Vragen: De Week van het geld


Indiendatum: mrt. 2017

Het is momenteel de Week van het geld. Door het hele land gaan banken en andere financiële instellingen deze week op bezoek bij scholen om scholieren bewust te maken van spaarzaam gedrag. Althans, zo luidt de officiële lezing. In feite komt het erop neer dat de veroorzakers van een van de grootste financiële crises en financieel leed, zoals bijvoorbeeld door middel van de woekerpolissen, ongefilterd hun propagandamateriaal over onze scholieren mogen storten. Scholieren die door het publiek gefinancierd onderwijs volgen.

1. Weet het college of deze propagandashow ook heeft plaatsgevonden op Rotterdamse scholen?

2. Is het college het met ons eens dat het (basis)onderwijs geen marketingtool van het bedrijfsleven behoort te zijn? Indien nee, waarom niet?

3. Weet het college of de banken, tijdens de Week van het geld, iets hebben verteld over bonussen en zelfverrijking in de financiële wereld?

4. Weet het college überhaupt wat de banken vertellen aan onze scholieren tijdens de Week van het geld? Indien nee, vindt het college dit onwenselijk?

5. Is het college bereid in gesprek te gaan met de Rotterdamse scholenkoepels met als inzet het weren van banken (en andere financiële instellingen) op de scholen in onze stad? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 9 mei 2017

Vraag 1:
Weet het college of deze propagandashow ook heeft plaatsgevonden op Rotterdamse scholen?

Antwoord:
De Week van het geld 2017 heeft van 27 t/m 31 maart op diverse Rotterdamse scholen plaatsgevonden. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld en dat is het doel van deze themaweek. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het voorkomen van schulden bij jonge mensen vinden wij heel belangrijk. Daarbij is de Week van het geld een initiatief van Wijzer in geldzaken; een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, consumentenorganisaties, overheden, Ministerie van Financiën, Nibud en wetenschap.

Vraag 2:
Is het college het met ons eens dat het (basis)onderwijs geen marketingtool van het bedrijfsleven behoort te zijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, het college is van mening dat het (basis)onderwijs geen marketingtool van het bedrijfsleven behoort te zijn.

Vraag 3:
Weet het college of de banken, tijdens de Week van het geld, iets hebben verteld over bonussen en zelfverrijking in de financiële wereld?

Antwoord:
Nee, dat is ons niet bekend.

Vraag 4:
Weet het college überhaupt wat de banken vertellen aan onze scholieren tijdens de Week van het geld? Indien nee, vindt het college dit onwenselijk?

Antwoord:
Het lesmateriaal is te vinden en te bestellen op de website www.weekvanhetqeld.nl. De volgende onderwerpen, voor groep 3 t/m 8, zijn aan de orde gekomen: begrip van sparen; betalingswijzen; budgetteren; invloed van reclame; lenen; munt en papiergeld; prijzen vergelijken; rekenen met procenten; rente; risico's en verzekeren; schuld en werking van een bank.

Vraag 5:
Is het college bereid in gesprek te gaan met de Rotterdamse scholenkoepeis met als inzet het weren van banken (en andere financiële instellingen) op de scholen in onze stad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, banken en financiële instellingen zijn een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en wij vinden dat het onderwijs moet gaan over alle maatschappelijke onderwerpen. Scholen bepalen bovendien zelf hoe zij het onderwijs inrichten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer