Wilde dieren en illegaal verblijf Circus Renz Inter­na­tional


Indiendatum: jun. 2014

Geacht college,


De Partij voor de Dieren is er door een burger op geattendeerd dat Circus Renz International van 14 tot en met 25 mei 2014 in Rotterdam aan de G.J. de Jonghweg verbleef. Daarbij is gemeld dat olifanten en kamelen urenlang in de volle zon stonden zonder dat er de mogelijkheid was voor deze dieren om in een schaduwplek te gaan staan. De dieren zouden geen beschikking hebben gehad over drinkwater en ze hadden diverse zichtbare verwondingen (op verzoek zijn er foto's beschikbaar). Deze verwondingen zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan door het gebruik van een olifantenhaak (bullhook). In het Algemeen Dagblad van 25 mei jongstleden is hierover een artikel verschenen. Later is ook nog aan het licht gekomen dat het circus geen vergunning had voor de voorstellingen in Rotterdam.

  1. Kent u het artikel uit het Algemeen Dagblad van 25 mei 2014 inzake Circus Renz International?
  2. Is het u bekend dat Circus Renz International geen vergunningaanvraag heeft ingediend voor het houden van een circus op Rotterdams grondgebied en derhalve bijna 2 weken illegaal verbleef in Rotterdam? Indien ja, welke stappen denkt u hieromtrent te ondernemen?

Uit onder andere het onderzoeksrapport “welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland” van de Wageningen Universiteit1) blijkt dat wilde dieren in het circus vaak lijden. Dit komt onder meer door de dieronvriendelijke trainingsmethoden, door de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, door verveling, door gebrek aan beweging, door ruimtegebrek en door de frequente, langdurige transporten. Kortom het circusleven staat ver van het natuurlijke leven van dieren af en de dieren worden er gereduceerd tot objecten ter vermaak.

  1. Is het het college bekend dat er bij Circus Renz International gebruik wordt gemaakt van wilde dieren zoals de Indische olifant?
  2. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat de aanblik van olifanten, die gedwongen worden om kunstjes te doen ter vermaak van mensen, een inbreuk op de integriteit van de dieren is?
    Indien nee, waarom niet?

De heer Eerdmans heeft een tweet2) verzonden, waarin te lezen was dat hij hoopte dat dit de laatste keer was dat er een circus met wilde dieren in de stad kwam. De Partij voor de Dieren onderschrijft die hoop. Voor zover ons bekend is, is de heer Eerdmans de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn en hoeft het dus niet bij die hoop te blijven, indien er direct actie wordt ondernomen zoals onlangs in Dordrecht het geval is geweest. Daar is door de Dordtse Raad, zo was te lezen op Rijnmond.nl3), een voorstel aangenomen om circussen met wilde dieren, conform het Assense model, te weren. De Partij voor de Dieren is overigens tegen het gebruik van alle dieren in circussen maar weet dat hier geen draagvlak voor is in de Raad.

  1. Is het college bekend met het zogenaamde Assense model met betrekking tot het weren van wilde dieren uit circussen? Indien ja, bent u bereid dit model ook in Rotterdam toe te passen?
  2. Is het college bereid om, nog voordat er een dierenwelzijnsnota is, ervoor zorg te dragen dat er, binnen afzienbare tijd maar in ieder geval binnen de termijn van een half jaar, geen circusoptredens met wilde dieren op Rotterdams grondgebied zullen plaatsvinden? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Jeroen van der Lee

1.)http://edepot.wur.nl/51316
2.)https://twitter.com/Eerdmans/status/470311274522636288
3.)http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-05-2014/dordrecht-weert-circussen-met-wilde-dieren

Indiendatum: jun. 2014
Antwoorddatum: 1 jul. 2014

Aan de Gemeenteraad

Op 29 mei 2014 stelde de heer J.D. van der Lee (PvdD) ons schriftelijke vragen over wilde dieren en illigaal verblijf Circus Renz International.

Inleidend wordt gesteld:
De Partij voor de Dieren is er door een burger op geattendeerd dat Circus Renz International van 14 tot en met 25 mei 2014 in Rotterdam aan de G.J. de Jonghweg verbleef. Daarbij is gemeld dat olifanten en kamelen urenlang in de volle zon stonden zonder dat er de mogelijkheid was voor deze dieren om in een schaduwplek te gaan staan. De dieren zouden geen beschikking hebben gehad over drinkwater en ze hadden diverse zichtbare verwondingen (op verzoek zijn er foto's beschikbaar). Deze verwondingen zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan door het gebruik van een olifantenhaak (bullhook). In het Algemeen Dagblad van 25 mei jongstleden is hierover een artikel verschenen. Later is ook nog aan het licht gekomen dat het circus geen vergunning had voor de voorstellingen in Rotterdam.


Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent u het artikel uit het Algemeen Dagblad van 25 mei 2014 inzake Circus Renz International?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Is het u bekend dat Circus Renz International geen vergunningaanvraag heeft ingediend voor het houden van een circus op Rotterdams grondgebied en derhalve bijna 2 weken illegaal verbleef in Rotterdam? Indien ja, welke stappen denkt u hieromtrent te ondernemen?

Antwoord:
Circus Renz International heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een locatie in Prins Alexander. Deze locatie bleek niet geschikt voor het circus. De organisator heeft vervolgens verzuimd om voor de locatie aan de GJ de Jonghweg gegevens aan te leveren en heeft derhalve geen vergunning ontvangen. De organisator heeft een bestuurlijke waaarschuwing ontvangen. Bij eventuele nieuwe aanvragen wordt bekeken of deze nog in behandeling genomen worden.

Verder wordt gesteld:
Uit onder andere het onderzoeksrapport “welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland” van de Wageningen Universiteit1) blijkt dat wilde dieren in het circus vaak lijden. Dit komt onder meer door de dieronvriendelijke trainingsmethoden, door de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, door verveling, door gebrek aan beweging, door ruimtegebrek en door de frequente, langdurige transporten. Kortom het circusleven staat ver van het natuurlijke leven van dieren af en de dieren worden er gereduceerd tot objecten ter vermaak.

Vraag 3:
Is het het college bekend dat er bij Circus Renz International gebruik wordt gemaakt van wilde dieren zoals de Indische olifant?

Antwoord:
Ja.

Vraag 4:
Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat de aanblik van olifanten, die gedwongen worden om kunstjes te doen ter vermaak van mensen, een inbreuk op de integriteit van de dieren is?
Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Verder wordt gesteld:
De heer Eerdmans heeft een tweet verzonden, waarin te lezen was dat hij hoopte dat dit de laatste keer was dat er een circus met wilde dieren in de stad kwam. De Partij voor de Dieren onderschrijft die hoop. Voor zover ons bekend is, is de heer Eerdmans de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn en hoeft het dus niet bij die hoop te blijven, indien er direct actie wordt ondernomen zoals onlangs in Dordrecht het geval is geweest. Daar is door de Dordtse Raad, zo was te lezen op Rijnmond.nl3), een voorstel aangenomen om circussen met wilde dieren, conform het Assense model, te weren. De Partij voor de Dieren is overigens tegen het gebruik van alle dieren in circussen maar weet dat hier geen draagvlak voor is in de Raad.

Vraag 5:
Is het college bekend met het zogenaamde Assense model met betrekking tot het weren van wilde dieren uit circussen? Indien ja, bent u bereid dit model ook in Rotterdam toe te passen?

Antwoord:
Ja. Assen en Heemskerk hebben beide een model ontwikkeld om circussen met wilde dieren uit de gemeente te weren. Onlangs heeft ook Dordrecht daar toe besloten. Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden om een soortgelijk model op te zetten en uit te voeren.

Vraag 6:
Is het college bereid om, nog voordat er een dierenwelzijnsnota is, ervoor zorg te dragen dat er, binnen afzienbare tijd maar in ieder geval binnen de termijn van een half jaar, geen circusoptredens met wilde dieren op Rotterdams grondgebied zullen plaatsvinden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk met een voorstel hierover naar de Raad te komen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer