Varkens op daken tijdens Rotter­damse Daken­dagen 2015


Indiendatum: dec. 2014

Geacht college,

Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat het Rotterdamse Oogstfestival een willekeurig dak zoekt om varkens op te gaan houden. Tijdens de Rotterdamse Dakendagen in juni 2015 wil Rotterdamse Oogst twee varkens houden om ze vervolgens na verloop van tijd te slachten. De Partij voor de Dieren keurt het houden van varkens (en andere landbouwhuisdieren) op daken ten zeerste af, aangezien een dak nooit de meest optimale leefomstandigheden voor varkens kan bieden. Er is geen mogelijkheid voor de varkens om in de modder te rollen, er is geen beschutting en op warme en zonnige dagen kan het op een dak enorm heet worden. Bovendien hebben varkens last van hoogtevrees.

1. Kent u het bericht op Rijnmond.nl? 1

2. Heeft het Rotterdamse Oogstfestival een vergunning van de gemeente nodig voor deze actie? Indien ja, is de gemeente van plan deze te verlenen aan hen?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat varkens (maar ook andere landbouwhuisdieren) het recht hebben op de meest optimale leefomstandigheden en dat een dak hieraan niet voldoet? Indien nee, waarom niet?

4. De Partij voor de Dieren maakt zich tevens zorgen over de veiligheid van de dieren maar ook over de veiligheid van eventuele voorbijgangers beneden op straat. Hoe denkt het college de veiligheid van de dieren en mensen te kunnen waarborgen indien er varkens (en andere landbouwhuisdieren) op daken gehouden mogen worden?

Uit onderzoek is gebleken dat varkens, en andere landdieren, last van hoogtevrees hebben. Dat is onderzocht met een opstelling die de ‘visuele klif’ heet: een glasplaat die aan de ene kant op een ondergrond rust, maar aan de andere kant in de lucht zweeft, vergelijkbaar met de glazen vloer in bijvoorbeeld de CN Tower in Toronto. De dieren vermijden in die opstelling steeds het ‘diepe’ deel – een waarschijnlijk aangeboren reactie. De dieren vertoonden onder andere een verhoogde hartslag wanneer het diepe gedeelte niet werd afgeschermd als zij eroverheen liepen.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat men dieren niet bewust aan hun angsten moet blootstellen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u dan bereid om met het Rotterdamse Oogstfestival in contact te treden om hen voorzieningen te laten treffen (gedacht kan worden aan een hekwerk op minimaal 1 meter afstand van de dakrand) zodat de varkens geen last van hoogtevrees kunnen krijgen?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-12-2014/plan-varkens-houden-op-rotterdamse-daken

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Aan de Gemeenteraad.

Op 8 december 2014 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Varkens op daken tijdens Rotterdamse Dakendagen.

Inleidend wordt gesteld:
Via diverse kanalen hebben tv/y vernomen dat het Rotterdamse Oogstfestlval een willekeurig dak zoekt om varkens op te gaan houden. Tijdens de Rotterdamse Dakendagen in juni 2015 wil Rotterdamse Oogst twee varkens houden om ze vervolgens na verloop van tijd te slachten. De Partij voor de Dieren keurt het houden van varkens (en andere landbouwhuisdieren) op daken ten zeerste af, aangezien een dak nooit de meest optimale leefomstandigheden voor varkens kan bieden. Er is geen mogelijkheid voor de varkens om in de modder te rollen, er is geen beschutting en op warme en zonnige dagen kan het op een dak enorm heet worden. Bovendien hebben varkens last van hoogtevrees.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent u het bericht op Rijnmond.nl?

Antwoord:
Ja, dat bericht is ons bekend.

Vraag 2:
Heeft het Rotterdamse Oogstfestival een vergunning van de gemeente nodig voor deze actie? Indien ja, is de gemeente van plan deze te verlenen aan hen?

Antwoord:
Omdat wij nog geen aanvraag ontvangen hebben, weten we niet precies wat de bedoeling is van deze activiteit is en hoe lang de varkens op het dak zullen verblijven. We kunnen de casus nu niet toetsen en beoordelen of hier bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of evenementenvergunning voor nodig is.
Het Rotterdamse Oogstfestival heeft in elk geval een UBN nodig voor deze actie. Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, schapen of geiten worden gehouden. Een locatie moet aan een aantal voonwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een UBN-nummer. Het UBN wordt geregistreerd in het Identificatie en Registratiesysteem voordieren (l&R) door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie Rotterdam Oogst om een UBN te regelen.

Vraag 3:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat varkens (maar ook andere landbouwhuisdieren) het recht hebben op de meest optimale leefomstandigheden en dat een dak hieraan niet voldoet? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dieren hebben recht op de meest optimale leefomstandigheden. Het Besluit houden van dieren (onderdeel van de Wet dieren) stelt regels over de verzorging en huisvesting van (bedrijfsmatig) gehouden dieren. Er zijn bepaalde aspecten bij goed stalontwerp waar rekening mee moet worden gehouden, zoals beschutting, ruimte, juiste ondergrond, veiligheid. Ook op een dak kan hier in principe in voorzien worden.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de welzijnsregels voor varkens worden nageleefd.

Vraag 4:
De Partij voor de Dieren maakt zich tevens zorgen over de veiligheid van de dieren maar ook over de veiligheid van eventuele voorbijgangers beneden op straat. Hoe denkt het college de veiligheid van de dieren en mensen te kunnen waarborgen indien er varkens (en andere landbouwhuisdieren) op daken gehouden mogen worden?

Antwoord:
Indien er door de RVO een UBN-nummer wordt gegeven en wanneer de eventueel benodigde vergunningen verieend zijn voor het houden van de twee varkens op het dak, moeten er uiteraard veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan een deugdelijk hekwerk.

Voorts wordt gesteld:
Uit onderzoek is gebleken dat varkens, en andere landdieren, last van hoogtevrees hebben. Dat is onderzocht met een opstelling die de 'visuele klif' heet: een glasplaat die aan de ene kant op een ondergrond rust, maar aan de andere kant in de lucht zweeft, vergelijkbaar met de glazen vloer in bijvoorbeeld de CN Tower in Toronto. De dieren vermijden in die opstelling steeds het 'diepe' deel - een waarschijnlijk aangeboren reactie. De dieren vertoonden onder andere een verhoogde hartslag wanneer het diepe gedeelte niet werd afgeschermd als zij eroverheen liepen.

Vraag 5:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat men dieren niet bewust aan hun angsten moet blootstellen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u dan bereid om met het Rotterdamse Oogstfestival in contact te treden om hen voorzieningen te laten treffen (gedacht kan worden aan een hekwerk op minimaal 1 meter afstand van de dakrand) zodat de varkens geen last van hoogtevrees kunnen krijgen?

Antwoord:
Het is niet met zekerheid te zeggen of varkens daadwerkelijk hoogtevrees envaren. Zowel onderzoekers van de Universiteit Wageningen (WUR) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) betwijfelen dit. Desalniettemin achten wij het wenselijk om een zekere afstand tot de dakrand in acht te nemen, mocht dit initiatief doorgang vinden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer