Bijdrage: Concept Regionale Ener­gie­stra­tegie Rotterdam Den Haag (RES)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 10 september 2020

10 september 2020

Voorzitter,

Wij zijn blij met een strategie over hoe we de energietransitie in samenhang met de regio vorm gaan geven. Wij zien wel graag enkele punten opgenomen worden in de zienswijze die het college namens de gemeente Rotterdam verstuurt aan het programmabureau van de Regionale Energiestrategie. In de zoektocht naar locaties voor windmolenparken vinden wij dat er rekening moet worden gehouden met de bekende vogeltrekroutes. Nederland is een belangrijk knooppunt in de routes van Noord naar Zuid die vogels jaarlijks afleggen. Daarbij komt ook dat trekvogels vaak de kustlijn volgen. Om die reden is onze regio extra kwetsbaar voor botsingen tussen vogels en windmolens. Momenteel bestaan er al initiatieven om windmolenparken tijdens vogeltrekroutes tijdelijk even stil te leggen. Wij zijn graag dat het college onze motie op dit punt kan steunen.

Een tweede motie betreft nieuw wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat met een simpele ingreep botsingen tussen vogels en windmolens drastisch kan worden beperkt. Dat is het zwart verven van een van de wieken. Kost bijna niets; groot leed bespaard. In de Eemshaven wordt er al mee ge├źxperimenteerd. En voorzitter, voor een mogelijk stroboscopisch effect hoeft u niet te vrezen. Kleur speelt daarin geen enkele rol, laat datzelfde onderzoek zien.

Tot slot willen wij dat het college afstand neemt van de productie van zogenaamd groengas als hiervoor reststromen uit de intensieve veehouderij worden vergist of vergast. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: deze industrie heeft de grootste bijdrage aan de opwarming van de aarde. Het zou wel heel wrang zijn als de vleesindustrie nodig gaat zijn voor onze regionale energietransitiedoelen. Dus ook hierop een motie. En nog een vierde motie over een definitie van groengas.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Voortgang Omgevingswet

Lees verder

Bijdrage: Rapport ombudsman leerrechtpilot VO - Acato

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer