Raads­vragen: Voor­zie­ningen voor de opvang van dieren sluiten rap – vervolg­vragen op 19bb15942


Indiendatum: sep. 2019

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording [1] op de schriftelijke vragen over 'Dreigend tekort aan dierenopvang in de regio' in goede orde ontvangen. Hierin geeft het college aan zich geen zorgen te maken over het verdwijnen van opvangvoorzieningen in de regio. Destijds was reeds bekend dat een voorziening in buurgemeente Schiedam de deuren zou sluiten. Dat geldt ook voor een voorziening in Albrandswaard.

Maar hier blijft het niet bij. Ook de pensions voor honden en katten in Vlaardingen, Gouda en Krimpen aan den IJssel gaan de deuren sluiten, en wel per februari 2020. Dit blijkt een artikel [2] in de editie Waterweg van het Algemeen Dagblad, gepubliceerd daags na indiening van voornoemde schriftelijke vragen. Dat zijn dus al vijf voorzieningen die rap na elkaar sluiten. Wij maken ons hierover ernstig zorgen, te meer het college volgens voornoemde beantwoording klaarblijkelijk zwaar leunt op deze voorzieningen. In het antwoord op de vraag of er voldoende voorzieningen voorhanden zijn voor de dieren die in de gemeente Rotterdam worden gevonden, stelt het college namelijk het volgende:

“Ja. Dat betreft dierenopvangcentra van de Dierenbescherming in Spijkenisse, Gouda, Vlaardingen en Krimpen aan den IJssel.“

1. Stelt u nog altijd dat er genoeg voorzieningen in de regio zijn per februari 2020, als die in Vlaardingen, Gouda en Krimpen aan den IJssel de deuren hebben gesloten? Indien ja, waarom?

In de beantwoording [3] van andere schriftelijke vragen, die over de sluiting van de opvangvoorziening aan de Abraham van Stolkweg in Blijdorp, geeft het college aan dat zij invulling geeft aan haar wettelijke taak zwerfdieren op te vangen door genoeg opvangcapaciteit te hebben in een straal van dertig kilometer vanaf de gemeentegrenzen. Het voldoen aan de wettelijke taak is uitbesteed bij de Dierenbescherming. De ‘dertigkilometerregeling’ geldt dus voor alle voorzieningen van deze organisatie.

2. Hoeveel voorzieningen voor de opvang van dieren zijn er binnen een straal van dertig kilometer vanaf de gemeentegrenzen, op het moment dat die in Vlaardingen, Gouda en Krimpen aan den IJssel de deuren sluiten?

3. Met hoeveel opvangplekken heeft u bij het aangaan van de samenwerking met de Dierenbescherming rekening gehouden?

4. Welke afspraken heeft u gemaakt met de Dierenbescherming als blijkt dat de capaciteit voor de opvang van dieren tekortschiet?

In de afgelopen zomer heeft de Vereniging Dierenambulance Rotterdam een vierentwintiguursopvang geopend aan de Korpersweg in Charlois, blijkt uit een artikel [4] in het AD Rotterdams Dagblad. Wij zijn zeer verheugd over het feit dat particulieren zich willen ontfermen over het welzijn van kwetsbare dieren. Ongetwijfeld is het college dat ook, maar dat spreekt helaas niet uit haar reactie. Het college vindt het initiatief bij monde van een woordvoerder van de gemeente Rotterdam “in principe niet nodig”, aldus voornoemd artikel. De initiatiefnemers van de nieuwe opvangvoorziening zijn het daar niet mee eens. Zij moeten lange ritten maken, met hogere kosten tot gevolg. Bovendien leiden deze ritten tot onnodige stress bij de dieren.

5. Vindt u het een gepaste reactie om een goed bedoeld initiatief als de vierentwintiguursopvang af te doen als “in principe niet nodig”, terwijl er overduidelijk behoefte is aan een opvangvoorziening in de stad? Indien ja, waarom?

6. Bent u het eens met de initiatiefnemers van de vierentwintiguursopvang aan de Korpersweg dat een dergelijke opvangvoorziening het welzijn van kwetsbare dieren vergroot? Indien ja, hoe evalueert u specifiek op het punt van dierenwelzijn de eerder genoemde 'dertigkilometerregeling' die leidend is in de overeenkomst met de Dierenbescherming?

Het dierenasiel in Albrandswaard ('Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden') is naar verluidt bezig met het doen van een verkenning voor een eventuele verhuizing naar een thans leegstaande gemeentelijke locatie in Hoogvliet, gevestigd aan het Flierefluiterpad 4 in het Ruigeplaatbos. Bijgaand treft u een foto aan van deze locatie. De initiatiefnemer van het dierenasiel is benaderd door een vastgoedbureau dat door de gemeente Rotterdam wordt gebruikt om leegstaand maatschappelijk vastgoed een nieuwe bestemming te geven. Helaas verloopt de gang van zaken weinig soepel. Zo probeert de initiatiefnemer al maanden meer informatie te krijgen over de voorwaarden voor vestiging, inclusief de hoogte van de huursom. Wij hopen dat het college de noodzaak inziet voor een nieuwe voorziening op deze locatie.

7. Bent u bekend met de wens van het dierenasiel in Albrandswaard om te verhuizen naar de locatie aan het Flierefluiterpad in Hoogvliet, uiteraard mits het aanbod aantrekkelijk genoeg is? Indien ja, kunt u hier meer over vertellen?

8. Waar ziet u mogelijkheden om de komst van het dierenasiel naar Hoogvliet te bespoedigen, teneinde de rappe afname van opvangvoorzieningen in Rotterdam en regio te doorbreken?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7638605/1/19bb15942

2 https://www.ad.nl/waterweg/vlaardings-hondenpension-sluit-ruimte-nodig-voor-zwerfdieren~ae639663/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6804272/1/18bb6547

4 https://www.ad.nl/rotterdam/gemeente-rotterdam-24-uurs-opvang-voor-honden-en-katten-overbodig~a4b40b08/?referrer=https://www.google.com/

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 3 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Kunstwerken voormalige Caland Lyceum

Lees verder

Raadsvragen: Leerrecht voor kinderen in noodsituaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer