SV: Two Turning Vertical Rectangles


Indiendatum: dec. 2015

Rotterdam heeft een prachtige collectie beelden in de buitenruimte. Wij waren dan ook verheugd dat het beeld “Two Turning Vertical Rectangles” van George Rickey in april van dit jaar werd teruggeplaatst op het Binnenwegplein na afwezigheid van zo'n drie jaar. Het beeld is onderdeel van de kinetische stroming in de beeldende kunst waarin beweging centraal staat. Rickey heeft een bijzondere band met Rotterdam. Behalve “Two Turning Vertical Rectangles” tref je op de voorgevel van de schouwburg een ander beeld van hem aan. Voor Rickey bleek Naum Gabo – óók een belangrijk kunstenaar voor Rotterdam – met zijn 'Kinetische constructie' een grote inspirator. En even leek het erop dat Rickey de fontein op het Hofplein zou vervangen door een nieuw beeld. Hier is het uiteindelijk niet van gekomen.

Enkele weken geleden sloeg het noodlot toe. Bij de bevoorrading van een winkel is een vrachtwagen tegen “Two Turning Vertical Rectangles” aangereden. Volgens Sculpture International Rotterdam is het beeld door het incident zwaar beschadigd. De veroorzaker van de schade is vooralsnog spoorloos.

1. Weet het college wie de schade aan “Two Turning Vertical Rectangles” heeft veroorzaakt? Indien ja, is er door het college reeds contact gezocht met betrokkene of de winkel/transportfirma in kwestie?

2. Is er CCTV aanwezig op het Binnenwegplein en hebben de camera's het incident geregistreerd? Indien ja, is hieruit duidelijk geworden:

  • welke winkel/transportfirma betrokken was bij het incident?
  • of de veroorzaker van de schade besefte wat er was gebeurd?

Het incident vond plaats op een plek waar vrachtwagens doorgaans niet mogen komen. Achter de plint aan weerszijden van het Binnenwegplein bevinden zich diverse magazijn- en expeditieruimten die bij uitstek geschikt zijn voor bevoorrading.

3. Mag de bevoorrading van winkels aan het Binnenwegplein van de gemeente plaatsvinden op het plein zelf? Indien ja, gelden hiervoor restricties met oog op de kwaliteit van de buitenruimte?

4. Is het volgens het college technisch mogelijk om alle winkels aan het Binnenwegplein te bevoorraden door gebruik te maken van de aanwezige magazijn- en expeditieruimten? Indien nee, waarom niet?

In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2015-2018 wordt beeldende kunst in de buitenruimte ingedeeld in categorieën beelden die worden gekenmerkt met hoge, midden of lage kunstwaarden. Voor beelden met een hoge kunstwaarde geldt dat er optimaal onderhoud wordt gepleegd. De gemeente Rotterdam heeft voor de periode 2015-2018 een half miljoen euro gereserveerd voor periodiek en storingsonderhoud.

5. In welke categorie plaatst het college het beeld “Two Turning Vertical Rectangles”?

6. Wordt het beeld gerestaureerd? Indien ja, wordt restauratie vergoed uit het budget voor periodiek en storingsonderhoud?

7. Maakt het college een financiële afweging als de restauratie- of onderhoudskosten van een beeld in de buitenruimte het onderhoudsbudget overschrijden? Indien ja, hoe wordt zo'n afweging gemaakt?

8. Heeft de restauratie van “Two Turning Vertical Rectangles” gevolgen voor het onderhoud van andere beelden in de Rotterdamse buitenruimte? Indien ja, welke gevolgen zijn dit?

9. Is het college bereid restauratie van het beeld te vergoeden uit eigen middelen, aangezien het hier om een incident gaat waar het beleid omtrent kapitaalgoederen in de buitenruimte geen rekening mee heeft gehouden? Indien nee, waarom niet?

Sculpture International Rotterdam stelt dat restauratie van “Two Turning Vertical Rectangles” moet worden vergoed uit het budget voor beelden in de buitenruimte zolang de veroorzaker van de schade niet is opgespoord. De verzekering van deze Nomen nescio kan uiteraard niet worden aangesproken. Het lijkt er op dat er geen verzekering is afgesloten om eventuele schade aan het beeld mee te vergoeden. Het is onduidelijk of dit onderdeel vormt van staand beleid van de gemeente Rotterdam.

10. Is er een verzekering afgesloten om schade aan “Two Turning Vertical Rectangles” mee te vergoeden? Indien nee, waarom is ervoor gekozen geen verzekering af te sluiten?

11. Wat is volgens het college het beleid met betrekking tot het verzekeren van beelden in de buitenruimte?

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 26 jan. 2016

Op 22 december 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over "Two Turning Vertical Rectangles"

Inleidend wordt gesteld:
Rotterdam heeft een prachtige collectie beelden in de buitenruimte. Wij waren dan ook verheugd dat het beeld "Two Turning Vertical Rectangles" van George Rickey in april van dit jaar werd teruggeplaatst op het Binnenwegplein na afwezigheid van zo'n driejaar.
Het beeld is onderdeel van de kinetische stroming in de beeldende kunst waarin beweging centraal staat. Rickey heeft een bijzondere band met Rotterdam. Behalve "Two Turning Vertical Rectangles"tref je op de voorgevel van de schouwburg een ander beeld van hem aan. Voor Rickey bleek Naum Gabo - óók een belangrijk kunstenaar voor Rotterdam - met zijn 'Kinetische constructie' een groot inspirator. En even leek het erop
dat Rickey de fontein op het Hofplein zou vervangen door een nieuw beeld. Hier is het uiteindelijk niet van gekomen.
Enkele weken geleden sloeg het noodlot toe. Bij de bevoorrading van een winkel is een vrachtwagen tegen "Two Turning Vertical Rectangles" aangereden. Volgens Sculpture International Rotterdam is het beeld door het incident zwaar beschadigd. De veroorzaker van de schade is vooralsnog spoorloos.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Weet het college wíe de schade aan "Two Turning Vertical Rectangles" heeft veroorzaakt? Indien ja, is er door het college reeds contact gezocht met betrokkene of de winkel/transportfirma in kwestie?

Antwoord:
Nee, het is niet bekend of de schade is veroorzaakt door een vrachtwagen die er voor bevoorrading kwam of mogelijk door een vrachtwagen die daar werkzaamheden moest uitvoeren. Op radio Rijnmond is ook nog een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. De veroorzaker van de schade is onbekend gebleven.

Vraag 2:
Is er CCTV aanwezig op het Binnenwegplein en hebben de camera's het incident geregistreerd? Indien ja, is hieruit duidelijke geworden:
- welke winkel/transportfirma betrokken was bij het incident?
- Of de veroorzaker van de schade besefte wat er was gebeurd?

Antwoord:
Ja, op het Binnenwegplein is CCTV aanwezig. De camera's staan echter zo opgesteld dat het beeld "Two Turning Vertical Rectangles" buiten de camerabeelden vallen. Er hebben zich ook geen ooggetuigen gemeld die het ongeluk hebben zien gebeuren. Het is dus niet bekend wie bij het incident is betrokken.

Verder wordt gesteld:
Het incident vond plaats op een plek waar vrachtwagens doorgaans niet mogen komen. Achter de plint aan weerszijden van het Binnenwegplein bevinden zich diverse magazijnen expeditieruimten die bij uitstek geschikt zijn voor bevoorrading.

Vraag 3:
Mag de bevoorrading van winkels aan het Binnenwegplein van de gemeente plaatsvinden op het plein zelf? Indien ja, gelden hiervoor restricties met oog op de kwaliteit van de buitenruimte?

Antwoord:
Nee, de bevoorrading van winkels mag niet op het Binnenwegplein zelf plaats vinden. Uitzondering hierop is de bevoorrading van standplaatsen op het plein. Hier wordt via een vergunning een ontheffing voor verleend, met restricties op onder andere gewicht en
afmeting van te gebruiken voertuigen.

Vraag 4:
Is het volgens het college technisch mogelijk om alle winkels aan het Binnenwegplein te bevoorraden door gebruik te maken van de aanwezige
magazijn- en expeditieruimten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het bevoorraden van alle winkels aan het Binnenwegplein is technisch mogelijk door gebruik te maken van de aanwezige magazijn- en expeditieruimten, met uitzondering van de standplaatsen op het plein (zie antwoord 3).

Verder wordt gesteld:
In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2015-2018 wordt beeldende kunst in de buitenruimte ingedeeld in categorieën beelden die worden gekenmerkt met hoge, midden of lage kunstwaarden. Voor beelden met een hoge kunstwaarde geldt dat er optimaal onderhoud wordt gepleegd. De gemeente Rotterdam heeft voor de periode 2015-2018 een half miljoen gereserveerd voor periodiek en storingsonderhoud.

Vraag 5:
In welke categorie plaatst het college het beeld 'Two Turning Vertical Rectangles"?

Antwoord:
Het beeld is geplaatst in de hoogste categorie van beelden in de openbare ruimte en maakt onderdeel uit van de collectie Sculpture International Rotterdam.

Vraag 6:
Wordt het beeld gerestaureerd? Indien ja, wordt restauratie vergoed uit het budget voor periodiek en storingsonderhoud?

Antwoord:
Het beeld wordt onderzocht op de mogelijkheden tot restauratie en de daarmee samenhangende kosten. Het voornemen is om het beeld te laten restaureren. De kosten van restauratie dienen primair te worden vergoed uit het onderhoudsbudget voor beeldende kunst.

Vraag 7:
Maakt het college een financiële afweging als de restauratie- of onderhoudskosten van een beeld in de buitenruimte het onderhoudsbudget overschrijden? Indien ja, hoe wordt zo'n afweging gemaakt.

Antwoord:
Ja. In eerste instantie wordt bezien of de restauratiekosten passen binnen het onderhoudsbudget van beeldende kunst. Als dat budget door de restauratie zou worden overschreden dan wordt bezien of er meevallers zijn in het totale budget voor onderhoud van de buitenruimte. Is die financiële ruimte niet aanwezig dan wordt het knelpunt opgenomen in de bestuursrapportage en wordt uw raad via die weg geïnformeerd.

Vraag 8:
Heeft de restauratie van de "Two Turning Vertical Rectangles" gevolgen voor het onderhoud van andere beelden in de Rotterdamse buitenruimte? Indien ja, welke gevolgen zijn dit?

Antwoord:
Ja, zie het antwoord op vraag 7.

Vraag 9:
Is het college bereid restauratie van het beeld te vergoeden uit eigen middelen, aangezien het hier om een incident gaat waar het beleid omtrent kapitaalgoederen in de buitenruimte geen rekening mee heeft gehouden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.

Verder wordt gesteld:
Sculpture international Rotterdam stelt dat de restauratie van "Two Turning Vertical Rectangles" moet worden vergoed uit het budget voor beelden in de buitenruimte zolang de veroorzaker van de schade niet is opgespoord. De verzekering van deze Nomen nescio kan uiteraard niet worden aangesproken. Het lijkt er op dat er geen verzekering is afgesloten om eventuele schade aan het beeld te vergoeden. Het is onduidelijk of dit onderdeel vormt van staand beleid van de gemeente Rotterdam.

Vraag 10:
Is er een verzekering afgesloten om schade aan "Two Turning Vertical Rectangles"mee te vergoeden? Indien nee, waarom is er voor gekozen geen verzekering af te sluiten?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 11.

Vraag 11:
Wat is volgens het college het beleid met betrekking tot het verzekeren van beelden in de buitenruimte?

Antwoord:
Het beheer van de collectie beelden in de openbare ruimte van de gemeente Rotterdam is ondergebracht bij het Centrum Beeldende Kunst. In de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het CBK zijn geen afspraken opgenomen over het verzekeren van de kunstwerken. Hierin volgt het college dezelfde lijn als bij de gemeentelijke museumcollecties, die ook niet verzekerd zijn. De redenering is dat het verzekeren van
kunstwerken tot bijzonder hoge verzekeringspremies zou leiden, daarmee een onnodig hoog beslag legt op de reguliere bestedingsruimte, mede relateert aan de kans waarop risico's zich voordoen en daarnaast betreft het unieke en onvervangbare stukken.

Interessant voor jou

SV: Bizarre wending ROAD

Lees verder

SV: Onderzoeksrapport Het Nieuwe Instituut en Governance Code Cultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer