Raads­vragen: Vrije plak­plaatsen – vervolg­vragen op 21bb002638


Indiendatum: 22 jul. 2022

Geacht college,

Op 16 maart 2021 hebben we de beantwoording[1] van onze schriftelijke vragen over ‘Vrije plakplaatsen’ ontvangen. De vragen gingen over onduidelijkheid waar zich op het grondgebied van de gemeente Rotterdam vrije plakplaatsen bevinden. Voor een definitie van vrije plakplaatsen van de gemeente verwijzen wij naar voornoemde schriftelijke vragen.

In antwoord op vraag 3 van voornoemde schriftelijke vragen over waar de vrije plakplaatsen zich in Rotterdam eventueel bevinden, meldt het college dat een actueel overzicht ontbreekt en schrijft zij:

“Om naast het gebruik van digitale media de gelegenheid te bieden via vrije plakplaatsen bekendmakingen en meningen te uiten in de openbare ruimte, wordt hierbij de toezegging gedaan dat binnen één jaar beleid wordt opgesteld over locaties voor vrije plakplaatsen in de openbare ruimte, en het toezicht en beheer van deze vrije plakplaatsen. Informatie over dit beleid wordt op de website van de gemeente Rotterdam geplaatst.”

Inmiddels zijn we de termijn van één jaar ruim gepasseerd.

1. Waar op de website van de gemeente kunnen we het beleid vinden over locaties voor vrije plakplaatsen in de openbare ruimte en het toezicht en beheer van deze locaties?

In voornoemde schriftelijke vragen neemt het college het standpunt in dat vrije plakplaatsen in het ‘digitale tijdperk’ minder relevant zijn voor vrije meningsuiting, in weerwil van jurisprudentie die spreekt over één vrije plakplaats per ongeveer zesduizend inwoners. Wij verwijzen naar onze schriftelijke vragen voor meer informatie over deze jurisprudentie. Voor Rotterdam zou dit neerkomen op ruim honderd vrije plakplaatsen, iets waar het college dus niet aan wil. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel vrije plakplaatsen er in Rotterdam zijn.

2. Hoeveel vrije plakplaatsen zijn er in Rotterdam?

Voldoende vrije plakplaatsen moet in het licht van voornoemde jurisprudentie worden gezien als onderdeel van zogenoemd ‘voorwaardenscheppend beleid’ om burgers in de gelegenheid te stellen via vrije plakplaatsen bekendmakingen en meningen te kunnen uiten in de openbare ruimte. Wij zien voorwaardenscheppend beleid behalve voldoende vrije plakplaatsen en kennis over waar deze te vinden zijn óók als een goede spreiding van vrije plakplaatsen in de stad, met locaties die goed toegankelijk zijn voor voetgangers en personen met een fysieke beperking en met aanplakoppervlakten die op verschillende hoogten zijn geplaatst om zo diverse lichaamslengten te faciliteren. Daar verstaan wij ook personen onder die gebruik maken van een rolstoel.

3. Hoe ziet de spreiding van vrije plakplaatsen eruit in de stad? Hoeveel plakplaatsen zijn er bijvoorbeeld per wijk en/of per wijkraadsgebied?

4. Zijn al deze vrije plakplaatsen toegankelijk voor voetgangers en voor personen met een fysieke beperking? Indien nee, waarom niet?

5. Zijn aanplakoppervlakten van alle vrije plakplaatsen op verschillende hoogten geplaatst om zo diverse lichaamslengten te faciliteren, inclusief personen in een rolstoel? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/2aef9c4a-cc6a-4c0f-8345-5ed8bc1d59e3?documentId=3c9ec443-2d5f-4371-94f3-c2b706423287

Indiendatum: 22 jul. 2022
Antwoorddatum: 20 sep. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Grondslagen afwijzing vergoeding hulphond – vervolgvragen op 22bb4211

Lees verder

Raadsvragen: Bezwaar maken op project Tree House

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer