Bijdrage: Confetti in de buiten­ruimte


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 16 mei 2019

16 mei 2019

Voorzitter,

Eind april en begin mei zijn we in Rotterdam getuige geweest van een gênante situatie. Wat was er ook alweer gebeurd? Oja, op 17 april vragen wij aan het college wat zij vindt van het bizarre voornemen van het Festival Kingsland Rotterdam om een gooi te doen naar het wereldrecord confettischieten. Daarbij wezen wij op de vele negatieve gevolgen die confettischieten met zich meebrengt voor het op orde houden van de buitenruimte. Want confetti valt niet op te ruimen, zo simpel is het. Confetti is zwerfafval, voorzitter. Er zit geen enkele ruimte tussen een papiertje dat op de grond wordt gegooid en het neerdwarrelen van confettisnippers in de buitenruimte.

Nou, voorzitter. Een hard gelach om dan te zien dat het college die wereldrecordpoging confettischieten eigenlijk wel best vindt. Allereerst heeft het college alsnog toestemming gegeven tot de wereldrecordpoging tijdens het festival op Koningsdag, ondanks dat de windkracht op die dag duidelijk maakte dat het onheil niet te overzien was. Maar dan, in de nasleep van het festival. De wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte vindt het spijtig dat de confetti overal in het Zuiderpark is neergedaald, maar ziet vooral kansen om volgende keer het confettischieten wél in goede banen te leiden. Hoe bestaat het?

Voorzitter, met deze stellingname legitimeert het college de vervuiling van de buitenruimte. Want wat de lucht in wordt geschoten, komt ook weer ergens neer. Waarom ziet het college dit niet in? En waarom neemt het college de afvalstoffenverordening niet ter hand om een boete uit te delen aan hen die op georganiseerde wijze confetti laten neerdalen in de buitenruimte en deze vervolgens niet opruimen? Onze eerste motie strekt ertoe confettischieten te verbieden tijdens festivals. Blijkbaar is het verspreiden van confetti wel verboden, maar het schieten ervan niet. Nogmaals, voorzitter: wat in de lucht gaat, komt ook weer naar beneden. Heeft iets met zwaartekracht te maken, geloof ik. Als het niet via de APV kan, dan maar in het evenementenbeleid. Want festivals leggen de grootste druk op de buitenruimte. Duizenden confettipoppertjes, het kan gewoon niet goed gaan. Dat zie je van mijlenver aankomen.

Er gebeurde nog wat, voorafgaand aan het Festival Kingsland Rotterdam. Namelijk dat Stadsbeheer, de dienst van wethouder Wijbenga, negatief adviseerde over het confettischieten. Het lijkt een wrede grap, voorzitter. De ambtenaren vertellen de bestuurder dat het geen goed idee is, maar toch zet de bestuurder door. Waarom voorzitter? Wij willen een concreet antwoord van de wethouder waarom het advies van Stadsbeheer in de wind is geslagen. Maar om toekomstige situaties zoals deze voor te zijn, dienen we onze tweede motie in. Die voorziet erin om een advies van Stadsbeheer tijdens de vergunningverlening van evenementen in de buitenruimte prioriteit te maken. De ambtenaren die dagelijks hard werken om de openbare ruimte op orde te houden, hebben er namelijk het beste zicht op.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Derde voortgangsrapportage Feyenoord City en second opinion herziene business case

Lees verder

Bijdrage: Initiatiefnotitie Segers-Hoogendoorn over Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer