Vragen: Fiets­par­keer­beleid en de oBike


Indiendatum: jul. 2017

Geacht college,

De oBike heeft razendsnel een plekje in het Rotterdamse straatbeeld weten te veroveren. Je ziet de fietsjes werkelijk overal. Wij zijn erg blij dat een ondernemer Rotterdam heeft uitgekozen om een fietsdeelsysteem te testen. Het is een goede aanvulling op onze aangenomen motie een systeem met deelfietsen op te tuigen die buitenlandse toeristen en dagjesmensen vervolgens kunnen gebruiken om onze trekpleisters en recreatiegebieden aan te doen. Rotterdam wordt een echte fietsstad!

Toch hebben wij wel het een en ander op te merken. De oBike, anders dan andere deelfietsen, hoef je niet op een specifieke plek te stallen. Dit is ongetwijfeld de kracht van het concept, maar helaas leidt het bij onze bewoners ook tot overlast. Wellicht door een gebrek aan eigenaarsgevoel worden de oBikes vaak maar ergens neergekwakt of gestald op plekken waar het onwenselijk is. Trottoirs raken geblokkeerd en fietsrekken puilen uit. Voor minder validen kan dit mogelijk gevaarlijke situaties opleveren.

Wij willen het college enige verduidelijkende vragen stellen over deze constatering, om zo problemen in de toekomst voor te zijn. Wij blijven onverkort enthousiast over deelfietsen en beschouwen de huidige situatie voornamelijk als een kinderziekte.

1. Haalt de gemeente oBikes weg die verkeerd zijn gestald, zoals zij dat thans doet met alle andere fietsen (zoals in het C.S. kwartier)? Indien nee, waarom niet? Indien nee, zijn er afspraken met de ondernemer gemaakt dat de fietsen niet weggehaald zullen worden? Indien nee, hoe herkennen medewerkers van de gemeente een fiets als een deelfiets? Indien nee, vindt het college het eerlijk tegenover alle andere fietsgebruikers in de stad dat er onderscheid wordt gemaakt tussen deelfietsen en gewone fietsen?

2. Is de gemeente bereid in overleg te treden met de ondernemer met als inzet hem ertoe te bewegen Rotterdamse regelgeving ten aanzien van het stallen van fietsen (nog) duidelijk(er) over te brengen aan de gebruikers van de oBikes? Indien nee, waarom niet?

De ondernemer werkt met een stok en een wortel richting gebruikers: goed fietsgedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft, in de vorm van een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe beter de gebruiker het doet. Hoe minder punten, hoe slechter.

3. Is het een idee dat Stadsbeheer melding maakt bij de ondernemer van verkeerd gestalde fietsen, zodat de ondernemer slecht gedrag van gebruikers kan bestraffen door middel van een vermindering van punten? Indien nee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 29 aug. 2017

Vraag 1.
Haalt de gemeente oBikes weg die verkeerd zijn gestald, zoals zij dat thans doet met alle andere fietsen (zoals in het C.S. kwartier)? Indien nee, waarom niet? Indien nee, zijn er afspraken met de ondernemer gemaakt dat de fietsen niet weggehaald zullen worden? Indien nee, hoe herkennen medewerkers van de gemeente een fiets als een deelfiets? Indien nee, vindt het college het eerlijk tegenover alle andere fietsgebruikers in de stad dat er onderscheid wordt gemaakt tussen deelfietsen en gewone fietsen?

Antwoord:
Ja, de gemeente Rotterdam verwijdert alle verkeerd geparkeerde fietsen in de gebieden waar het niet is toegestaan fietsen buiten de stalling te parkeren (zoals in het CS-kwartier). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de fiets particulier eigendom is of het een deelfiets betreft.

Vraag 2.
Is de gemeente bereid in overleg te treden met de ondernemer met als inzet hem ertoe te bewegen Rotterdamse regelgeving ten aanzien van het stallen van fietsen (nog) duidelijk(er) over te brengen aan de gebruikers van de oBikes? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente Rotterdam is in gesprek met verschillende aanbieders van deelfietsen, waaronder oBike. Tijdens deze gesprekken komt onder meer het ordentelijk en volgens de regels stallen van de deelfietsen in de Rotterdamse buitenruimte aan de orde. De verschillende aanbieders zijn gebaat bij het naleven van de Rotterdamse fietsparkeerregels door gebruikers van de deelfietsen, omdat de aanbieders anders kosten moeten maken voor het terughalen van de deelfiets bij het Fietspunt. De verschillende aanbieders brengen de Rotterdamse fietsparkeerregels duidelijk onder de aandacht van de gebruikers. Om het voor de gebruiker nog duidelijker te maken, zo hebben wij begrepen, denkt oBike bijvoorbeeld na over een uitbreiding in de app, zodat de gebruiker een waarschuwing krijgt als deze de fiets op een plek op slot probeert te zetten waar dit niet is toegestaan.

Vraag 3.
Is het een idee dat Stadsbeheer melding maakt bij de ondernemer van verkeerd gestalde fietsen, zodat de ondernemer slecht gedrag van gebruikers kan bestraffen door middel van een vermindering van punten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de gemeente Rotterdam zal geen melding doen van verkeerd geparkeerde deelfietsen bij de aanbieder van de deelfietsen. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven, verwijdert de gemeente Rotterdam alle verkeerd geparkeerde fietsen wanneer deze op plekken staan waar dit niet is toegestaan. Ongeacht of de fiets eigendom is van een particulier of dat het een deelfiets betreft.
Het bij de aanbieder melden van verkeerd geparkeerde deelfietsen is in strijd met het 'gelijkheidsbeginsel', immers de particuliere eigenaar van de verkeerd geparkeerde fiets krijgt ook geen melding van de gemeente voordat deze wordt verwijderd. Daarbij kan de aanbieder van de deelfiets in zijn administratie achterhalen wie de gebrukers zijn geweest van de betreffende deekfiets en waar deze geparkeerd is. Het is dan ook aan de aanbieders van deelfietsen hoe deze omgaan met gebruikers die de regels niet naleven.
Daar de gemeente Rotterdam ook gebaat is bij de naleving van de fietsparkeerregels in de stad door gebruikers van de deelfietsen, zal de gemeente haar expertise op het gebied van fietsparkeren en gedragsbeinvloeding in relatie tot fietsparkeren delen met de verschillende aanbieders.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer