Bijdrage: Aanpassing Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030; herziening 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 23 september 2020

23 september 2020

Voorzitter,

Bij het onderdeel van de Gebiedsatlas komen wij met twee moties. Een eerste motie ziet erop toe dat woningcorporaties veel duidelijker afwegen waarom zij vastgoed afstoten. In de spreiding van de woonsegmenten over de stad zie je namelijk dat het college zwaar leunt op de woningcorporaties, die in feite de aantallen sociale huurwoningen bepalen. Momenteel is de collegelijn dat corporaties zelf moeten weten wat ze met hun vastgoed doen, zolang ze het beleid uitvoeren. Maar dat is niet slim, voorzitter. Uit onder meer de beantwoording van onze schriftelijke vragen blijkt dat je het vooral niet moet hebben van de particuliere sector voor betaalbare woningen. Dus als corporaties woningen verkopen, kun je in de toekomst veel minder goed sturen voor in het post-Woonvisietijdperk. De wethouder moet dit ook erkennen.

Een tweede motie heeft hiermee te maken. Die gaat over referentiewaarden of minimumpercentages voor sociale woningen in nieuwbouwprojecten in die gebieden die achterlopen op de voorraad aan sociale huurwoningen volgens de Gebiedsatlas: Nesselande, Molenlaankwartier, Terbregge, Zestienhoven en ‘s Gravenland. Dit zijn allemaal VVD-wijken, voorzitter. Daar willen de Rotterdammers ook kunnen wonen. De referentiewaarden - als begrip - kennen we nu in gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld dat er genoeg maatschappelijke voorzieningen worden ingetekend. Wij willen dat ontwikkelaars van middeldure en dure prijssegmenten ook een gedeelte reserveren voor het goedkope segment. Het Centraal Planbureau erkent in een studie uit voorjaar 2019 het belang van minimumpercentages in nieuwe ontwikkelingen, gegeven de tanende invloed die woningcorporaties kunnen en mogen uitoefenen door de Woningwet 2015. De gemeente is aan zet om ervoor te zorgen dat genoeg nieuwe betaalbare woningen worden gerealiseerd. Deze motie voorziet daarin.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.