Website voor Rotterdam 3D


Indiendatum: apr. 2015

Geacht college,

Het Stadsarchief Rotterdam heeft, samen met het Grafisch Lyceum Rotterdam en het bedrijfsleven, een computerspel ontwikkeld van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Op 14 mei aanstaande wordt het spel – Rotterdam 3D – in de hal van het stadhuis gelanceerd, maar het is nu al te downloaden op de website van het stadsarchief.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het een goede zaak dat er op allerlei manieren aandacht wordt besteed aan het bombardement, en zeker wanneer er een 'product' wordt ontwikkeld dat jonge mensen aanspreekt. Wel vinden wij dat Rotterdam 3D beter kan worden aangeboden. De website van het stadsarchief is namelijk voor velen onbekend. Wij denken dat een eigen website voor het spel een adequaat instrument is om het spel te promoten én jonge mensen nog beter bekend te maken met deze zwarte bladzijde uit de stadsgeschiedenis.

1. Is het college bereid een eigen website voor Rotterdam 3D in het leven te roepen, bij voorkeur eentje waarop het spel online kan worden gespeeld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid om op aanverwante sites (bijvoorbeeld www.brandgrens.nl en/of het fonkelnieuwe www.wederopbouwrotterdam.nl) een link naar de website te plaatsen?

Eerder heeft een lid van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over de (on)mogelijkheid van de internetextensie .rotterdam, ten bate van de stadspromotie. Hierop werd voorzichtig positief geantwoord (zie griffienummer 15bb1767).

2. Is het college bereid om, eventueel bij wijze van proef, de internetextensie .rotterdam voor de website van Rotterdam 3D te gebruiken? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 29 april 2015 stelde de heer J.D. van der Lee (PvdD) ons schriftelijke vragen over de website Rotterdam in 3D.

Inleidend wordt gesteld:
Het Stadsarchief Rotterdam heeft, samen met het Grafisch Lyceum Rotterdam en het bedrijfsleven, een computerspel ontwikkeld van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Op 14 mei aanstaande wordt het spel - Rotterdam 3D - in de hal van het stadhuis gelanceerd, maar het is nu al te downloaden op de website van het stadsarchief.
De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het een goede zaak dat er op allerlei manieren aandacht wordt besteed aan het bombardement, en zeker wanneer er een 'product' wordt ontwikkeld dat jonge mensen aanspreekt. Wel vinden wij dat Rotterdam 3D beter kan worden aangeboden. De website van het stadsarchief is namelijk voor velen onbekend. Wij denken dat een eigen website voor het spel een adequaat
instrument is om het spel te promoten én jonge mensen nog beter bekend te maken met deze zwarte bladzijde uit de stadsgeschiedenis.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bereid een eigen website voor Rotterdam 3D in het leven te roepen, bij voorkeur eentje waarop het spel online kan worden gespeeld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid om op aanverwante sites (bijvoorbeeld www.brandgrens.nl en/of het fonkelnieuwe www.wederopbouwrotterdam.nl) een link naar de website te plaatsen?

Antwoord:
Nee, het college is niet bereid om een eigen website voor Rotterdam 3D te realiseren omdat dit indruist tegen concernkaders voor generiek beheer van gemeentelijke websites. Versnippering van gemeentelijke sites zorgt voor hogere kosten. Het is niet mogelijk de game direct speelbaar te maken op een site omdat de ondergrond (de 3D stad) geen webgebaseerde oplossing toestaat. Daarom is gekozen voor de huidige download versie. Het is wel mogelijk om binnen de gestelde kaders de URL www.rotterdam3Dgame.nl te laten registeren en deze door te verwijzen naar http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/rotterdam3d. Zo kan de URL gecommuniceerd worden als losstaande website, maar hoeft de game niet opnieuw ontwikkeld te worden. De site www.brandqrens.nl is in beheer bij het Stadsarchief en daar is reeds een link
naar de site te vinden.

Eerder heeft een lid van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over de (on)mogelijkheid van de internetextensie .rotterdam, ten bate van de stadspromotie. Hierop werd voorzichtig positief geantwoord (zie griffienummer 15bb1767).

Vraag 2:
Is het college bereid om, eventueel bij wijze van proef, de internetextensie .rotterdam voor de website van Rotterdam 3D te gebruiken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Een proef met de internetextensie .rotterdam is nu niet mogelijk. Deze domeinnamen worden beperkt en op specifieke momenten vrijgegeven. Ons college is in afwachting van de uitkomsten van de Amsterdamse proefgroep. Afhankelijk van de uitkomsten is het college bereid de mogelijkheden van extensie .Rotterdam te verkennen.

Interessant voor jou

ACTUALITEIT: Doe mee aan de nationale ik-stap-over-van-bank-week!

Lees verder

Vertrek (oud)directeur Wereldmuseum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer