Uitvoering motie retour­bekers op festivals


Indiendatum: sep. 2015

Op 11 november 2014 is de motie 'Gebruik retourbekers op festivals' aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht met de organisaties Rotterdam Festivals en Gemeente Schoon in gesprek te gaan over het gebruik van festivals op grotere festivals (zegge meer dan tweehonderd bezoekers) en hoe dit praktisch kan worden uitgewerkt. De motie is als bijlage toegevoegd. In de planning van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) wordt al maanden gemeld dat de verwachte afdoeningsdatum 1 april 2015 is/was.

Inmiddels is het festivalseizoen van 2015 achter de rug en is de motie nog steeds niet afgedaan. Wij zijn hier in de eerste plaats erg teleurgesteld over, want het college heeft het festivalseizoen dat nu achter ons ligt niet aangegrepen heeft om werk te maken van retourbekers op festivals. Maar wij zijn ook verbaasd dat de Raad nog steeds niet is geïnformeerd over stappen die zijn gemaakt in het afdoen van de moties. Daarom stellen wij het college de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven waarom de afdoening van de motie zo lang op zich laat wachten en wanneer denkt zij de motie te kunnen afdoen? Indien nee, waarom niet?

2. Heeft het college (al) contact gezocht met Rotterdam Festivals over het gebruik van retourbekers op festivals? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit dit contact naar voren gekomen?

3. Heeft het college (al) contact gezocht met Gemeente Schoon over het gebruik van retourbekers op festivals? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit dit contact naar voren gekomen?

4. Weet het college hoe festivalorganisatoren praktisch invulling denken te kunnen geven aan het gebruik van retourbekers? Indien nee, wanneer treedt zij in gesprek met de sector?

5. Welke Rotterdamse festivals hebben sinds 11 november 2014 gewerkt met een systeem van retourbekers, zoals het in de motie is voorgesteld?

6. Beschouwt het college het inleversysteem van drinkbekers zoals van toepassing op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam dit jaar, waarbij bezoekers drinkbekers kunnen inleveren voor consumptiemunten, als een mogelijke invulling van wat er in de motie wordt gevraagd?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 3 nov. 2015

Op 28 september 2015 stelde de heer J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie retourbekers op festivals.

Inleidend wordt gesteld:

Geacht college,
Op 11 november 2014 is de motie "gebruik retourbekers op festivals" aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht met de organisaties Rotterdam Festivals en Gemeente Schoon in gesprek te gaan over het gebruik van retourbekers op grotere festivals (zegge meer dan tweehonderd bezoekers) en hoe dit praktisch kan worden uitgewerkt. De motie is als bijlage toegevoegd. In de planning van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) wordt al maanden gemeld dat de verwachte afdoeningsdatum 1 april 2015 is/was.
Inmiddels is het festivalseizoen van 2015 achter de rug en is de motie nog steeds niet afgedaan. Wij zijn hier in de eerste plaats erg teleurgesteld over, want het college heeft het festivalseizoen dat nu achter ons ligt niet aangegrepen heeft om werk te maken van retourbekers op festivals. Maar wij zijn ook verbaasd dat de Raad nog steeds niet is geïnformeerd over stappen die zijn gemaakt in het afdoen van de moties. Daarom stellen wij het college de volgende vragen:

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kan het college aangeven waarom de afdoening van de motie zo lang op zich laat wachten en wanneer zij denkt de motie te kunnen afdoen? Indien nee, waarom niet.

Antwoord:
Op 5 maart 2015 is een Kenniscafé Duurzaamheid georganiseerd door Rotterdam Festivals in samenwerking met Gemeente Schoon en de gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer. Hier is onder andere gesproken over retourbekers op festivals. Inmiddels heeft uw raad een brief ontvangen ter afdoening van de motie Retourbekers op festivals (nummer 14bb6322). Omdat in het voorjaar en in de zomer van dit jaar eerst diverse gesprekken zijn geweest met de betrokken partijen en monitoring van festivals heeft plaatsgevonden, is de afdoening van de motie pas na het zomerseizoen verzonden.

Vraag 2:
Heeft het college (al) contact gezocht met Rotterdam Festivals over het gebruik van retourbekers op festivals? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit dit contact naar voren gekomen?

Antwoord:
Ja, uit het contact bleek dat festivalorganisatoren op dit moment niet altijd over voldoende financiële middelen beschikken om de invoering van retourbekers op festivals te kunnen dragen. Ook het gebrek aan de juiste faciliteiten op evenementenlocaties, zoals watervoorzieningen, maakt het gebruik van retourbekers lastig.

Vraag 3:
Heeft het college (al) contact gezocht met Gemeente Schoon over het gebruik van retourbekers op festivals? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit dit contact naar voren gekomen?

Antwoord:
Ja, net als Rotterdam Festivals is Gemeente Schoon betrokken geweest bij de organisatie van het kenniscafé Duurzaamheid. Gemeente Schoon is een kennispartner voor Rotterdam die regelmatig wordt geraadpleegd en waarmee wordt samengewerkt.

Vraag 4:
Weet het College hoe festivalorganisatoren praktisch invulling denken te kunnen geven aan het gebruik van retourbekers? Indien nee, wanneer treedt zij in gesprek met de sector?

Antwoord:
Deze vraag is beantwoord in de raadsbrief ter afdoening van de motie retourbekers op festivals (brief met nummer 15/0053748 15bb7935), die in oktober naar uw raad is gestuurd.
Conclusie luidt dat er geen pasklare oplossing is voor alle festivals. Ervaringen zijn echter geïnventariseerd en met elkaar gedeeld en een vervolgafspraak wordt ingepland. Op dit moment worden locaties verbeterd door kleinschalige investeringen, die mogelijk zijn uit de bestaande budgetten. Maar de aanleg van b.v. waterfaciliteiten om retourbekers te spoelen is een punt van aandacht. Daar wordt nu onderzoek naar
gedaan.

Vraag 5:
Welke Rotterdamse festivals hebben sinds 11 november 2014 gewerkt met een systeem van retourbekers, zoals het in de motie is voorgesteld.

Antwoord:
Het overzicht met festivals is eveneens aan de orde gekomen in de raadsbrief ter afdoening van de motie retourbekers op festivals die in oktober naar de raad is gestuurd.

Vraag 6:
Beschouwt het college het inieversysteem van drinkbekers zoals van toepassing op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam dit jaar, waarbij bezoekers drinkbekers kunnen inleveren voor consumptiemunten, als een mogelijke invulling van wat er in de motie wordt gevraagd?

Antwoord:
Ja, dat is een mogelijke invulling, maar dit is sterk afhankelijk van het soort evenement. Het bevrijdingsfestival wordt op een afgebakend evenemententerrein georganiseerd met één organisator die verantwoordelijk is voor de drankverkoop op het terrein. Bij de dynamische evenementen die zich door de stad bewegen, is de drankverkoop langs de route van het evenement niet uitsluitend aan één organisator voorbehouden, hetgeen de uitvoering hiervan lastiger maakt.
Er zijn overigens meerdere varianten denkbaar, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een vdrinkbeker, die als een collectors item wordt gezien, zodat statiegeld niet nodig is.

Interessant voor jou

Boa's in het buitengebied van Rotterdam

Lees verder

Oranjeheuvel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer