Bijdrage: Beleids­kader ‘Rot­terdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede’


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 7 september 2023

7 september 2023

Voorzitter,

Als wat je altijd doet niet werkt dan moet je ermee stoppen. Helaas is het ons in Rotterdam niet gelukt de armoede terug te dringen, sterker nog het is zelfs toegenomen. Als pak ‘m beet 3 jaar geleden een vrijwilliger in Hoogvliet nog 550 pakketjes voor het Sinterklaasfeest maakte voor kinderen in armoede las ik gisteren dat de teller ondertussen op 857 staat! Wat we nu inzetten werkt niet.

Wat betekent, zoals we al eerder vroegen, dat alle wethouders hun eigen verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en niet mogen duiken met holle zinnen als: we gaan kijken/onderzoeken/op zoek naar mogelijkheden……

Nee het vraagt concreet actie. Het vraagt op iedere portefeuille een set concrete maatregelen. Nu zijn we de beroerdste niet, dus wethouders pakt u een pen erbij en schrijft u mee.

 • Verbied reclame invloeden in de openbare ruimte die gericht zijn op het consumeren
 • Leg voedseltuinen en moestuinen aan in de wijk
 • Plaats zonnepanelen op gemeentelijke panden
 • Plant fruitbomen en notenbomen in de openbare ruimte
 • Gebruik de gereserveerde subsidie voor de energietransitie voor bedrijven om bedrijven gelegen in woonwijken te verduurzamen en de opgewekte energie te delen met de bewoners van de wijk.
 • Ik herhaal nog maar eens een héél belangrijke: 1 loket, 1 aanvraagformulier, 1 regisseur
 • Maak het OV voor kinderen tot 18 jaar gratis, aangezien de grootste groep bewoners in armoede de 2 oudergezinnen in de bijstand met kinderen boven de 12 jaar zijn. Aldus CPB onderzoek: Kansrijk Armoedebeleid. Leest u vooral hoofdstuk 6 over specifieke maatregelen die de gemeente kan inzetten.
 • Werk samen met informele partijen/ sociale ondernemers en laat hen 7 dagen in de week voor evt een kleine vergoeding ontbijt, lunch en warme maaltijden serveren in Huizen van de wijk.
 • Zorg dat werk loont en maak harde afspraken dat werkgevers goed werkgeverschap tonen en niet de werknemers voor een hongerloontje uitbuiten.
 • Stop mensen met een beperking of chronische ziekte te dwingen tot arbeid waar dit niet kan. Maak het mogelijk dat men daadwerkelijk kan participeren door vrijwilligerswerk oid zonder dat dit gezien wordt dat men dan dus kan werken.
 • Plant gevelbeplanting aan
 • Neem alle projecten eens onder de loep, zijn ze werkelijk nodig of kunnen we enkelen samenvoegen en efficiënter later werken. Uitbesteden aan sociale ondernemers waar we meteen gebruiken kunnen maken van hun expertise.
 • Vergoedt de medische kosten voor dieren die leven in gezinnen in armoede
 • Voer de voorgestelde maatregelen uit de wijkakkoorden uit.
 • Deel fietsen uit
 • Zorg dat schoolkantines goedkope gezonde voeding aanbieden
 • Zorg dat de groep mensen in armoede in de samenleving niet een exclusieve groep is, we zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar!
 • Zet de maatregelen niet in op die manier dat men afhankelijk van de gemeente wordt, maar zorg dat het hen onafhankelijk van de gemeente maakt
 • Gebruik duidelijke taal
 • Communiceer in meerdere gangbare talen in Rotterdam
 • Voorkom dakloosheid , niet alleen voor de volwassenen maar juist ook voor de kinderen. Armoede is intergenerationeel…..wat betekent dat als we nú niet voorkomen we het doorgeven aan de toekomstige generaties.

Voorzitter, ik heb nu een aantal concrete maatregelen opgenoemd verzonnen in een middagje. Ik ben ervan overtuigd dat de teams van de wethouders dit nog veel beter kunnen. Daarom dien ik de volgende moties in .... en daag de wethouders uit dit ieder net zo binnen het bestaand budget te verzinnen. En dan bedoel ik niet bestaand budget van Armoede, nee, iedere wethouder reserveert binnen zijn of haar eigen budget geld voor maatregelen. Het geld is er, het moet alleen anders uitgegeven worden. Efficiënter en doelmatiger. En hiervoor zijn we allemaal verantwoordelijk!

Daarnaast hebben we naar aanleiding van vorige week toch nog wat openstaande vragen, de heer Coskun van de SP refereerde er in zijn bijdrage ook nog even naar. De afdronk van het debat was niet geheel bevredigend en daarom vragen we de gemeenteraad om te onderzoeken wat de toenmalige wethouder Armoede bedoelde met zijn uitspraken? Wat of wie is nou die Olifant in de kamer?

Dank u voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Plan van aanpak dakloosheid (focus op: huisvesting)

Lees verder

Bijdrage: Kadernota Vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer