Raads­vragen: Waar blijft het nieuwe dieren­asiel


Indiendatum: 15 sep. 2022

Geacht college,

Eind 2021 heeft de gemeenteraad besloten[1] krediet te verstrekken voor de bouw van een nieuw dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg. Het betreft een opvanglocatie voor huisdieren – katten en honden, maar ook gehouden vogels en reptielen – met daarbovenop een ‘plus’ aan voorzieningen, zoals een dierenartsruimte en een meldkamer. In een persbericht[2] eerder dat jaar liet de gemeente Rotterdam het volgende weten: “Als alles volgens plan verloopt, dan moet in het tweede kwartaal van 2022 moet het nieuwe dierenasielPlus haar eerste bewoners kunnen ontvangen.” In een brief van het college aan de gemeenteraad de dag ervoor stond het wat stelliger: In het tweede kwartaal van 2022 is het dierenasiel af.” Wat waren we blij dit te lezen!

In november van vorig jaar werd onze pret al wat gedrukt. Het college schreef toen wederom in een brief aan de gemeenteraad het volgende:

“Planning

Wat het tijdpad van realisatie betreft, is eerder aan u meegedeeld dat oplevering van het nieuwe asiel in het tweede kwartaal 2022 is te verwachten. Die termijn lijkt ambitieus, gelet op de doorlooptijden van aanbesteding en omdat bouw pas na gunning kan starten. Bij ontwikkelingen brengen wij u op de hoogte.”

We zitten nu bijna in het vierde kwartaal van 2022. Het nieuwe dierenasiel staat er nog altijd niet. Sterker nog, uit ons bezoek op locatie gisteren blijkt dat er NIETS is gebeurd. Bijgevoegde foto’s spreken boekdelen. De te slopen gebouwen van het oude asiel staan er nog steeds; het perceel is dichtgegroeid. Een omgevingsvergunning voor het bouwen ontbreekt eveneens. Gedurende dit jaar zijn we niet op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

1. Waarom staat het nieuwe dierenasiel er nog niet?

2. Waarom is er nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd?

3. Welke prioriteit geeft u eigenlijk aan het nieuwe dierenasiel?

4. Welke ontwikkelingen hebben geleid tot eventuele vertraging in de realisering van het nieuwe dierenasiel?

In de eerste herziening[3] van de lopende begroting (Begroting 2022) is een bedrag van €5 miljoen gereserveerd voor de bouw van het dierenasiel; volgend jaar is er nog een bedrag van ruim €2,4 miljoen gereserveerd voor realisering.

5. Blijven deze bedragen beschikbaar voor realisering van het nieuwe dierenasiel, ook als eventuele omstandigheden leiden tot uitstel? Indien nee, waarom niet?

6. Zijn eventuele overschrijdingen van dit krediet als gevolg van veranderde omstandigheden voor rekening van de gemeente, dus zonder dat dit ten koste gaat van dekking van lasten voor uitvoering van de wettelijke taak dierenopvang (uitgevoerd door Dierenbescherming) dan wel het budget voor natuur- en milieueducatie of openbaar groen? Indien nee, waarom niet?

Het nieuwe dierenasiel wordt eigendom van de gemeente Rotterdam. Zij gaat vervolgens een huurrelatie aan met de Dierenbescherming, die het asiel gebruikt ter uitvoering van voornoemde wettelijke taak. Een arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[4] schrijft voor dat iedereen in beginsel in aanmerking moet kunnen komen om vastgoed van de overheid te kunnen kopen, indien de eigenaar daartoe wil overgaan. Dit zogenoemde Didam-arrest geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente Rotterdam en heeft her en der al tot openbare publicaties geleid van voornemens tot onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed, wat tot vertraging leidt in bepaalde ontwikkelingen. Het is voor ons op dit moment nog niet duidelijk of het aangaan van huurrelaties zonder openbaarmaking van het voornemen tot verhuring van gemeentelijk vastgoed is toegestaan met inachtneming van het Didam-arrest.

7. Leidt het Didam-arrest tot vertraging in de realisering van het nieuwe dierenasiel? Indien ja, waarom? Indien ja, heeft u reeds stappen gezet om zo snel mogelijk te voldoen aan alle procedures en de komst van het dierenasiel te versnellen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/ed7ae778-a9e7-40fd-a7e3-28d7bf157797?documentId=3fa983db-0be4-4c18-99c3-5b4ee4717ac5&agendaItemId=83433f63-589f-401a-a577-27a5f0196533

[2] https://persberichtenrotterdam.nl/persbericht/rotterdam-krijgt-dierenasielplus/

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/0c3ef7e5-9644-4ece-911b-c4db8aee4329?documentId=288e7901-64b2-4ae5-9071-fdde50a546e3&agendaItemId=f97fa11a-9087-4ea7-bac7-69d1378a9c67

[4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778&showbutton=true

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 22 nov. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Positie van dieren in natuur- en milieueducatie

Lees verder

Raadsvragen: Verkeerslichten op bestelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer