Sector­analyse RRKC 2015 met betrekking tot het Wereld­museum


Indiendatum: feb. 2015

Geacht college,

Eind 2014 is besloten twee onderzoeken in te stellen naar het beleid met betrekking tot het Wereldmuseum. Eén onderzoek wordt uitgevoerd door de Rotterdamse Rekenkamer, het andere door onderzoeksbureau LawsonLuiten. Ook is er in 2014 een Toetsingscommissie Ontzamelen ingesteld die negatief heeft geadviseerd over het ontzamelplan van het Wereldmuseum. De ontzamelvoorstellen van het Wereldmuseum zijn afgewezen. Het ontzamelen bij het Wereldmuseum is momenteel stopgezet.

Op 17 februari 2015 presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de Sectoranalyse 2015 (1). Met verbazing en ongeloof heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren kennis genomen van de passages in de sectoranalyse die betrekking hebben op het Wereldmuseum. Van bovengenoemde feiten wordt nergens melding gemaakt. Verder verbaast de analyse ons op nog meer punten. Wij hebben hier meerdere vragen over.

De Toetsingscommissie Ontzamelen heeft negatief geadviseerd over het ontzamelplan van het Wereldmuseum en het ontzamelen is momenteel stopgezet. Toch staat er op pagina 55:

"De musea hebben nog geen grote inhoudelijke koerswijzigingen ingezet, behalve het Wereldmuseum. Dit museum wil zich gaan profileren met hoogwaardige kunst uit Azië en Oceanië. Daartoe wil het kunst uit de Afrikacollectie afstoten, evenals objecten van mindere kwaliteit".

1. Is het college het eens met deze constatering? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

De gemeente Rotterdam heeft de huuropzegging van het depot van het Wereldmuseum ongedaan gemaakt. Hier wordt in de analyse geen melding van gemaakt. Op pagina 56 staat desalniettemin:

"Het Wereldmuseum besloot de huur van de depotruimte in Metaalhof op te zeggen en hoopt kosten te besparen door de collectie op te slaan in leegstaande ruimtes in het museum".

2. Is het college het eens met deze constatering? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

Op pagina 59 staat:

"Alle musea onderzoeken nieuwe manieren van cultureel ondernemen en nieuwe verdienmodellen. Het Wereldmuseum valt daarin op met zijn sterrenrestaurant dat significant bijdraagt aan de financiering van het museum”.

3. Deelt het college deze mening? Indien ja, kunt u dit toelichten? Indien nee, waarom niet?

4. Waaruit blijkt dat het sterrenrestaurant significant bijdraagt aan de financiering van het museum?

(1) http://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RRKC_sectoranalyse2015_binnenwerk_DEF.pdf

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 23 mrt. 2015

Inleidend wordt gesteld:

Eind 2014 is besloten twee onderzoeken in te stellen naar het beleid met betrekking tot het Wereldmuseum. Eén onderzoek wordt uitgevoerd door de Rotterdamse Rekenkamer, het andere door onderzoeksbureau LawsonLuiten. Ook is er in 2014 een Toetsingscommissie Ontzamelen ingesteld die negatief heeft geadviseerd over het ontzamelplan van het Wereldmuseum. De ontzamelvoorstellen van het Wereldmuseum zijn afgewezen. Het ontzamelen bij het Wereldmuseum is momenteel stopgezet.

Op 17 februari 2015 presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de Sectoranalyse 2015. Met verbazing en ongeloof heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren kennis genomen van de passages in de sectoranalyse die betrekking hebben op het Wereldmuseum. Van bovengenoemde feiten wordt nergens melding gemaakt. Verder verbaast de analyse ons op nog meer punten. Wij hebben hier meerdere vragen over.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Voorafgaand merkt ons college het volgende op:
De bedoelde Sectoranalyse is een eigenstandig product van de RRKC. Het vormt één van de bouwstenen van de Uitgangspuntennota voor het nieuwe Cultuurplan, maar de inhoud van de sectoranalyse komt volledig voor rekening van de RRKC. De gemeente neemt kennis van de inhoud van de analyse en het advies. Als onderdelen uit de Sectoranalyse raken aan domeinen die momenteel onderwerp zijn van onderzoek, dan kan het college de desbetreffende onderdelen uit de sectoranalyse bij zijn oordeel over de uitkomsten van de onderzoeken betrekken.

De Toetsingscommissie Ontzamelen heeft negatief geadviseerd over het ontzamelplan van het Wereldmuseum en het ontzamelen is momenteel stopgezet. Toch staat er op pagina 55:

"De musea hebben nog geen grote inhoudelijke koerswijzigingen ingezet, behalve het Wereldmuseum. Dit museum wil zich gaan profileren met hoogwaardige kunst uit Azië en Oceanië. Daartoe wil het kunst uit de Afrikacollectie afstoten, evenals objecten van mindere kwaliteit".

Vraag 1:
Is het college het eens met deze constatering? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Omdat het een extern advies betreft van een orgaan dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Rotterdam, gaan wij niet inhoudelijk in op dit advies of onderdelen daaruit.
De gemeente Rotterdam heeft de huuropzegging van het depot van het Wereldmuseum ongedaan gemaakt. Hier wordt in de analyse geen melding van gemaakt. Op pagina 56 staat desalniettemin: "Het Wereldmuseum besloot de huur van de depotruimte in Metaalhof op te zeggen en hoopt kosten te besparen door de collectie op te slaan in leegstaande ruimtes in het museum".

Vraag 2:
Is het college het eens met deze constatering? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie de inleiding en onze beantwoording bij vraag 1. Op pagina 59 staat:

"Alle musea onderzoeken nieuwe manieren van cultureel ondernemen en nieuwe verdienmodellen. Het Wereldmuseum valt daarin op met zijn sterrenrestaurant dat significant bijdraagt aan de financiering van het museum".

Vraag 3:
Deelt het college deze mening? Indien ja, kunt u dit toelichten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie de inleiding en onze beantwoording bij vraag 1.

Vraag 4:
Waaruit blijkt dat het sterrenrestaurant significant bijdraagt aan de financiering van het museum?

Antwoord:
Zie inleiding en onze beantwoording bij vraag 1.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer