Bijdrage: Voort­gangs­rap­portage 2019 Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie MPOF op 17 september 2020

17 september 2020

Voorzitter,

Tijdens de bespreking over gelijke kansen in het onderwijs in de commissie ZOCS van 17 april 2019 zeiden wij het volgende:

"Wij willen de wethouder graag vragen of er iets kan veranderen aan de sollicitatieprocedure. Solliciteren doe je nu op een vacature bij een school, maar je kunt er ook voor kiezen dat scholenkoepels – koepels met zowel goede als minder goede scholen – vacatures uitzetten. Een sollicitatie bij een koepel betekent dat je bekend raakt met de organisatie en de onderwijsfilosofie en dat je daarna een school wordt toegewezen. Zo weet de koepel of er ergens op scholen een nijpend tekort bestaat dat met deze werkwijze wordt bestreden."

De wethouder onderwijs antwoordde destijds dat hij geen signalen kende of herkende dat scholen in relatief zwakke wijken, sociaaleconomisch gesproken, moeite hebben om vacatures te vullen. Ook zei hij:

“Ik probeer na te denken wat de meerwaarde hiervan is, nog los van dat wij hier niet over gaan. Hoe sollicitatieprocedures worden ingericht, is aan de scholen en schoolbesturen zelf. Maar ik zit ook te denken: wat is het verschil tussen solliciteren bij een schoolbestuur en solliciteren bij een school als daar een vacature is?”

Inmiddels zijn er twee dingen gebeurd, voorzitter. Allereerst heeft de wethouder inzichtelijk gemaakt waar in de stad het grootste lerarentekort bestaat. Niet geheel verrassend komen de gebieden Feijenoord en Charlois hoog uit de bus. In Feijenoord stond er voor de zomer ruim honderd fte aan vacature open, in Charlois rond de zestig. Ten tweede lazen wij in de NRC een artikel ‘Schoolbesturen moeten meer leraren inzetten op moeilijke scholen in Rotterdam-Zuid’. En wat lazen wij daar? Het NPRZ en de gemeente willen eigenlijk precies wat wij ook willen. Wethouder Moti in het artikel: Een bestuur zou moeten kunnen sturen, daar ben je een bestuur voor. Alle leraren zijn niet in dienst van de basisschool, die zijn in dienst van het schoolbestuur.” En de directeur van het NPRZ: “Hoe moeilijk kan het zijn?”

Voorzitter, wij zijn zeer benieuwd of de hobbels die wethouder Kasmi destijds zag, nu zijn weggenomen. Dus kan ons originele idee, namelijk dat aspirant-leraren solliciteren bij een schoolbestuur in plaats van een school, gestalte krijgen? We horen het graag. Dit zou namelijk een zeer goede maatregel zijn voor de pijler onderwijs van het NPRZ. Als wij dit in de pijler onderwijs van het NPRZ daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen, zijn we daarmee dik tevreden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.