Bijdrage: Inter­pel­la­tie­debat over 'Achter­houden infor­matie over GPSI'


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 28 mei 2020

28 mei 2020

Voorzitter,

Ook wij waren verrast door het klappen van het Guide Plus Sustainable Investment Fund. Op 12 maart van dit jaar hebben wij nota bene nog in dit huis beraadslaagd over de fondsenstrategie van de gemeente Rotterdam, die een prominente rol speelt in het gloednieuwe beleidskader verbonden partijen. 12 maart, voorzitter. Dit terwijl begin van dit jaar de door de gemeente gestelde deadline voor het zoeken naar een minimuminleg in het fonds verliep. Wij snappen niet waarom wij dan maanden later het GPSI als lichtend voorbeeld voorgeschoteld krijgen over hoe het college deelname in fondsen beschouwt.

Wij komen met twee inhoudelijke voorstellen voor verbetering van de fondsenstrategie. Onze eerste motie voorziet erin dat de gemeente pas toetreedt tot een fonds als alle actoren uit de private sector alle documenten hebben getekend die nodig zijn voor deelname. Het college kan dus prima al commitment hebben uitgesproken en aansturen op een vliegwieleffect, daar is niets mis mee. Maar met belastinggeld moet je zuinig zijn, voorzitter. Daarom eerst de private sector, en dan pas wij.

Onze tweede motie gaat over ‘due diligence’, oftewel dat fondsmanagers zich ervan vergewissen met wat voor allooi zij te maken hebben als personen en organisaties zich aandienen voor deelname. Dit om eventuele financiële, commerciële, juridische, operationele en/of strategische risico’s van gemeentelijke deelname zoveel mogelijk uit te sluiten. Zodat we een dergelijke genante situatie als bij het GPSI niet nog een keer hoeven mee te maken. Deze motie wordt mede ondertekend door de VVD en Leefbaar Rotterdam.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Herzien raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Boezembocht - Veilingterrein en bomenplan Nieuw Kralingen

Lees verder

Bijdrage: Aanpak lerarentekort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer