Bijdrage: Begroting 2022


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 9 november 2021

9 november 2021

Voorzitter,

We zitten middenin een biodiversiteitscrisis en een klimaatcrisis. De massa-extinctie van dier- en plantensoorten is nu volop bezig. Juist steden blijken steeds vaker belangrijke leefgebieden voor soorten, door de verschraling van het boerenland. In dat licht is het opvallend hoe slecht Rotterdam ervoor staat. Zo kapt het college monumentale bomen met ontzettend veel biodiversiteitswaarde, bijvoorbeeld aan de Parkhaven, om er dan sprietjes voor terug te zetten. Schermen met de herplantplicht is dan een drogreden. De gemeente wil extra groen, maar komt saldo nul of zelfs negatief uit als je de groene tijdelijke bouwlocaties ervan aftrekt. En het bladblazerseizoen komt eraan. De bladblazer, mogelijk de meest domme uitvinding van de mens. Zojuist hoorden we nog de herrie van een bladblazer in, houd uw vast, het park aan de Euromast. En terwijl die bladeren voor veel insectensoorten maar ook egels juist de kraamkamers van de stadsnatuur betekenen, haalt de gemeente ze weg. Het is gewoon slecht beleid, voorzitter.

En dat vinden wij niet alleen. Al jaren bungelt de gemeente Rotterdam onderaan de nationale monitor duurzame gemeenten op ecologisch kapitaal. Als Oude Pekela je voorbij streeft, moet je je toch echt zorgen maken, wethouder. Het is om je voor te schamen. Zo’n grote stad, zo’n grote ambtelijke organisatie, zo weinig daadkracht.

De klimaatcrisis dient zich niet alleen aan, maar is al aan de gang. In Rotterdam gaat het slecht met het terugdringen van de CO2-uitstoot. We hebben geluk dat op de Maasvlakte een kolencentrale kapot is, maar dan houdt het goede nieuws toch wel op. Op mobiliteit en de gebouwde omgeving is de uitstoot in deze bestuursperiode juist toegenomen. De zogenoemde gap, de restopgave, is toegenomen met 2,4 Megaton. En dan voorzitter: aan de blablablaklimaattafel Haven en Industrie wordt alleen maar gesproken over beoogde of verwachte klimaatmitigatie. En je weet hoe makkelijk bedrijven de gemeente laten vallen als ze elders meer kunnen halen. Zo is het bij het CCS-project ROAD gegaan, en ook bij het Warmtebedrijf. Maar in plaats van publiekrechtelijk ingrijpen, zit onze klimaatwethouder te schnabbelen met Shell en Exxon. Om te huilen, voorzitter.

Rotterdam moet al in 2030 klimaatneutraal zijn, om zo de mondiale opwarming van de aarde te begrenzen tot 1,5 graden Celsius. En waar koerst dit college op aan? Twintig jaar later. Tja, zeg dan maar dag tegen deltastad Rotterdam. Die is als eerste de klos en de klimaatschade zal honderden miljoen euro per jaar inhouden. Je kop in het zand steken zit er dan niet meer bij, want dat is al weggespoeld.

Voorzitter, wij houden van Rotterdam maar Rotterdam lijkt niet van de dieren, de natuur, het milieu of het klimaat te houden. Aan de Partij voor de Dieren zal het niet liggen. Wij blijven altijd strijden voor een stad die opkomt voor de meest kwetsbare belangen.

Vandaag komen we met acht voorstellen om de stad weer beter te maken. Twee moties voor het verbannen van fossiele reclame van de straat en uit het OV. Een motie voor klimaatbestendig bouwen in buitendijks gebied. Want voorzitter, het gevaar komt niet alleen van zee maar ook van de rivieren. Een motie voor isoleermaatregelen in het AOW-tegoed, zodat iedereen kan verduurzamen zonder financieel in de problemen te komen. Voor VvE’s moet een gratis dakscan beschikbaar komen, net als voor bedrijven die zonnepanelen willen. Wij willen de platanen aan het Delftseplein behouden, dus ook daarvoor een motie om geen omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning voor RIF010 willen we zien worden ingetrokken. En tot slot houden we de kleine twee miljoen op zak die anders in de bodemloze put van Feyenoord City wordt gespoeld.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.