Bijdrage: Ruimte voor detail­handel, bedrijven en kantoren


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 4 maart 2020

4 maart 2020

Voorzitter,

Onze bijdrage van vandaag gaat om ruimte. De strijd om ruimte gaat om een verdeling van schaarste.

Het valt ons op dat het collegetarget van twintig hectare groen erbij maar matig voorkomt in het raadsvoorstel dat nu voorligt, althans het ligt besloten in de nota die gaat over bedrijfsruimten. Vreemd, want collega-wethouder Wijbenga leunt zwaar op de vergroening van industrieterreinen om aan zijn collegetarget te voldoen. Hoe dan, vragen wij aan de wethouder, wordt verordonneerd dat eigenaars van kavels op industrieterreinen daadwerkelijk gaan vergroenen? In de Nota bedrijfsruimten staat dat nieuwe kavels en geheel nieuwe industrieterreinen klimaatadaptief worden ingericht. Welke rol speelt het groen in deze opgave? En hoe gaat u dat afdwingen?

Voorzitter, kan er ook worden geregeld dat eigenaars van kavels in industrieterreinen in de nabijheid van OV-knooppunten mogelijkheden zien om hun parkeergelegenheid buiten kantoortijden te verhuren? Er wordt een enorme ruimteclaim gelegd op schaarse grond in de stad als die ruimte in de avonduren en in het weekend niet wordt benut. Wordt deze economische activiteit toegestaan? Want dan wordt er hopelijk minder op straat geparkeerd en komt er minder vraag naar parkeerruimte in de binnenstad.

Een van de doelen van dit college in het beleid dat nu voorligt, is om het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte te behouden. Tegelijkertijd wil het college de banen van de 21ste eeuw binnenharken. Maar die nieuwe werkers werken ook vanuit huis, in de trein of in koffietentjes. Waarom dan zo vasthouden aan het idee dat het aanbod van bedrijfsruimten gelijk moet blijven in de toekomst? Of anders gesteld: waarom zou je dit zo willen vastleggen als een soort van paraplu boven de bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan?

Als wij het goed begrijpen, claimt dit beleid alvast enige bewegingsruimte waar wij als Raad in het kader van de omgevingsvisie nog over moeten delibereren. Zo lezen wij dat in woongebieden met minder dan vijf procent van de totale voorraad aan vastgoed, vierkante meters aan bedrijfsruimte wordt toegevoegd. Moeten de collega’s uit de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) hier niet iets van vinden? Wij vinden vaststelling van dit voorstel aldus prematuur.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Onderzoeken Trevvel

Lees verder

Bijdrage: Beleidskader verbonden partijen 2019-2022 en governance samenwerkingsrelaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer