SV: Gevaar! Wild­rooster op het fietspad


Indiendatum: jul. 2016

Op een van de fietspaden die oost met west verbinden in de Oranjebuitenpolder is een wildrooster geplaatst. Het wildrooster is er ooit gekomen om ervoor te zorgen dat schapen niet weg kunnen lopen uit de kudde, maar van deze functie is tot op heden nog geen gebruik gemaakt. Wat het wildrooster wel doet is zorgen voor gevaar op het fietspad. Valpartijen van fietsers en skeeleraars komen hier onevenredig vaak voor, met letsel tot gevolg. Recent is de traumahelikopter er tot tweemaal toe aan te pas gekomen.

Het grote probleem is dat het wildrooster volgt op de afdaling in westwaartse richting. Fietsers en skeeleraars zien het wildrooster niet aankomen als ze met een vaart van het bruggetje komen (zie foto's). Bruggetje + wildrooster blijkt een zeer ongelukkige combinatie.

De Partij voor de Dieren wil een zo aangenaam mogelijk fietsklimaat realiseren in de stad. Daar vallen de buitengebieden natuurlijk ook onder. Bovenstaande noopt ons derhalve tot het stellen van de volgende vragen:

1. Erkent het college dat het wildrooster tot valpartijen zorgt onder fietsers en skeeleraars?

2. Stelt het college dat het wildrooster ook daadwerkelijk dienst doet als omheining van het begrazingsgebied van schaapskuddes? Indien nee, betekent dit dat het wildrooster in principe overbodig is? Indien ja, zijn er volgens het college alternatieve manieren voorhanden om het begrazingsgebied af te rasteren?

3. Klopt het dat er een hekwerk wordt overwogen om het begrazingsgebied voor schaapskuddes in het gebied te omheinen, waardoor het wildrooster overbodig wordt?

Voor het wildrooster wordt met signaleringsborden gewaarschuwd. Helaas sorteren de borden weinig effect, dus moet ons inziens naar een meer effectieve maatregel worden gezocht.

4. Is het college bereid het wildrooster te verwijderen ten bate van de verkeersveiligheid? Indien nee, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2016
Antwoorddatum: 13 dec. 2016

Op 20 juli 2016 stelde J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over Gevaar! Wildrooster op het fietspad.

Inleidend wordt gesteld:

Op een van de fietspaden die oost en west verbinden in de Oranjebuitenpolder is een wildrooster geplaatst. Het wildrooster is er ooit gekomen om ervoor te zorgen dat schapen niet weg kunnen lopen uit de kudde, maar van deze functie is tot op heden nog geen gebruik gemaakt Wat het wildrooster wel doet is zorgen voor gevaar op het fietspad. Valpartijen van fietsers en skeelers komen hier onevenredig vaak voor, met
letsel tot gevolg. Recent is de traumahelikopter er tot tweemaal toe aan te pas gekomen.
Het grote probleem is dat het wildrooster volgt op de afdaling in westwaartse richting. Fietsers en skeeleraars zien het wildrooster niet aankomen als ze met een vaart van het bruggetje komen (zie foto s). Bruggetje + wildrooster blijkt een zeer ongelukkige combinatie.
De Partij voor de Dieren wil een zo aangenaam mogelijk fietsklimaat realiseren in de stad. Daar vallen de buitengebieden natuurlijk ook onder.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Erkent het college dat het wildrooster tot valpartijen zorgt onder fietsers en skeeleraars?

Antwoord:
Ons college is ermee bekend dat er valpartijen zijn geweest. Het wildrooster is daarom ook al een stuk verplaatst zodat het zichtbaarder is voor fietsers. Daarna heeft er voor zover bij ons bekend geen incident meer plaatsgevonden. Overigens plaatsen wij voor de zekerheid binnenkort een extra waarschuwingsbord aan de westkant.

Vraag 2:
Stelt het college dat het wildrooster ook daadwerkelijk dienst doet als omheining van het begrazingsgebied van schaapskuddes? Indien nee, betekent dit dat het wildrooster in principe overbodig is? Indien ja, zijn er volgens het college alternatieve manieren voorhanden om het begrazingsgebied af te rasteren?

Antwoord:
Het wildrooster is bedoeld als omheining voor schaapskuddes. De schapen worden ingezet voor natuurlijk terreinbeheer door het begrazen van het gebied rondom de Oranjeplassen. Bij de plannen voor de herinrichting van dit gebied is indertijd met het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), beheerder van dit gebied, afgesproken begrazing mogelijk te maken. De keuze is toen gemaakt om als afrastering een wildrooster te plaatsen. De overweging hierbij was dat dit een gebruikelijke manier is om dienst te doen als omheining bij fiets- en voetpaden.
ZHL heeft in de afgelopen periode nog geen schapen laten grazen omdat dit nog niet in hun beheerplan is opgenomen. ZHL zal uiterlijk nog deze maand aangeven of zij deze vorm van natuurbeheer daadwerkelijk gaat uitvoeren of hier toch van afziet. In dat geval is het wildrooster overbodig en verwijderen wij het rooster.

Vraag 3:
Klopt het dat er een hekwerk wordt overwogen om het begrazingsgebied voor schaapskuddes in het gebied te omheinen, waardoor het wildrooster overbodig wordt?

Antwoord:
Het klopt dat een hekwerk ter sprake is gekomen in een overleg met gebruikers uit het gebied. Daarvoor zijn echter binnen het project geen financiële middelen beschikbaar.
Verder moet bekeken worden of een hekwerk andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld van ruiterpaden, hindert. Dit zou ook weer onveilige situaties naast het fietspad kunnen opleveren. Zodra duidelijk is of ZHL het begrazen door schapen daadwerkelijk gaat uitvoeren (zie antwoord 2), zal dit alternatief samen met de gebruikers worden onderzocht.
Voor het wildrooster wordt met signaleringsborden gewaarschuwd. Helaas sorteren de borden weinig effect, dus moet ons inziens naar een meer effectieve maatregel worden gezocht.

Vraag 4:
Is het college bereid het wildrooster te verwijderen ten bate van de verkeersveiligheid? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Verkeersveiligheid betekent ook het voorkomen dat loslopend vee kan uitbreken vanuit het graasgebied en daardoor op plekken waar het vee niet wordt verwacht een gevaar op de weg kan veroorzaken. Het plaatsen van wildroosters is een gebruikelijke manier om dit te voorkomen. In dit geval is er sprake van een graasgebied waarbij het gebruikelijk is dat wildroosters worden ingezet om de hierboven genoemde verkeersonveiljge situatie te voorkomen.

Interessant voor jou

SV: Kinderboerderijenbesluit in de Rotterdamse praktijk

Lees verder

SV: Mussenkolonie op Proefpark De Punt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer