Bijdrage: Motie vreemd aan de orde van de dag over 'Afspraak is afspraak' (over voort­gangs­rap­portage Feyenoord City)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 23 april 2020

23 april 2020

Voorzitter,

Met onze motie 'Afspraak is afspraak' doen wij een helder verzoek aan dit college. In 2012 heeft de gemeenteraad de Regeling risicovolle projecten in het leven geroepen. Deze regeling is een cruciaal instrument om het college te kunnen controleren, een van de kerntaken van een raadslid. Op 11 mei 2017 is de motie-Bruijn over het aanwijzen van Feyenoord City als risicovol project met algemene stemmen aangenomen. Allemaal glashelder, voorzitter. Het college moet dus voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012, en een van die verplichtingen is om per half jaar te komen tot een voortgangsrapportage.

Een gelegenheidsargument, voorzitter. Het college misbruikt nu de uitbraak van het coronavirus om af te zien van deze verplichting. Dit terwijl de initiatiefnemers van Feyenoord City onlangs in de krant hebben laten optekenen dat zij onvermoeid blijven doorwerken aan de plannen. En zij wisten niet hoe snel zij konden melden dat er blijkbaar tot overeenstemming is gekomen met een van de gebruikers van de gronden waarop een eventueel nieuw stadion is voorzien. En daar deed de gemeente vrolijk aan mee. Dus dit kan allemaal wel, voorzitter? Daar is wel tijd voor? Maar een voortgangsrapportage, ho maar?

Het college stelt in haar brief aan de Raad dat zij het komende halfjaar periodiek informatie wil delen over Feyenoord City, op deelonderwerpen. Wij weten dan al wat er gaat gebeuren. We krijgen louter mooi weer voorgespiegeld, terwijl we slechts in het duister moeten tasten over hoe de zaken er nu goed en wel voorstaan. Daar passen we voor, uiteraard. Het is niet democratisch en schaadt de relatie tussen college en Raad. De Raad is het hoogste orgaan van de stad. De Regeling risicovolle projecten moet gewoon worden uitgevoerd. Punt uit.

Tot slot, voorzitter. Hoe vaak hebben we het college tijdens de bespreking van voorgaande voortgangsrapportages niet horen zeggen dat het slechts een tussenstand is? Nou, in dat geval is de invloed van het coronavirus ook een tussenstand. Was de situatie niet altijd al veranderd zodra de inkt was opgedroogd? U ziet het, voorzitter, drogredenen te over.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Consultatie onderzoeken tarieven OV

Lees verder

Bijdrage: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Rotterdam 2020-2023 (deel 2)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer