Bijdrage: Groen­of­fensief


Uitge­sproken in de verga­­­­­­dering van de commissie BWB op 22 mei 2019

22 mei 2019

Voorzitter,

Wij willen dat de in het vooruitzicht gestelde twintig hectaren aan extra groen hun beslag krijgen in het aankomende omgevingsplan. We willen juridische borging, zodat aankomende colleges hier niet aan kunnen sleutelen. In dat kader, hoe staat het met het overleg tussen de wethouder en zijn collega's die zich bezighouden met de uitwerking van de Omgevingswet in Rotterdam? Je moet het toevoegen van groen niet overlaten aan de vrijblijvendheid van particulieren. Want een geveltuintje kan ook weer worden weggehaald. Bij een bedrijventerrein, dus op particuliere grond, geldt hetzelfde. En ook in de haven, trouwens. Gaat de wethouder bovenop de twintig hectare groen ook de eventuele komst van een distributiecentrum op de landtong compenseren?

De wethouder verlangt veel van actieve bewoners en leunt achterover bij het realiseren van de groenopgave. Dit betekent dat participatierijke wijken meer groen krijgen dan participatiearme wijken. Hoe verhouden de initiatieven voor zelfbeheer zich tot participatie? Want wij vrezen dat versteende wijken door de terugtrekkende wethouder versteend blijven.

De twintig hectaren is een kwantitatief target en dat maakt het bijzonder kwetsbaar voor greenwashing. Neem halfverharding. Dat is geen groen, voorzitter. Over kwaliteit zegt nieuw groenoppervlak bar weinig. Het valt ons op dat biodiversiteit bijna niet wordt genoemd in het groenoffensief. Kan de wethouder uitleggen waarom? Is er überhaupt een kader voor biodiversiteit in de stad? Of ziet de wethouder dit als mooie bijvangst?

Verder zien wij in het groenoffensief het bekende verhaal: groen moet ten dienste staan van de mens. De waardering die de wethouder aan het stedelijk groen geeft, komt voort uit het oordeel van het publiek. Hoe eenzijdig! De Partij voor de Dieren ziet graag dat ecologische waarden onderdeel worden van groenwaardering. Dus: hoe draagt het groen bij aan de instandhouding van soorten planten, bloemen, bomen en dieren? Wat is er voor nodig om de soortenrijkdom op peil te houden? Als we de Beheeraanpak openbaar groen ter hand nemen, dan lenen de typologieën van cultuurlijk en natuurlijk groen hier uitstekend voor. En met bijvoorbeeld het Bureau Stadsnatuur Rotterdam heb je veel kennis en kunde in huis om uitspraken te doen over de toegevoegde waarde van het groen voor ecologie.

Voorzitter, hierbij lanceren wij een nieuwe ecologische verbinding die nog niet in het groenoffensief wordt genoemd. We maken een mooi bijenlint met wilde bloemen vanaf het Hefpark, via de Rosestraat en het spoor naar Dordrecht, het Varkenoordse viaduct onderdoor en dan langs de Colloseumweg tot aan het Varkenoordse Park. De infrastructuur leent zich hier bijzonder goed voor. Wat vindt de wethouder hiervan? Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Initiatiefnotitie Segers-Hoogendoorn over Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Lees verder

Bijdrage: Ambitiedocument Van Zooi naar Mooi - Rotterdam circulair

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer