Raads­vragen: Wildopvang in Delft sluit de deuren


Indiendatum: 12 okt. 2022

Geacht college,

Wildopvang Zuid-Holland (voorheen: Wildopvang Delft) in de gemeente Delft sluit de deuren aan het einde van dit jaar. Sinds begin deze week is de wildopvang reeds gesloten voor nieuwe dieren, laat ze op haar website weten. Voor onze regio is het nakende einde van de Wildopvang Zuid-Holland een flinke aderlating.

1. Welke consequenties voor de opvang van hulpbehoevende wilde dieren ziet u als gevolg van de sluiting van Wildopvang Zuid-Holland?

2. Wat gaat u doen voor hulpbehoevende wilde dieren in Rotterdam die door een gebrek aan regionale opvangcapaciteit mogelijk niet terecht kunnen in een wildopvang?

3. Kunt een overzicht geven van de regionale opvangcentra die in principe dezelfde hulp kunnen bieden als de wildopvang in Delft? En zijn deze opvangcentra ook te vinden voor Rotterdammers die uw website bezoeken in de hoop te weten te komen waar zij met een wild dier in nood terecht kunnen?

Zorg voor wilde dieren die hulp behoeven, is geregeld in de Wet natuurbescherming. Het college meent dat zij haar zorgplicht ten aanzien van hulpbehoevende dieren in het wild afdoende invult met jaarlijkse subsidies voor dierenopvangcentra Vogelklas Karel Schot en De Houtsnip, die zich beide binnen onze gemeentegrenzen bevinden. In antwoord op een brief[1] van de wildopvang uit 2019 – waarin zij een noodkreet uitte over de toen al nijpende financiële situatie en de gemeente Rotterdam daarom om steun vroeg – liet het college weten over haar rol als subsidieverlener aan andere opvangcentra: “Wij zijn van mening dat hiermee de zorgplicht voor wilde dieren voor de gemeente Rotterdam voldoende is ingevuld.”

4. Vindt u nog altijd dat u uw zorgplicht voor wilde dieren voldoende invult? Indien ja, waarom?

De wildopvang in Delft voert een onzekere financiële toekomst als belangrijke reden op voor de sluiting per einde van dit jaar. Op de website[2] schrijft zij onder meer het volgende, in aanvulling op een opsomming van alle kostenposten die in de afgelopen tijd zijn toegenomen:

“Naast deze stijging van de kosten zien we ook dat de donaties teruglopen door de onzekere economie. Verder heeft 3 jaar stevig lobbyen bij gemeentes, provincie en overheid nog nauwelijks geleid tot meer subsidies of beter uit te voeren wet- en regelgeving.”

5. Denkt u dat uw weigering financieel bij te dragen aan de wildopvang heeft bijgedragen aan het besluit te stoppen met dienstverlening aan hulpbehoevende wilde dieren? Indien nee, waarom niet?

In voornoemde noodkreet – een brief[3] aan het college – biedt de wildopvang in Delft een overzicht van het aantal dieren die zij opvangt en waar deze dieren vandaan komen. We hebben het overzicht toegevoegd. Uit het overzicht blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 164 dieren afkomstig uit Rotterdam worden opgevangen. Overigens is het aantal ‘Rotterdamse’ dieren sinds 2015 jaarlijks toegenomen. Het ligt in de rede dat deze dieren voortaan binnen de eigen stadsgrenzen worden opgevangen, omdat andere dierenopvangcentra verder weg liggen. Maar bovenal blijkt uit het overzicht dat er jaarlijks een kleine drieduizend dieren in Delft worden opgevangen. Het is niet ondenkbaar dat een aanzienlijk gedeelte van dit aantal voortaan in Rotterdam wordt opgevangen, vanwege de nabijheid van opvangcentra Vogelklas Karel Schot en De Houtsnip.

Wij zijn benieuwd of het college vindt dat haar subsidies aan deze twee opvangcentra nog altijd afdoende zijn, ook nu een stijging van het aantal te verzorgen dieren binnen Rotterdam valt te verwachten. Immers, aan de zorg voor dieren in nood zijn kosten verbonden. Zo heeft Vogelklas Karel Schot in 2018 met de toen beschikbare middelen zo rond de tienduizend dieren geholpen, blijkt uit een overzicht[4] dat door het college is opgevraagd. Over De Houtsnip zijn dergelijke gegevens momenteel helaas niet voorhanden.

6. Bent u bereid na te gaan hoeveel dieren Vogelklas Karel Schot en De Houtsnip in 2021 hebben geholpen en waar deze dieren vandaan komen? Indien nee, waarom niet?

7. Weet u of deze twee opvangcentra een stijging in de aantallen ingebrachte dieren anticiperen als gevolg van sluiting van de wildopvang in Delft?

8. Bent u bereid een verhoging van de subsidie voor Vogelklas Karel Schot en De Houtsnip te overwegen als blijkt dat zij meer werk voor de wilde dieren uit de regio moeten verrichten door toedoen van sluiting van de wildopvang in Delft? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/8b6dc8c0-66be-4588-baa4-80e8f7b799db?documentId=3573be37-6742-4a2d-a137-4c1f6faf2647

[2] https://www.wildopvangzuidholland.nl/sluiting/

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/1526591c-41e0-4464-a48f-353bdd5eb21f?documentId=e1d03c83-dda7-4a2d-a765-3a4251fc6967

[4] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/6cacbd68-6b15-4495-abdb-ccbb183bb792?documentId=f3fb6f41-cc7a-4002-8620-fb05bf76756f (zie bladzijde 4)

Indiendatum: 12 okt. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Verkeerslichten op bestelling

Lees verder

Raadsvragen: Discrepantie cijfers grootte sociale voorraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer