SV: De Waarheid kan nooit ver weg zijn


Indiendatum: aug. 2016

In een artikel in het AD Rotterdams Dagblad van 23 augustus 2016 wordt het ogenschijnlijk verloren gegane standbeeld De Waarheid van kunstenaar Coenraad Brouwer (1877-1933) besproken. Oude(re) Vreewijkers kennen het beeld nog uit hun jeugd, dat in 1927 is geplaatst aan de voorzijde van de voormalige bibliotheek aan de Grift. Zij stellen dat het beeld er ten minste tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft gestaan.

Wat er sindsdien gebeurd is met het standbeeld, is onbekend. Ruim tien jaar geleden heeft een lid van de Raad al eens aandacht gevraagd voor De Waarheid. De gemeente Rotterdam gaf destijds te kennen dat het beeld in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan – vernield of meegenomen door de bezetter. Wij twijfelen aan deze lezing, want bewoners kunnen het beeld nog herinneren in naoorlogs Vreewijk.

1. Houdt het college vast aan de stelling dat De Waarheid verloren is gegaan in de Tweede Wereldoorlog? Indien ja, hoe verklaart zij dat Vreewijkers menen het beeld nog te herinneren van na de oorlog? Indien nee, is het college bereid actief op zoek te gaan naar het beeld?

2. Hoe is het college tot de stelling gekomen dat het beeld al dan niet verloren is gegaan? Met andere woorden, welke experts heeft zij geraadpleegd in dezen?

3. Weet het college wat er exact gebeurd is met het beeld? Indien ja, wat is ermee gebeurd?

De gemeente bezit een grote kunstcollectie, deels opgeslagen in depot(s) bij musea met gemeentelijke kunst of aan de Metaalhof.

4. Weet het college zeker dat De Waarheid niet ergens in een depot in de stad staat? Indien nee, waarom niet?

Dit jaar bestaat Vreewijk honderd jaar. Stichting Vreewijk 100 jaar, die de viering van het eeuwfeest organiseert, is naarstig op zoek naar De Waarheid (1).

5. Is het college bereid de zoektocht van Stichting Vreewijk 100 jaar ambtelijk te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.openrotterdam.nl/vreewijkers-op-zoek-naar-beeld-de-waarheid/nieuws/item?792995

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 27 sep. 2016

Op 30 augustus 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over De Waarheid kan nooit ver weg zijn (nummer 16bb6579).

Inleidend wordt gesteld:

“In een artikel in het AD Rotterdams Dagblad van 23 augustus 2016 wordt het ogenschijnlijk verloren gegane standbeeld de Waarheid van Kunstenaar Coenraad Brouwer (1877-1923) besproken. Oude(re) Vreewijkers kennen het beeld nog uit hun jeugd, dat in 1927 is geplaatst aan de voorzijde van de voormalige bibliotheek aan de Grift. Zij stellen dat het beeld er ten minste tot in de vijftiger járen van de vorige eeuw
heeft gestaan.
Wat er sindsdien gebeurd is met het standbeeld, is onbekend. Ruim tien jaar geleden heeft een lid van de Raad al eens aandacht gevraagd voorde Waarheid. De gemeente Rotterdam gaf destijds te kennen dat het beeld in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan -vernield of meegenomen door de bezetter. Wij twijfelen aan deze lezing, want bewoners kunnen het beeld nog herinneren in naoorlogs Vreewijk’.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording.

Vraag 1:
Houdt het college vast aan de stelling dat De Waarheid verloren is gegaan in de Tweede Wereldoorlog? Indien ja, hoe verklaart zij dat Vreewijkers menen het beeld nog te herinneren van na de oorlog? Indien nee, is het college bereid actief op zoek te gaan naar het beeld?

Antwoord:
Het college houdt niet vast aan deze stelling. Uit navraag bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam blijkt dat niet met zekerheid is vast te stellen wanneer het beeld is verdwenen uít Vreewijk.
In de allereerste beeldeninventarisatie van Roterodamum in 1948 ontbreekt al ieder spoor naar het beeld. De eerste gemeentelijke inventarisatie in 1966 vermeldt dat het beeld onherstelbaar gehavend was geraakt en vervolgens werd verwijderd - een datum van verwijdering ontbreekt. Volgens het CBK is het waarschijnlijk dat het beeld halverwege de járen 1950 uit Vreewijk werd verwijderd.

Vraag 2:
Hoe is het college tot de stelling gekomen dat het beeld al dan niet verloren is gegaan in de Tweede Wereldoorlog? Met andere woorden, welke experts heeft zij geraadpleegd in dezen?

Antwoord:
Het is niet meer na te gaan hoe net college destijds tot deze stelling is gekomen.

Vraag 3:
Weet het college wat er exact gebeurd is met het beeld? Indien ja, wat is er mee gebeurd?

Antwoord:
Zoals u kunt lezen in onze beantwoording van vraag 1 is het helaas niet te achterhalen wat er precies is gebeurd met het beeld. Wel is bekend dat het gehavend is en daarna is verwijderd. Wat er na deze verwijdering is gebeurd, is onbekend.

Vraag 4:
Weet het college zeker dat De Waarheid niet ergens in een depot in de stad staat? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Gezien de grootte van hei beeld is het geen object dat zomaar over het hoofd gezien kan worden. Het Centrum Beeldende Kunst laat weten dat wanneer het beeld zich nog ergens in de stad zou bevinden wij dit zeker zouden weten.

Dan wordt gesteld:
“Dit jaar bestaat Vreewijk honderd jaar. Stichting Vreewijk 100 jaar, die de viering van het eeuwfeest organiseert, is naarstig op zoek naar De
Waarheid. ”

Vraag 5:
Is het college bereid de zoektocht van Stichting Vreewijk 100 jaar ambtelijk te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ons college heeft kennis genomen van de oproep die Stichting Vreewijk 100 jaar heeft gedaan via Open Rotterdam. Mocht deze oproep tot concrete aanwijzingen leiden waarbij derigemeente een rol kan spelen, dan is de gemeente bereid om ambtelijke ondersteuning te bieden. Gezien het bovenstaande is een zoektocht naar het beeld op dit moment echter niet kansrijk genoeg om te ondersteunen.

Interessant voor jou

SV: Vermeende meeuwenoverlast in de haven

Lees verder

SV: Centraal vuurwerk in het Prinsenpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer