Raads­vragen: Meng­gra­nulaat op terreinen Staats­bos­beheer


Indiendatum: 2 mrt. 2021

Geacht college,

Het radioprogramma Pointer[1] onthulde op 15 februari jongstleden dat Staatsbosbeheer zogenoemd menggranulaat gebruikt voor de aanleg van verharde fiets- en wandelpaden op de terreinen die deze organisatie beheert. Menggranulaat bestaat uit plastic bouwafval dat wordt vermalen en dient als vervanging van primaire grondstoffen als zand of grind. Wandelaars in de natuurgebieden onder beheer van Staatsbosbeheer hebben de afgelopen jaren kilo’s aan plastic afval aangetroffen; spul dat daar beslist niet thuishoort. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het boetekleed aangetrokken en is zij in reactie[2] op de onthulling een interne evaluatie gestart naar het gebruik van menggranulaat.

De gemeente Rotterdam onderhoudt een bestuurlijke relatie met het Recreatieschap Rottemeren, want zij is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling die ten grondslag ligt aan het recreatieschap. De Rottemeren worden beheerd door Staatsbosbeheer. Verder beheert Staatsbosbeheer een fietsroute tussen Rotterdam en Dordrecht, blijkt uit informatie op de website[3] van deze organisatie. Mogelijk zijn er nog andere plekken die Staatsbosbeheer in beheer heeft.

1. Weet u of Staatsbosbeheer ook menggranulaat heeft gebruikt in de aanleg van fiets- en wandelpaden in De Rottemeren? Indien ja, hoe lang weet u dit al? Indien ja, wat vindt u van het gebruik van menggranulaat in De Rottemeren? Indien nee, bent u bereid na te gaan of Staatsbosbeheer menggranulaat voor fiets- en wandelpaden in De Rottemeren heeft gebruikt?

2. Weet u of Staatsbosbeheer op het grondgebied van Rotterdam, op plekken die zij in beheer heeft, menggranulaat heeft gebruikt voor de aanleg van fiets- en wandelpaden? Indien ja, welke plekken? Indien nee, bent u bereid na te gaan of Staatsbosbeheer menggranulaat op plekken in Rotterdam heeft gebruikt?

3. Zijn er eveneens nog plekken die Staatsbosbeheer in beheer heeft en waarvoor de gemeente Rotterdam er een bestuurlijke relatie op nahoudt, zoals in het geval van Recreatieschap Rottemeren? Indien ja, welke plekken? En indien ja, wordt hier ook menggranulaat toegepast?

4. Bent u bereid Staatsbosbeheer op het matje te roepen over het gebruik van menggranulaat en deze organisatie te verplichten af te zien van het gebruik van dit materiaal? Indien nee, waarom niet?

De gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor de aanleg van fiets- en wandelpaden. Na de onthulling over Staatsbosbeheer is naar buiten gekomen dat ook gemeenten zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van menggranulaat, bijvoorbeeld de gemeente Leiden.

5. Is er menggranulaat gebruikt in de aanleg van fiets- en wandelpaden in opdracht van de gemeente, dus waarvoor u bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt? Indien ja, waar is dit gebeurd? Indien ja, waarom heeft u het gebruik van menggranulaat toegestaan?

6. Bent u bereid om in toekomstige aanbestedingen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden in Rotterdam een verbod op te nemen op het gebruik van menggranulaat? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://pointer.kro-ncrv.nl/staatsbosbeheer-stort-met-plastic-vervuild-bouwpuin-in-natuurgebieden

[2] https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2021/02/reactie-op-pointer-granulaat

[3] https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/ijsselmonde/fietsroute-verzet-rotterdam-dordrecht

Indiendatum: 2 mrt. 2021
Antwoorddatum: 20 apr. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.