Bijdrage: Beleids­kader verbonden partijen 2019-2022 en gover­nance samen­wer­kings­re­laties


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 5 maart 2020

5 maart 2020

Voorzitter,

Wij komen met vier beleidsvoorstellen die ervoor zorgen dat wij als gemeenteraad en als gemeente Rotterdam meer kunnen sturen op de bedrijfsvoering van verbonden partijen, in dit geval onze deelnemingen. Want wij vinden dat wij het aandeelhouderschap veel beter moeten benutten. Ons eerste voorstel gaat over het goedkeuringsrecht dat wij hebben ten aanzien van investeringen van het Havenbedrijf van vijftig miljoen euro of meer. Wij zien graag dat de gemeente alleen klimaatneutrale investeringen goedkeurt. Als stad moeten we namelijk in eigen stad en daarbuiten onze verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Om die reden zullen wij het college vragen om een afwegingskader voor die gevallen waarbij het goedkeuringsrecht wordt toegepast.

Ons tweede voorstel strekt ertoe te stoppen met investeren in Braziliaanse havens. Momenteel heeft het Havenbedrijf zakelijke banden met de havens van Porto Central en Pécem. Laatstgenoemde stevent af een nieuwe fossiele hub te worden in het noordoosten van het land. Het Havenbedrijf vindt het allemaal best. Nog erger, zij juicht deze ontwikkeling toe. De banden met Brazilië laten goed zien waartoe een mogelijk vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen toe kan leiden. Wij zeggen nee.

Ons derde voorstel gaat over de statuten van het Havenbedrijf. Daarin stond bij de oprichting in 2004 het volgende doel: “het leveren van bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van stadshavens en de verbetering van woon-, werk- en leefklimaat van de stad en regio Rotterdam, ook indien deze activiteiten voor de vennootschap (aanvankelijk) verliesgevend zijn.” Einde citaat. Wij willen deze passage weer terug. Het welzijn van Rotterdam en regio is altijd belangrijker dan economische groei.

Een vierde concept-motie gaat over de tarieven van de RET, verreweg de belangrijkste OV-vervoerder die actief is in onze gemeentegrenzen en bovendien voor de volle honderd procent in handen van de gemeente. Begin dit jaar bleek zeer tegen onze zin dat het kortingstarief voor een dagkaart voor senioren zomaar was afgeschaft. En het bleek ook dat de gemeenteraad volledig buitenspel staat, want de RET doet een voorstel aan de metropoolregio voor de tarieven van het volgende jaar en die beslissen er dan over. Dat moet anders. Daarom willen wij dat de gemeenteraad het tariefvoorstel van de RET toetst voordat deze wordt ingediend bij de MRDH. Logisch toch?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Ruimte voor detailhandel, bedrijven en kantoren

Lees verder

Bijdrage: Aanvraag agendapunt over 'Bezwaarschriften en zienswijzen indienen doe je per e-mail'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer