Vragen: Uitbreiding evene­men­ten­terrein Bevrij­dings­fes­tival in Het Park


Indiendatum: mrt. 2017

Sinds jaar en dag wordt de Zuid-Hollandse editie van het Bevrijdingsfestival in Het Park gehouden. Op de website1 van Rotterdam Festivals hebben wij kennis genomen van de vooraankondiging van het Bevrijdingsfestival van dit jaar. Uit de vooraankondiging blijkt dat de organisatie het festivalterrein met maar liefst de helft wil uitbreiden. Althans, zo komt het op ons over. Rotterdam Festivals schrijft:

“Sinds het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland naar het Park bij de Euromast is verhuisd, is het aantal mensen dat het festival bezoekt sterk gegroeid. Vorig jaar was de toeloop zo groot dat er in verband met de drukte tijdelijk geen toeschouwers op het festivalterrein toegelaten konden worden. Daarom wordt de capaciteit dit jaar met 50% vergroot.”

De Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich ernstige zorgen over deze aangekondigde uitbreiding. Het Park krijgt het tijdens festivals namelijk zwaar te verduren. Als rijksmonument is het helemaal niet toegerust op grote mensenmassa's.

1. Stelt het college dat met het vergroten van de capaciteit met de helft dat het evenemententerrein wordt uitgebreid? Indien nee, wat wordt er bedoeld met een vergroting van de capaciteit met vijftig procent?

2. Wie is volgens het college bevoegd om beslissingen te nemen over capaciteitsuitbreiding?

In het locatieprofiel2 van Het Park schrijft Rotterdam Festivals dat de grootte van de evenementen afhankelijk is van de fysieke mogelijkheden en de belasting die Het Park redelijkerwijs aan kan.

3. Stelt het college dat het Bevrijdingsfestival met een capaciteitsuitbreiding van vijftig procent correspondeert met het locatieprofiel van Het Park? Indien ja, waarom?

4. Stelt het college dat Het Park een festival aan kan met een capaciteit van het Bevrijdingsfestival van dit jaar? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college van plan een stokje te steken voor de capaciteitsuitbreiding?

In het locatieprofiel staat dat bepaalde velden geschikt zijn gemaakt voor evenementengebruik. Een groter evenemententerrein tijdens het Bevrijdingsfestival van dit jaar betekent wat ons betreft dat meer velden geschikt worden gemaakt dan nu het geval is.

5. Klopt het volgens het college dat er in Het Park nieuwe velden geschikt worden gemaakt voor evenementengebruik teneinde een groter evenemententerrein tijdens het Bevrijdingsfestival van dit jaar mogelijk te maken? Indien nee, hoe wordt een groter evenemententerrein wél mogelijk gemaakt? Indien ja, wat betekent dit voor de aanwezige flora en fauna? Indien ja, is er rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna? Indien ja, is het geschikt maken van nieuwe velden terug te draaien nadat het Bevrijdingsfestival heeft plaatsgevonden? Indien ja, wie gaat er voor het geschikt maken van nieuwe velden betalen?

In onderstaande figuur (bron: locatieprofiel Het Park) is te zien welke velden geschikt zijn voor evenementen met grote podia en/of bouwwerken. Het Bevrijdingsfestival is een dergelijk evenement.

6. Kan het college een soortgelijke figuur produceren waarin de uitbreiding van het evenemententerrein is verwerkt? Indien nee, waarom niet

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rotterdamfestivals.nl/publiek/nieuws/bevrijdingsfestival-zuid-holland/

(2) http://www.rotterdamfestivals.nl/Assets/Uploads/Documents/DEF%20locatieprofielen%202016/132_locatieprofiel_Het_Park_herdruk_jan_2016_Lr_Def.pdf

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 11 apr. 2017

Vraag 1:
Stelt het college dat met het vergroten van de capaciteit met de helft dat het evenemententerrein wordt uitgebreid? Indien nee, wat wordt er bedoeld met een vergroting van de capaciteit met vijftig procent?

Antwoord:
Nee. Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland vindt dit jaar plaats op de velden ten zuiden van het Koetshuis en op de Kievitsweide. Het terrein ten zuiden van de Noorse Kerk komt deze editie te vervallen. Vorig jaar moest het terrein vanwege de grote toestroom van publiek ter plaatse worden uitgebreid in verband met de openbare orde en veiligheid.
Met bovengenoemde herindeling van het evenemententerrein wordt geanticipeerd op de situatie van vorig jaar.

Vraag 2:
Wie is volgens het college bevoegd om beslissingen te nemen over capaciteitsuitbreiding?

Antwoord:
De burgemeester is als vergunningverlener voor evenementen bevoegd om hierover te besluiten.

Vervolgens wordt gesteld:
“In het locatieprofiel van Het Park schrijft Rotterdam Festivals dat de grootte van de evenementen afhankelijk is van de fysieke mogelijkheden en de belasting die Het Park redelijkerwijs aan kan.”

Vraag 3:
Stelt het college dat het Bevrijdingsfestival met een capaciteitsuitbreiding van vijftig procent correspondeert met het locatieprofiel van Het Park? Indien ja, waarom?

Vraag 4:
Stelt het college dat Het Park een festival aan kan met een capaciteit van het Bevrijdingsfestival van dit jaar? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college van plan een stokje te steken voor de capaciteitsuitbreiding?

Antwoord vraag 3 en 4:
Het gebruik van de Kievitsweide en de velden voor het Koetshuis corresponderen met het locatieprofiel, zoals vastgesteld door ons college. Deze velden zijn verstevigd voor het gebruik bij evenementen en daarmee geschikt voor gebruik tijdens het Bevrijdingsfestival.
De uitbreiding met de Kievitsweide en het laten vervallen van het veld ten zuiden van de Noorse Kerk past binnen de voorwaarden van gebruik van Het Park en de voorwaarden die Stadsbeheer Openbare Werken daar aan stelt.

Vervolgens wordt gesteld:
“In het locatieprofiel staat dat bepaalde velden geschikt zijn gemaakt voor evenementengebruik. Een groter evenemententerrein tijdens het Bevrijdingsfestival van dit jaar betekent wat ons betreft dat meer velden geschikt worden gemaakt dan nu het geval is.”

Vraag 5:
Klopt het volgens het college dat er in Het Park nieuwe velden geschikt worden gemaakt voor evenementengebruik ten einde een groter evenemententerrein tijdens het Bevrijdingsfestival van dit jaar mogelijk te maken? Indien nee, hoe wordt een groter evenemententerrein wél mogeiijk gemaakt? Indien ja, wat betekent dit voor de aanwezige flora en fauna? Indien ja, is er rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna? Indien ja, is het geschikt maken van nieuwe velden terug te draaien nadat het Bevrijdingsfestival heeft plaatsgevonden?
Indien ja, wie gaat er voor het geschikt maken van nieuwe velden betalen?

Antwoord:
Extra aanpassingen aan de velden in Het Park zijn niet nodig. De Kievitsweide is in 2012 geschikt gemaakt voor evenementen om de capaciteit van het gebied goed te kunnen benutten.
De aanwezige flora en fauna is bij deze nieuwe inrichting van het Bevrijdingsfestival gebaat. Voor de flora en fauna belangrijke gebieden van Het Park, namelijk het gebied rond de Heuvellaan en het gebied bij de Heemtuin, worden bewust buiten dit evenement gehouden. Het gebied vanaf de Kievitslaan en de Westzeedijk functioneert altijd als aanloopgebied en zal daarom niet zwaarder worden belast.

Vervolgens wordt gesteld:
“In onderstaande figuur (bron: locatieprofiel Het Park) is te zien welke velden geschikt zijn voor evenementen met grote podia en/of bouwwerken. Het Bevrijdingsfestival is een dergelijk evenement.”

Figuur 1: Accomodatie evenementen in Het Park. De oranje delen zijn de verstevigde delen van Het Park.

Vraag 6:
Kan het college een soortgelijke figuur produceren waarin de uitbreiding van het evenemententerrein is verwerkt? indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In onderstaande figuur zijn in het rood de randen van het evenemententerrein van Bevrijdingsfestival 2017 aangegeven. Deze indeling beslaat de drie verharde velden in Het Park. De podia (en daarmee grote bouwwerken) staan op de verharde Kievitsweide (rechter rode vlak, bovenin) en op het verharde veld ten zuiden van het Koetshuis (linker rode vlak, onderin).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer