Raads­vragen: Vlees­vrije catering op de stem­bu­reaus


Indiendatum: 17 feb. 2021

Geacht college,

Op 30 januari 2020 heeft de Raad ons initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ vastgesteld en daarmee het besluit[1] genomen dat er binnen de raamovereenkomst voor zogenoemde standaardcatering als norm vegetarisch voedsel wordt aangeboden, tenzij afnemers van catering aangeven dat zij vlees of vis wensen. Voor een terdege uitvoering van het besluit is het nodig dat bestellers c.q. inkopers van standaardcatering weten wie de afnemers zijn.

Op 15 tot en met 17 maart aanstaande gaan de Rotterdammers weer naar het stembureau voor het uitbrengen van een stem in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. De dag erna vindt er centrale stemopneming plaats in Ahoy. In een brief[2] van het college aan de Raad blijkt dat er in totaal tienduizend vrijwilligers zijn geworven om de stemopneming op die dagen in goede banen te leiden. Vrijwilligers hebben zich kunnen aanmelden op een website[3] waar ze ook gelijk hun personalia hebben kunnen opgeven. De vrijwilligers ontvangen normaliter tijdens hun shifts op de dagen van stemopneming een cateringpakket met onder meer belegde broodjes.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren hoopt (en verwacht) dat het besluit van de Raad om als norm vegetarisch voedsel aan te bieden in cateringdiensten ook van toepassing is op de catering voor de vrijwilligers van de ruim vierhonderd stembureaus en van de centrale stemopneming in Ahoy. Omdat de vrijwilligers zich hebben aangemeld op voornoemde website, zijn ze kenbaar voor de bestellers c.q. inkopers van de catering in het kader van de stemopneming. Het besluit is dus technisch uitvoerbaar.

1. Wordt er standaard vegetarisch voedsel aangeboden aan de vrijwilligers van de stembureaus op 15 tot en met 17 maart aanstaande, evenals de centrale stemopneming op 18 maart aanstaande in Ahoy? Indien nee, waarom niet? Indien nee, waarom zou volgens u het besluit van de Raad om als norm vegetarisch voedsel aan te bieden aan afnemers van standaardcatering in dit geval niet van toepassing zijn?

2. Vraagt u personen die zich aanmelden als vrijwilliger op de stembureaus of centrale stemopneming om aan te geven of zij dieetwensen hebben, dus inclusief de vraag of zij behoefte hebben aan een vlees- of viscomponent in catering? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoeveel vrijwilligers hebben voor de aankomende verkiezingen aangegeven hier behoefte aan te hebben?

3. Bent u bereid om bij aankomende verkiezingen als norm te stellen dat er voor de catering aan vrijwilligers van de stembureaus en centrale stemopneming in Ahoy vlees- en visvrije catering wordt aangeboden, tenzij deze vrijwilligers expliciet aangeven behoefte te hebben aan een vlees- of viscomponent? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8416662/1/20bb1106_Raadsbesluit_Initiatiefvoorstel_%E2%80%98Carnivoor_Geef_het_door%E2%80%99

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9722515/1/s21bb001132_3_39941_tds

[3] https://mijnstembureau.nl/

Indiendatum: 17 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Grote risico's bij invoering Omgevingswet

Lees verder

Raadsvragen: Menggranulaat op terreinen Staatsbosbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer