Bijdrage: Ziens­wijze stra­te­gische agenda Metro­pool­regio Rotterdam Den Haag (MRDH)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 8 mei 2019

8 mei 2019

Voorzitter,

De strategische visie van de MRDH gaat over economische groei. Wat een armoede. Je kunt niet eeuwig doorgroeien, wanneer gaat het college en dus ook de MRDH dat nou eens inzien? Wat heb je aan economische groei als de planeet niet meegroeit? Wat heb je aan geld als de ijskap smelt? Wij zijn nooit een voorstander geweest van de MRDH, want wat je op afstand zet kun je niet meer zelf regelen. Maar de pathologische focus op groei verwerpen wij volledig. Nog een argument.

De OV-paragraaf in de strategische visie heeft zeker goede punten. De bereikbaarheid met het OV moet omhoog, ook in combinatie met de fiets. Maar tegelijkertijd stelt de MRDH dat automobiliteit onmisbaar blijft. Hier wringt de schoen. Want door de focus op doelmatigheid in het OV en een groter bereik op de lijnen tussen steden, bijvoorbeeld met het R-net, raken de OV-verbindingen met de randgebieden uit zicht. Dat is de andere kant van de medaille. Als er binnen bestaande concessies keuzes moeten worden gemaakt, dan kiezen wij voor maximaal bereik en doeltreffendheid door fijnmazigheid in plaats van doelmatigheid. Iedereen moet met het OV kunnen reizen. De MRDH is er ook voor bewoners in de kleine kernen, bijvoorbeeld Pernis, Rozenburg en Heijplaat. Maar bij voorkeur maken wij die keuze niet. Doelmatigheid en doeltreffendheid gaan bij ons hand in hand.

In de zienswijze van het college worden investeringen in automobiliteit omarmd. Wat moet er volgens de wethouder mobiliteit worden verbeterd? Wij vinden het eigenlijk wel welletjes als het aankomt op bestaande fysieke infrastructuur. Geen nieuw asfalt, geen nieuwe ontsluitingen. Dat trekt alleen maar onnodig autoverkeer aan. Je moet autogebruik afremmen. Als de investeringen gaan over nieuwe technologische toepassingen, dan horen wij hier graag meer over.

Wij hebben het verzoek om onze wens tot uitbreiding van de waterbus tot aan Rozenburg op te nemen in onze zienswijze. Volgens de Wet personenvervoer is MRDH daarvoor de opdrachtgever, dus waarom laten we deze kans liggen onze wens tot uitbreiding kenbaar te maken?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bespreking van Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Lees verder

Bijdrage: Derde voortgangsrapportage Feyenoord City en second opinion herziene business case

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer