Vragen: Weigering vergunning Rotterdam Night Run


Indiendatum: aug. 2017

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat de wens bestaat een evenement te organiseren in het Kralingse Bos, op zaterdag 14 oktober. Het evenement heet 'Rotterdam Night Run' en zal in de avonduren plaatsvinden. Het is een hardloopevenement en wordt door de organisatie opgeleukt met “een sprookjesachtig spektakel van vuur, licht, mystiek en geluid”. Later op de avond is er feest met muziek tot 23.00.

Het Kralingse Bos is een belangrijk leefgebied voor veel nachtdieren. Zo blijkt uit het Gisweb (1) dat het pad rondom de Kralingse Plas een belangrijke vliegroute is voor vleermuizen. Onderstaande printscreen is gegeneerd uit het Gisweb, waarin de gekleurde vakjes waarnemingen zijn van vleermuizen rond de Kralingse Plas en dieper het bos in. Omwille van de nachtdieren is het Langepad 's avonds en 's nachts niet verlicht. Verlichting werkt namelijk verstorend.

Wij willen niet dat dit hardloopevenement plaatsvindt in het Kralingse Bos omdat de locatie zich er niet voor leent. Het evenement heeft een te groot negatief effect op het nachtleven ter plaatse. Vuur, licht en geluid werken zeer verstorend voor de vleermuizen en alle andere dieren in het bos.

Momenteel is naar wij weten nog geen evenementenvergunning aangevraagd. Daarom hebben wij aan het college de volgende vraag:

1. Is het college bereid een eventuele aanvraag van een vergunning voor het evenement Rotterdam Night Run met als locatie het Kralingse Bos te weigeren, op grond van de negatieve effecten op het nachtleven ter plaatse? Indien nee, waarom niet?

(1) http://www.gis.rotterdam.nl/gisweb2/default.aspx

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 29 aug. 2017

1. Is het college bereid een eventuele aanvraag van een vergunning voor het evenement Rotterdam Night Run met als locatie het Kralingse Bos te weigeren, op grond van de negatieve effecten op het nachtleven ter plaatse? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Op 31 juli 2017 heeft de organisatie een vergunningsaanvraag ingediend voor de Rotterdam Night Run voor 14 oktober 2017. Op basis van de ingediende aanvraag is (evenals bij andere evenementen in het Kralingse Bos) advies ingewonnen bij de stadsecoloog. Hieruit blijkt dat het baltseizoen van de vleermuis van eind augustus tot half oktober loopt. Hierna is het actieve seizoen van de vleermuis over en komt de overwintering in beeld. De door de aanvrager gewenste afterparty en het gebruik van het noordelijk deel van het Kralingse Bos kunnen rond 14 oktober mogelijk nog verstoring geven op het balten van de vleermuizen.
Om die reden is de aanvrager door directie veiligheid verzocht om af te zien van de afterparty, het evenement twee weken naar achteren te schuiven en geen gebruik te maken van het noordelijk deel (ecologisch beheerd bos) van het Kralingse Bos.

Onder deze voorwaarden kan het evenement Rotterdam Night Run plaatsvinden. Als de aanvrager geen aanpassingen wil doen. wordt zij in eerste instantie verzocht de aanvraag in te trekken. Doen zij dit niet, dan kan de vergunning geweigerd worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer