Bijdrage: Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening Rotterdam (APV) 2012


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 4 juli 2019

4 juli 2019

Voorzitter,

De verkoop van dieren op of aan de openbare weg is ons al jaren een doorn in het oog. Want welke belangen worden er altijd weer vergeten? Juist ja, die van het dier. Dieren die in de openbare ruimte worden verkocht, ondervinden veel stress door de omgeving. Het is vaak lawaaiig door het verkeer en door werkzaamheden. In deze zomermaanden hebben dieren bovendien last van hitte en beschutting is niet altijd aanwezig om ze te beschermen tegen het felle zonlicht. De dieren hebben ook last van drukte als ze in winkelstraten, markten of braderieën te koop worden aangeboden. Ook het transport van en naar de openbare verkoopplaatsen is zeer stressvol.

Maar zoals het amendement laat zien, is dierenleed niet het enige bezwaar tegen de openbare verkoop van dieren. Zo uitte een dierenwelzijnsorganisatie onlangs op RTV Rijnmond haar zorgen over vogelmarkten waar voornamelijk papegaaien en parkieten worden verhandeld. Er zijn veel ziekten die op vogelmarkten rondwaren. Daar worden niet alleen de vogels ziek van, maar ook de mensen. En wat voor vogelmarkten geldt, kan ook voor andere diermarkten gelden. Voor de volksgezondheid is het daarom een goede zaak als dieren niet meer met slechts minimale regulering worden verkocht op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals dat nu gebeurt. Dat legitimeert een verbod. Wij willen niet dat openbare verkoop van dieren in onze stad plaatsvindt, vandaar ons voorstel.

Het amendement is juridisch getoetst en akkoord bevonden. Zich verschuilen achter procedurele non-argumenten zit er dus niet bij.

We dienen ook een motie in. Vorige week hebben de organisatoren van de paardenmarkt in Oud-IJsselmonde het evenement op eigen initiatief afgelast, in verband met de hitte. Dat was een wijs besluit, maar het is wel genomen binnen de vrijblijvendheid die bestaat op paardenmarkten. De organisatoren hadden namelijk ook anders kunnen besluiten. Paardenmarkten kennen momenteel minimale regulering door landelijke wetgeving. Wij willen graag dat het college de aanbeveling van de Raad voor Dieraangelegenheden overneemt om het Protocol Welzijn Paardenmarkten uit 2011 te verankeren in de APV. Met dit protocol wordt naar onze mening het welzijn van de paarden beter gediend dan hoe het er nu aan toe gaat. Wie kan daar nu tegen zijn?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader Evenementen 2019

Lees verder

Bijdrage: Havenvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer