Raads­vragen: Verkeers­lichten op bestelling


Indiendatum: 20 sep. 2022

Geacht college,

Aan de Van Aerssenlaan stuitten wij op twee verkeerslichten voor voetgangers die afwijken van alle andere voetgangerslichten in de stad. De lichten zijn ingepakt in bamboe. Waar normaliter een voetgangerssymbool te zien is ter plaatse van het rode en groene licht, zijn er nu andere symbolen te zien. Het lijkt te gaan om het symbool van een pandabeer voor het rode licht en pootafdrukken voor het groene licht. We hebben foto’s bijgevoegd.

In de Regeling verkeerslichten[1] (ministeriële regeling hangend onder de Wegenverkeerswet 1994) staat bij punt 75 het volgende:

“Het groene en rode licht zijn voorzien van een voetgangerssymbool.”

Deze bepaling geldt als een voorschrift.

1. Welke overheidslaag is het bevoegd gezag waar het naleving van de Regeling verkeerslichten voor wat betreft plaatsing van de voetgangerslichten aan de Van Aerssenlaan betreft?

2. Klopt het dat punt 75 van de Regeling verkeerslichten niet wordt nageleefd door de plaatsing van voornoemde voetgangerslichten aan de Van Aerssenlaan? Indien ja, kunt u ervoor zorgen dat de voetgangerslichten onverwijld worden vervangen door reguliere lichten zodat weer wordt voldaan aan de Regeling verkeerslichten?

De verkeerslichten lijken er in de afgelopen zomer op verzoek van een particuliere instelling te zijn gekomen, blijkens een artikel[2] in het AD Rotterdams Dagblad. Een woordvoerder van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam stelt dat het verzoek is gedaan om een gebeurtenis in de bestaansgeschiedenis van deze instelling op te luisteren. De verkeerslichten staan pal naast het complex van de instelling.

3. Worden de verkeerslichten aan de Van Aerssenlaan gezien als reclameobject waarvoor reclamebelasting moet worden betaald? Indien nee, waarom niet?

4. Krijgt u vaker verzoeken van particuliere instellingen om op bestelling verkeerslichten aan te brengen, dan wel te wijzigen? Indien ja, hoe vaak en wat doet u doorgaans met deze verzoeken?

5. Maakt u een onderscheid tussen verzoeken voor dergelijke initiatieven, bijvoorbeeld tussen aanvragers zonder winstoogmerk enerzijds en aanvragers met winstoogmerk anderzijds?

6. Is voor u de openbare ruimte te koop? Dat wil zeggen, kan eenieder met ogenschijnlijk een goed verhaal bij u langsgaan om uitingen en aanduidingen te verkrijgen in de openbare ruimte, met medewerking van de gemeente?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0009151/2019-07-01

[2] https://www.ad.nl/rotterdam/pandaverkeerslicht-van-bamboe-bij-diergaarde-blijdorp~ae811e40/

Indiendatum: 20 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Waar blijft het nieuwe dierenasiel

Lees verder

Raadsvragen: Wildopvang in Delft sluit de deuren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer