Vervang bomenslacht­offers zomer­storm


Indiendatum: jul. 2015

Geacht college,

Afgelopen zaterdag (25/7) trok een heuse zomerstorm over onze stad. Evenementen moesten hierdoor worden aangepast of afgelast, maar ook de buitenruimte heeft het flink te verduren gehad. In totaal hebben ongeveer zeventig Rotterdamse bomen het als gevolg van de zomerstorm moeten bekopen.

Onlangs heeft de gemeenteraad de Nota 'Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam' aangenomen. De nota stelt voor projectmatig onderhoud aan bomen niet meer uit te voeren omdat het duurder is dan periodiek onderhoud.

Een zomerstorm komt slechts zeer sporadisch voor. De groenschade aan onze bomen als gevolg van de zomerstorm komt dus bovenop de berekeningen van Stadsbeheer over hoeveel bomen jaarlijks projectmatig onderhouden zouden moeten worden en waarop de bepaling met betrekking tot het niet meer uitvoeren van projectmatig onderhoud is gebaseerd. Groenschade als gevolg van een zomerstorm is wat ons betreft onvoorzien, vooral ook omdat bomen in de zomer veel meer wind vangen dan tijdens een 'ordinaire' herfststorm. Wij stellen dan ook dat de bomenslachtoffers van afgelopen zaterdag een significant andere oorzaak hebben dan de ongeveer 2100 bomen per jaar die de nota verkiesbaar stelt voor het ontvangen van projectmatig onderhoud.

Met deze wetenschap leggen wij het college de volgende twee vragen voor:

1. Beschikt de gemeente Rotterdam over een beleidsregel over hoe om te gaan met stormschade in de buitenruimte?

2. Is het college bereid om de ongeveer zeventig bomen te vervangen die door de zomerstorm van afgelopen zaterdag (25/7) zijn omgewaaid? Indien nee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 30 jul. 2015

Op 30 juli 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Vervang bomenslachtoffers zomerstorm

Inleidend wordt gesteld:

Afgelopen zaterdag (25/7) trok een heuse zomerstorm over onze stad. Evenementen moesten hierdoor worden aangepast of afgelast, maar ook de buitenruimte heeft het flink te verduren gehad. In totaal hebben ongeveer zeventig Rotterdamse bomen het als gevolg van de zomerstorm moeten bekopen.
Onlangs heeft de gemeenteraad de Nota "Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam' aangenomen. De nota stelt voor projectmatig onderhoud aan bomen niet meer uit te voeren omdat het duurder is dan periodiek onderhoud. Een zomerstorm komt slechts zeer sporadisch voor. De groenschade aan onze bomen als gevolg van de zomerstorm komt dus bovenop berekeningen van Stadsbeheer over
hoeveel bomen jaarlijks projectmatig onderhouden zouden moeten worden en waarop de bepaling met betrekking tot het niet meer uitvoeren van projectmatig onderhoud is gebaseerd. Groenschade als gevolg van een zomerstorm is wat ons betreft onvoorzien, vooral ook omdat bomen in de zomer veel meer wind vangen dan tijdens een 'ordinaire' herfststorm. Wij stellen dan ook dat de bomenslachtoffers van afgelopen zaterdag een significant andere oorzaak hebben dan de ongeveer 2100 bomen per jaar die de nota verkiesbaar stelt voor het ontvangen van projectmatig onderhoud.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Beschikt de gemeente Rotterdam over een beleidsregel hoe om te gaan met stormschade in de buitenruimte?

Antwoord:
Nee, herstel van stormschade valt onder regulier beheer. Stadsbeheer heeft een werkprotocol dat in werking treedt bij een storm. Hierin is vastgelegd hoe de uitvoering binnen Stadsbeheer is georganiseerd en hoe onveilige situaties worden gezekerd, tijdens storm. Het vervangen van bomen die zijn gesneuveld bij een storm wordt meegenomen bij het inboetprogramma bomen.

Vraag 2:
Is het college bereid om de ongeveer zeventig bomen te vervangen die door de zomerstorm van afgelopen zaterdag (25/7) zijn omgewaaid? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. De circa honderd bomen die zijn omgewaaid of onherstelbaar zijn beschadigd tijdens de zomerstorm worden meegenomen in het inboetprogramma van 2015/2016. Voor de financiële dekking komen wij bij de tweede bestuursrapportage bij u terug.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer