Raads­vragen: Vuilstort op de Maas­vlakte


Indiendatum: 20 apr. 2022

Geacht college,

Wij hebben recent een melding van een betrokken burger mogen ontvangen over vermeende vuilstort op de Maasvlakte, onder meer aan de Noordzeeboulevard ter hoogte van de Slufter (locatie: Parking P4). In de bermstroken van kilometers lang is grond gestort, in een omgeving die verder uit zand bestaat. De grond zit vol met plastic. Daarnaast is er in de wijdere omgeving vuil te bekennen verwerkt in de grond, die het label van ‘zwerfvuil’ overstijgt. Het lijkt hier dus om georganiseerde vuilstort te gaan.

1. Herkent u zich in het beeld dat de ondergrond in delen van de Maasvlakte is vervuild? Indien nee, waarom niet?

2. Weet u waarom er grond is gestort in een zanderige omgeving als die van de Maasvlakte? En weet u wie daarvoor verantwoordelijk is?

3. Gaat u de troep in de ondergrond van de Maasvlakte, op het perceel aan de Noordzeeboulevard of elders, verwijderen? Indien nee, waarom niet?

De Maasvlakte is grondgebied van de gemeente Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is hoofderfpachter van veel van de grond in het havengebied en beheert de terreinen die aan derden worden verhuurd of in ondererfpacht worden uitgegeven. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) is als milieudienst het bevoegd gezag in Rotterdam in het kader van de Wet bodebescherming[1].

4. Wie is aan zet om vuilstort in de openbare ruimte en milieucriminaliteit meer algemeen in het havengebied aan te pakken? Wie is dus formeel het bevoegd gezag aan wie burgers hun meldingen, zorgen of klachten over de kwaliteit van de openbare ruimte in de haven kunnen doen toekomen?

5. Zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente actief op de Maasvlakte, om mogelijk illegale handelingen te constateren en overtreders of plegers van strafbare feiten te verbaliseren? Indien ja, hoe vaak komt het voor dat uw boa’s illegale handelingen constateren, zoals zaken als vuilstort?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.dcmr.nl/advies-bodem

Indiendatum: 20 apr. 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Duivenbestrijding op Rotterdamse treinstations en daarbuiten

Lees verder

Raadsvragen: Kroon op de vergroening Binnenrotte doet ’t niet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer