SV: Voorwaardelijke opzet overtreding Wet natuurbescherming bij aanzetten fontein

Donderdag 8 juni jongstleden is in de actualiteitenraad het incident besproken waarbij een meerkoet dreigde te worden verstoord tijdens het broeden in de Rotte, ter hoogte van de Noorderbrug. Verstoring van broedende vogels is niet toegestaan, tenzij de verstoring niet opzettelijk is. De Wet natuurbescherming vereist opzet als voorwaarde alvorens te kunnen spreken van verstoring.

Wij zijn ervan overtuigd dat het college niet moedwillig de meerkoet heeft willen verstoren met het aanzetten van de fontein. Maar onder opzet valt ook voorwaardelijke opzet, binnen de Wet natuurbescherming. Bij voorwaardelijke opzet is er sprake van een aanmerkelijke kans op verstoring, ook als er geen kwaad in de zin is. Naar onze optiek is er in het geval van de broedende meerkoet in de Rotte sprake van een aanmerkelijke kans op verstoring omdat een fontein een zeer geschikte plek is voor het bouwen van een nest.

1. Wat verstaat het college onder de idee van voorwaardelijke opzet?

2. Is het college het met ons eens dat er sprake is van voorwaardelijke opzet in het geval van de broedende meerkoet in de Rotte? Indien nee, waarom niet? Indien nee, is het college het met ons eens dat een fontein een zeer geschikte plek is voor het bouwen van een nest? Indien nee, is het college op de hoogte dat een fontein in werking – dus eentje die water spuit – verstoring met zich meebrengt als het water terecht komt op een nest? Indien ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat onze pakweg 75 fonteinen in de stad geen aanmerkelijke kans op verstoring meer met zich meebrengen voor broedende watervogels?

In het Museumpark is er eveneens een meerkoet die zijn nest op een fontein heeft gebouwd, wist de website (1) van RTV Rijnmond op 9 juni jongstleden te melden. Om elke ochtend alle fonteinen in de stad te controleren op de aanwezigheid van broedende watervogels lijkt ook ons een ondoenlijke taak. Sowieso is een fontein belangrijk voor het waarborgen van de waterkwaliteit, vooral in de zomer. Het college kan het zichzelf veel gemakkelijker maken zich aan de wet te houden door te investeren in natuureilandjes in onze sloten en singels. Dit zijn eilandjes met begroeiing die een plek bieden aan watervogels om hier hun nest te bouwen. Een meerkoet, eend, zwaan of fuut zal altijd kiezen voor de meest aantrekkelijke optie. En dan verkiest zij altijd het natuureilandje boven de fontein. Daarnaast zorgen natuureilandjes voor meer biodiversiteit, vormen een schuilplaats voor vissen en hebben een reinigend vermogen waardoor het water schoner en zuurstofrijker wordt en de kans op botulisme en blauwalg afneemt. En natuureilandjes middenin een sloot of singel zijn ook nog eens onbereikbaar voor vechthonden en onverlaten die bewust broedende vogels willen verstoren. Bovendien zien natuureilandjes er mooi uit, althans dat vinden wij. Natuureilandjes zijn al te vinden in onder andere de Noordsingel en Bergsingel. Houten vlonders zouden overigens ook soelaas kunnen bieden.

3. Deelt het college onze mening over de toegevoegde waarde van natuureilandjes in sloten en singels voor broedende watervogels en is zij bekend met alle andere voordelen voor de flora en fauna ter plaatse? Indien nee, is het college bereid informatie in te winnen over de rol van natuureilandjes voor de stadsnatuur?

4. Is het college bereid te investeren in natuureilandjes in onze sloten en singels, teneinde zich ervan te vergewissen de Wet natuurbescherming niet te overtreden? Indien nee, waarom niet?

Een ander alternatief voor de fontein zijn de natuurvriendelijke oevers. De meerkoet broedt graag aan drassige moeraskanten met grote rietkragen en waterplanten. Natuurvriendelijke oevers hebben als voordeel dat ze net als fonteinen ook het water zuiveren. Met dergelijke oevers hoeft er net als bij de natuureilandjes geen sprake meer te zijn van voorwaardelijke opzet.

5. Is het college bereid natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de walkanten van sloten en singels daar waar is gebleken dat de broedplaats van meerkoeten (of andere watervogels) tot problemen leidde, zoals onlangs dus in de Rotte en in het water van het Museumpark? Indien nee, waarom niet?

Bewoners hebben vaak eerder dan de gemeente in de gaten dat een broedende vogel mogelijk zal worden verstoord of dat er anderszins sprake kan zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming. Het is evenwel onduidelijk waar zij dit kunnen melden, óók als gemeentelijk handelen de oorzaak is van mogelijke verstoring. Meldingen over de buitenruimte kunnen doorgaans aan de gemeente worden doorgegeven via de applicatie Buiten Beter of door te bellen met 14010.

6. Is het college bereid de applicatie Buiten Beter en 14010 op een dergelijke manier in te richten dat bewoners melding kunnen doen als zij vermoeden dat er sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming door toedoen van gemeentelijk handelen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke termijn verwacht zij dit gereed te hebben?

 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

(1) http://www.rijnmond.nl/nieuws/155877/Spuitende-fontein-Museumpark-gevaarlijk-voor-meerkoetnest