ACTU­A­LITEIT: Derde onderzoek Wereld­museum


Indiendatum: feb. 2015

Rotterdam, 17 februari 2015

Geachte voorzitter,

Afgelopen dagen berichtten diverse media dat de erfgoedinspectie een apart onderzoek uit zou voeren naar de gang van zaken bij het Wereldmuseum. In de Volkskrant van maandag 16 februari 2015 bevestigt een woordvoerder van het College dat dit extra onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. In hetzelfde artikel rept de woordvoerder van de gemeente over “geruchten dat het depot niet op orde zou zijn”.

Deze berichten roepen bij ons veel vragen op. Ook maken wij ons grote zorgen over wat er bij het museum aan de hand is en in hoeverre onze collectie die daar in beheer is, gevaar loopt. Het inschakelen van een rijksinspectie lijkt ons een uitzonderlijke maatregel. Wat is de aanleiding en opdracht voor het onderzoek, hoe verhoudt het zich tot de lopende onderzoeken, wanneer is het onderzoek gestart en waarom is de raad hierover niet rechtstreeks geïnformeerd? Binnen de Rotterdamse gemeenschap zijn veel mensen zeer betrokken bij de perikelen rondom het Wereldmuseum. Daarom willen wij as donderdag over dit nieuwe onderzoek een actualiteit aanvragen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer