SV: Geen Meatless Monday in de bedrijfs­res­tau­rants


Indiendatum: apr. 2016

Op intranet staat sinds 1 april jongstleden een artikel over vegetarisch eten in de Rotterdamse gemeentelijke bedrijfsrestaurants. In het artikel is te lezen dat vanaf heden op iedere eerste dinsdag van de maand 'meer' vegetarisch eten op het menu in de bedrijfsrestaurants staat.

Volgens de gemeente is meer vegetarisch eten, naast dat het lekker is, ook goed voor het dierenwelzijn, de gezondheid en is het duurzamer.

In oktober 2015 heeft de gemeente Rotterdam een pilot ´Meatless Monday` gehouden. In de bedrijfsrestaurants van het Stadhuis en in De Rotterdam konden de ambtenaren die dag ook hun stem uitbrengen en naar aanleiding van deze uitslag zou gekeken worden of er nog meer Meatless Mondays zouden volgen.

Wij hebben destijds de volgende definitieve cijfers doorgekregen:

Aantal stemmers in de bedrijfsrestaurants deze dag: 330
– 12% elke week Meatless Monday
– 53% elke maand Meatless Monday
– 3% elk kwartaal Meatless Monday
– 8% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 24% nooit Meatless Monday

Aantal stemmers op intranet een week na de Meatless Monday: 1245
– 32,7% elke week Meatless Monday
– 4,9% elke maand Meatless Monday
– 0,9% elk kwartaal Meatless Monday
– 2,6% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 59% nooit Meatless Monday

Aantal stemmers getotaliseerd bedrijfsrestaurant en intranet: 1575
– 28% elke week Meatless Monday
– 14% elke maand Meatless Monday
– 1% elk kwartaal Meatless Monday
– 3% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 52% nooit Meatless Monday

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat slechts een zeer krappe meerderheid van alle stemmers, maar 52%, tegen een vorm van Meatless Monday is. Het verbaast de Partij voor de Dieren dan ook ten zeerste dat het college deze cijfers zo uitlegt dat er geen behoefte is aan (een vorm van) een Meatless Monday maar dat er slecht maandelijks een dag komt met extra aandacht voor vegetarisch eten. Als ongeveer de helft van de ambtenaren aangeeft dat ze wel behoefte hebben aan een Meatless Monday dan is het klip en klaar dat het college haar ambtenaren zou moeten faciliteren en het goede voorbeeld zou moeten geven aan de Rotterdammers. Bovendien blijkt uit de bijgevoegde cijfers dat er bij de ambtenaren die daadwerkelijk de bedrijfskantine bezochten slechts een kwart nooit een Meatless Monday wil. Dit maakt de interpretatie van deze cijfers door het college nog onbegrijpelijker!

1. Is het college op de hoogte van deze cijfers?

2. Kan het college aangeven of de stemmers op intranet ook ambtenaren zijn die regelmatig in de bedrijfsrestaurants eten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe weet het college dit?

3. Is het college bereid om haar keuze te heroverwegen en om alsnog een vorm van Meatless Monday in te voeren? Indien nee, waarom niet?

4. Mocht het college onverhoopt blijven volharden in haar vreemde interpretatie van deze cijfers is het college bereid om niet 1 keer per maand minder vlees te serveren maar 1 keer per week? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 11 mei 2016

Op 11 april 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Meatless Monday in bedrijfsrestaurants.

Inleidend wordt gesteld:

“Op intranet staat sinds 1 april jongstleden een artikel over vegetarisch eten in de Rotterdamse gemeentelijke bedrijfsrestaurants. In het artikel is te lezen dat vanaf heden op iedere eerste dinsdag van de maand 'meer' vegetarisch eten op het menu in de bedrijfsrestaurants staat. Volgens de gemeente is meer vegetarisch eten, naast dat het lekker is, ook goed voor het dierenwelzijn, de gezondheid en is het duurzamer.
In oktober 2015 heeft de gemeente Rotterdam een pilot 'Meat|ess Monday' gehouden. In de bedrijfsrestaurants van het Stadhuis en in De Rotterdam konden de ambtenaren die dag ook hun stem uitbrengen en naar aanleiding van deze uitslag zou gekeken worden of er nog meer Meatless Mondays zouden volgen.

Wij hebben destijds de volgende definitieve cijfers doorgekregen:

Aantal stemmers in de bedrijfsrestaurants deze dag: 330
– 12% elke week Meatless Monday
– 53% elke maand Meatless Monday
– 3% elk kwartaal Meatless Monday
– 8% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 24% nooit Meatless Monday

Aantal stemmers op intranet een week na de Meatless Monday: 1245
– 32,7% elke week Meatless Monday
– 4,9% elke maand Meatless Monday
– 0,9% elk kwartaal Meatless Monday
– 2,6% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 59% nooit Meatless Monday

Aantal stemmers getotaliseerd bedrijfsrestaurant en intranet: 1575
– 28% elke week Meatless Monday
– 14% elke maand Meatless Monday
– 1% elk kwartaal Meatless Monday
– 3% elke maand Meatless Monday (minder vlees)
– 52% nooit Meatless Monday

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat slechts een zeer krappe meerderheid van alle stemmers, maar 52%, tegen een vorm van Meatless Monday is. Het verbaast de Partij voor de Dieren dan ook ten zeerste dat het college deze cijfers zo uitlegt dat er geen behoefte is aan (een vorm van) een Meatless Monday maar dat er slecht maandelijks een dag komt met extra aandacht voor vegetarisch eten. Als ongeveer de helft van de
ambtenaren aangeeft dat ze wel behoefte hebben aan een Meatless Monday dan is het klip en klaar dat het college haar ambtenaren zou moeten faciliteren en het goede voorbeeld zou moeten geven aan de Rotterdammers. Bovendien blijkt uit de bijgevoegde cijfers dat er bij de ambtenaren die daadwerkelijk de bedrijfskantine bezochten slechts een kwart nooit een Meatless Monday wil. Dit maakt de interpretatie van deze cijfers door het college nog onbegrijpelijker!”.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van deze cijfers?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van de cijfers. Wij zijn echter van mening dat het optellen en middelen van de cijfers van beide enquêtes, zoals aan het einde van de inleidende tekst bij de schríftelijke vragen wordt gedaan, niet tot betrouwbare uitkomsten leidt. Het betreft hier twee verschillende vragenlijsten welke door verschillende groepen zijn ingevuld (bezoekers ter plaatse en medewerkers online). Het is zeer wel mogelijk dat er medewerkers zijn die beide enquêtes hebben ingevuld. De resultaten van de twee enquêtes gaven een sterk diffuus beeld. Bij de papieren enquête was 76% voor een vorm van Meatless Monday per maand of vaker. Via de digitale enquête gaf 59% aan nooit een vleesloze dag te willen.
Op grond van de afgenomen enquêtes kunnen we dus niet stellig beweren dat bijvoorbeeld 52% tegen een vorm van Meatless Monday is; wel geven de enquêtes een indicatie van het draagvlak dat er is voor een volledig vleesvrije dag. Dat draagvlak is er zeker, maar een nog grotere groep medewerkers is van mening dat er niet getornd mag worden aan keuzevrijheid. Met de invulling die wij gekozen hebben, hebben we recht willen doen aan beide standpunten.

Vraag 2:
Kan het college aangeven of de stemmers op intranet ook ambtenaren zijn die regelmatig in de bedrijfsrestaurants eten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe weet het college dit?

Antwoord:
Er is niet gevraagd of de stemmer regelmatig in het bedrijfsrestaurant eet. Wij nemen wel aan dat veel van de stemmers regelmatig een bedrijfsrestaurant bezoeken omdat het invullen van de enquête minder relevant is voor een medewerker die niet in een bedrijfsrestaurant eet.

Vraag 3:
Is het college bereid om haar keuze te heroverwegen en om alsnog een vorm van Meatless Monday in te voeren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Op dit moment niet. Zoals in antwoord 1 aangegeven, doen we recht aan de diverse uiteenlopende standpunten. Wij willen onze medewerkers ook niets opdringen. De ervaring bij andere instanties (zoals universiteiten) heeft geleerd dat het invoeren van een volledig vegetarische dag op zoveel weerstand stuit, dat het initiatief teruggedraaid moest worden. Het positief benaderen van meer vegetarisch eten zonder het vlees
volledig uit de schappen te halen, kan op veel meer draagvlak rekenen waardoor er uiteindelijk meer bereikt wordt: meer vegetarische producten, positieve aandacht, bewustwording.
Het komende half jaar willen we ervaring opdoen met een maandelijkse ‘More then meat Tuesday’. Op deze ‘More than meat Tuesdays’ zijn de menu’s volledig vegetarisch, maar worden er wel enkele snacks met vlees aangeboden en kan men voorverpakte vleeswaren kopen.
Op één dag in het jaar, op of rond dierendag, zal het gehele aanbod in de restauraties vegetarisch zijn.

Vraag 4:
Mocht het college onverhoopt blijven volharden in haar vreemde interpretatie van deze cijfers is het college bereid om niet 1 keer per maand minder vlees te serveren maar 1 keer per week? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zoals vermeld bij antwoord 3 willen we het komende halfjaar ervaring maandelijkse ‘More than meat Tuesday’. Eurest kan daarna besloten worden of de frequentie verhoogd kan worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer