Raads­vragen: Incident met staand want aan de Hoekse kust


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is op de hoogte gebracht van een incident met een staand want dat zich heeft afgespeeld aan de kust van Hoek van Holland. Zoals bekend maken vele kitesurfers op recreatieve wijze gebruik van de Hoekse kustlijn voor het beoefenen van hun sport. Zaterdag 19 oktober jongstleden raakte een kitesurfer verstrikt in een staand want, waarschijnlijk geplaatst door een beroepsvisser. De situatie was zo alarmerend dat de kitesurfer hulpsignalen uitzond naar de mensen die zich op dat moment op het strand begaven. Uiteindelijk hebben leden van de Hoekse Watersportvereniging de kitesurfer uit deze benarde positie bevrijd.

Een deel van het staand want spoelde afgelopen zondag aan het strand. Van het aangespoelde net hebben wij een foto van betrokkenen ontvangen en aan deze vragen toegevoegd.

Volgens betrokkenen was de locatie van het staand want nauwelijks zichtbaar en onvolledig aangebracht, zoals dat bijvoorbeeld kan worden gedaan met gekleurde boeien die precies laten zien waar het staand want is geplaatst onder de zeespiegel. Deze tekortkomingen werden mede geconstateerd door de politie, die door de betrokkenen op de hoogte is gesteld over het incident en ter plaatse kwam. De politie heeft evenwel geen strafbaar feit kunnen constateren, waardoor de betrokken kitesurfer geen aangifte heeft kunnen doen. Het aanbrengen van een degelijke aanduiding voor een staand want is evenwel wettelijk verplicht. Zonder degelijke aanduiding lopen watersporters – zoals kitesurfers – namelijk een groot risico verstrikt te raken in de netten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet toezien op naleving van de regels met betrekking tot staandwantvissen in de Noordzee en het gebruik van staand want als vistuig.

1. Bent u bekend met het staandwantvissen voor de kust van Hoek van Holland? Indien ja, ziet u risico’s voor watersporters als gevolg van het staandwantvissen?

2. Bent u bekend met het incident dat zich op zaterdag 19 oktober jongstleden heeft voorgedaan? Heeft de politie de melding verwerkt in haar administratie en is deze bij u terecht gekomen?

3. Heeft u periodiek overleg met de NVWA over handhaving van regels met betrekking tot staandwantvissen, inclusief het gebruik van staand want als vistuig? Indien nee, waarom niet?

4. Op welke wijze behartigt u de belangen van de watersporters aan de kust van Hoek van Holland die niet alleen hinder ondervinden van staandwantvissen, maar ook zelfs in alarmerende situaties terecht komen?

5. Wat gaat u doen om de watersporters aan de kust van Hoek van Holland te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met staandwantvissen?

Voornoemd incident in Hoek van Holland staat helaas niet op zich. Vorige zomer zijn er voor de kust van Den Haag ook incidenten en situaties gemeld waarin recreanten in de zee dreigden verstrikt te raken in een staand want. In de Haagse gemeenteraad zijn er omwille van de veiligheid van de recreanten vragen [1] gesteld over de noodzaak tot strikte regels met betrekking tot het gebruik van dit vistuig.

6. Heeft u periodiek overleg met andere kustgemeenten over de veiligheid van recreanten als gevolg van het staandwantvissen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is de inzet van dergelijk overleg?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6737188/2/RIS300371%20Staandwantvissen

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Onzekerheid over toekomst locatie Dierenambulance Rotterdam en Omstreken

Lees verder

Raadsvragen: Woekerwinst bij doorverkoop panden Westewagenstraat – vervolgvragen op 19bb14284

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer