstandscriterium oprekken. We willen graag dat het college oprekt naar 150 meter. Dat is de stok naast de wortel, want feitelijk willen Partij voor de Dieren en de wethouder hetzelfde. De wethouder maakt afspraken met fastfoodbedrijven voor uitbreiding van het schoon te houden areaal, wat mogelijk succesvol is maar niet juridisch bindend. De wortel. De stok is dan het Omgevingsplan. We dienen een motie in om dit voor elkaar te krijgen.

Over die 25-meterregel het volgende. Handhaving loont, blijkt onze vragen. Waarschuwingen worden opgevolgd en lasten onder dwangsom zijn verbeurd. Goede zaak, maar het gebeurt veel te weinig. De wethouder kan veel meer doen. De afgelopen vijf jaar zijn er drie waarschuwingen afgegeven en vier keer een last onder dwangsom opgelegd. Dat is dus echt helemaal niks. Malafide ondernemers komen nu overal mee weg. Er mag wel een tandje bij. Wat gaat de wethouder doen? We horen graag concrete acties. We zien ook graag dat rapportage over de 25-meterregel land in het jaarverslag over bestuurlijke handhaving. Graag een toezegging van de wethouder.

Voorzitter, privacyregels gelden ook bij de vuilcontainer. Het staat niet in de nota, en waarom niet eigenlijk, maar deze wethouder zet camera’s in om naastplaatsingen te kunnen constateren. En dan alleen op Zuid. Het is niet proportioneel, zo’n paardenmiddel, en ook zijn er alternatieven. Kappen dus met deze inbreuk op privacy. Ook hiervoor een motie.

We zijn blij dat de wethouder de vele zwerfafvalgroepen in de stad omarmt. We zien graag dat deze zwerfafvalgroepen ook een periodieke attentie ontvangen. Wij denken hier nog over na, de wethouder ook. Hoe wil de wethouder de zwerfvuilrapers in de wijken bedanken?

Tot slot, voorzitter. Het aantal container

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beantwoording vragen over 'Positie van dieren in natuur- en milieueducatie'

Lees verder

Bijdrage: Nota Samen SchoonR 2023-2026 (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer