Bijdrage: Derde voort­gangs­rap­portage Feyenoord City en second opinion herziene business case


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 9 mei 2019

9 mei 2019

Voorzitter,

In de brei aan documenten hebben wij ons gebogen over de second opinion die is losgelaten op de vernieuwde business case van Feyenoord City. De auteurs van de second opinion stellen dat uitwerking van de business case binnen de voorwaarden van de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City mogelijk moet zijn. Ja, voorzitter, vast wel. Maar afspraak is afspraak. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden de positie van de gemeente in dit hele verhaal vastgelegd middels een raadsuitspraak. Die uitspraak gaat ook over de verdeling van het resultaat en wie het eerst of het laatst aan de beurt komt. Voorwaarden 9.4 en 9.6 gaan hierover. De nieuwe business case tornt aan deze verdeling en verslijt de gemeenteraad voor gek. Daarom willen wij van de wethouder weten of de nieuwe business case juridisch is getoetst. Graag een antwoord. Zo nee, is de wethouder bereid de business case juridisch te toetsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat hij dat doen?

Voorzitter, dan nog over de milieueffectrapportage. Waarom wachten we zo ontzettend lang op dit rapport? Wat is voor de wethouder de waarde van een dergelijk document? Gaat de wethouder de uitkomsten meenemen in zijn besluitvorming over de toekomst van het onderkomen van voetbalclub Feyenoord? Jammer genoeg een retorische vraag, voorzitter. De wethouder beschouwt de MER puur instrumentalistisch. Het is een wettelijke verplichting, dus het moet maar. Echt nul interesse. Wat hebben wij straks nog aan een beoordeling van de milieueffecten als we al zo lang praten over Feyenoord City? Weet de wethouder trouwens welke alternatieven voor die nieuwe Modderschuit aan de Maas worden vergeleken in de MER? Toch niet alleen wat variantjes van het nieuwe stadion afgezet tegen het referentiescenario, mag ik hopen? Dat is wetenschappelijk zeer onzuiver, voorzitter. Renovatie inclusief gebiedsontwikkeling moet ook worden onderzocht, als redelijk te beschouwen alternatief.

Wij willen antwoord op al onze vragen. En voors zijn wij van mening dat de Kuip gerenoveerd moet worden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Zienswijze strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Lees verder

Bijdrage: Confetti in de buitenruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer