Raads­vragen: Woeker­winst bij door­verkoop panden Weste­wa­gen­straat – vervolg­vragen op 19bb14284


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording [1] op onze vragen over 'Stagnatie ontwikkeling aan de Westewagenstraat' in goede orde ontvangen. Deze vragen betroffen de ontwikkeling van nieuwbouw aan de Westewagenstraat waarvoor het projectbestemmingsplan 'Westewagenstraat 62-80' is vastgesteld. Wij stelden onder andere de vraag of het college bij de toenmalige eigenaar van de panden aan de Westewagenstraat heeft bedongen dat deze panden niet worden doorverkocht louter met als doel winst te behalen. Hierop antwoordde het college als volgt, verwijzend naar een overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de eigenaar:

“In de anterieure overeenkomst is in artikel 14 opgenomen dat bij het eventueel overdragen van de rechten en plichten door de initiatiefnemer er goedkeuring van de gemeente is vereist.“


Uit een artikel [2] in het AD Rotterdams Dagblad van 29 oktober jongstleden hebben wij vernomen dat de toenmalige eigenaar van de panden aan de Westewagenstraat zijn eigendom heeft verkocht aan twee vastgoedbedrijven voor liefst 16,8 miljoen euro, terwijl de panden voor 3 miljoen euro zijn aangekocht. Ongetwijfeld heeft de toenmalige eigenaar in de tijd tussen het vaststellen van het projectbestemmingsplan en de doorverkoop kosten gemaakt met betrekking tot het voeren van procedures, maar dan blijft er natuurlijk nog een forse winst over. Deze woekerwinst is een direct gevolg van het voorstel van het college aan de Raad het projectbestemmingsplan vast te stellen, dat uiteindelijk heeft geleid tot een raadsbesluit.

1. Heeft u goedkeuring gegeven aan de toenmalige eigenaar van de panden aan de Westewagenstraat voor de doorverkoop? Indien ja, waarom? Indien ja, bent u bereid de correspondentie tussen de gemeente en de toenmalige eigenaar onderliggend aan de goedkeuring openbaar te maken of te doen toekomen aan de Raad?

2. Wat vindt u ervan dat uw voorstel aan de Raad voor vaststelling van het projectbestemmingsplan voor de ontwikkeling aan de Westewagenstraat ertoe heeft geleid dat de toenmalige eigenaar een woekerwinst heeft geboekt? Vindt u dat uw voorstellen aan de Raad – die u doet ter behartiging van het algemeen belang – hiervoor bedoeld zijn?

3. Ziet u mogelijkheden om dit soort buitenissige pandtransacties als gevolg van een publiekrechtelijk besluit in de toekomst te voorkomen? Indien ja, welke mogelijkheden?

De nieuwe eigenaars denken nog na over de verdere invulling van de aangekochte panden. In voornoemd artikel staat er onder andere dat ze nadenken over de duur van de huurtijd van de contracten met de toekomstige bewoners. Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen blijkt evenwel dat de gemeente Rotterdam bij de toenmalige eigenaar heeft bedongen dat er reguliere studentenwoningen worden gerealiseerd in de panden aan de Westewagenstraat, in tegenstelling tot appartementen met een gelimiteerde duur van de huurtijd. Het college schrijft het volgende:

“De eigenaar heeft vorig jaar geïnformeerd of er long stay appartementen aan het programma mogen worden toegevoegd. Daar is door Cluster Stadsontwikkeling afwijzend op gereageerd. Wij houden vast aan het vergunde plan dat uit gaat van het realiseren van studentenwoningen. De eigenaar heeft recent nog bevestigd het vergunde programma met studentenhuisvesting te zullen realiseren.“


4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het vergunde plan ook met de nieuwe eigenaars van de panden aan de Westewagenstraat wordt gerealiseerd?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7608929/1/19bb14284

2 https://www.ad.nl/rotterdam/ein-de-lijk-sloop-en-nieuwbouw-aan-westewagenstraat-gaan-nu-echt-van-start~afd465a9/?referrer=https://www.google.com/

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 3 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Incident met staand want aan de Hoekse kust

Lees verder

Raadsvragen: Gedragstest voor personen in het bezit van wapenverloven en jachtakten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer