Bijdrage: Bestem­mingsplan Kern en Plassen (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 12 oktober 2022

12 oktober 2022

Voorzitter,

Het goede van dit bestemmingsplan is dat het beeldkwaliteitplan voor botenhuizen en overkappingen helderheid biedt voor het al dan niet handhaven van veelal illegaal gebouwde bouwwerken. Die botenhuizen en overkappingen tasten de landschappelijke waarde van het plangebied aan. Bovendien accommoderen ze recreatief gebruik van de Bergse plassen, terwijl wij de plassen het liefst benaderen als natuurgebied.

Maar er is helaas een slechte component in dit plan die de boventoon voert. Dat is namelijk dat het college de Strekkade feitelijk weggeeft aan de eigenaren van percelen die de bestemming tuin in de loop der jaren hebben gebruikt voor recreatie. Met de nieuwe bestemming voor recreatie legaliseert de gemeente opstallen en botenhuizen of overkappingen die daar helemaal niet mogen zijn. Het is triest dat de overheid zwicht voor de mensen met geld die zich niks aantrekken van natuurwaarden en het openhouden van het landschap. Om deze reden zijn wij tegen dit bestemmingsplan.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Rekenkamerrapport 'Thuis in Cijfers', onderzoek naar woonbeleid in Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille bouwen (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer