Raads­vragen: Vervuiling opper­vlak­te­water door lozingen Chemours


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

Op de website van RTV Rijnmond stond onlangs het bericht dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is chemiebedrijf Chemours in Dordrecht middels een vergunning toe te staan GenX en PFOA in oppervlaktewater te lozen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is fel gekant tegen elke vorm van vervuiling. We moeten vervuiling tegengaan en beslist niet faciliteren, zoals het Rijk van plan is te doen.

Uit de beantwoording1 van eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp stelde het college dat de DCMR verantwoordelijk is voor het verlenen van milieuvergunningen aan zogenoemde Brzo-bedrijven, die zo zijn gecategoriseerd op basis van het Besluit risico's zware ongevallen. Hierbij handelt de DCMR namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, in dezen het bevoegd gezag. De DCMR komt voort uit een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Rotterdam deel van uitmaakt.

1. Weet u of de DCMR een rol speelt in het plan van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de vervuiling door Chemours te faciliteren? Indien ja, zal de DCMR dit doen middels het verlenen van een vergunning?

2. Kan de DCMR weigeren een vergunning te verlenen voor het vervuilen van oppervlaktewater met GenX en PFOA? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is in een dergelijk geval de weigeringsgrond?

3. Op welke wijze kunnen deelnemers aan voornoemde gemeenschappelijke regeling invloed uitoefenen om het verlenen van een dergelijke vergunning tegen te houden?

RTV Rijnmond berichtte dat Chemours de schadelijke stoffen wil lozen in de rivier Nieuwe Merwede ten zuiden van Dordrecht. De Nieuwe Merwede staat in contact met alle andere rivieren in de regio. Daarom is het zeer goed mogelijk dat vervuild rivierwater ook onze kant op komt.

4. Weet u of rivierwater uit de Nieuwe Merwede vervuild met GenX en PFOA zich zal vermengen met oppervlaktewater in Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u zich in uw stellingname bediend van een wetenschappelijk oordeel?

Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat Evides Waterbedrijf water vervuild met GenX in de spaarbekken van winningsgebied De Grote Rug loost op het Wantij2. Op de website3 van Evides Waterbedrijf wordt gesteld dat PFOA en GenX via de schoorstenen van Chemours in het oppervlaktewater van de spaarbekken terecht is gekomen. Evides Waterbedrijf zorgt voor het drinkwater in Rotterdam. De gemeente Rotterdam is aandeelhouder van Evides Waterbedrijf.

5. Weet u of er hogere concentraties van GenX in het Rotterdamse drinkwater zitten door de aanwezigheid van deze stof in een van de winningsgebieden van Evides Waterbedrijf? Indien ja, wat vindt u hiervan? Indien ja, hoe waarborgt u de kwaliteit van het drinkwater in onze stad? Indien nee, bent u bereid dit te achterhalen?

6. Vindt u het als aandeelhouder problematisch dat Evides Waterbedrijf vervuild water loost? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gebruikt u het aandeelhouderschap om deze gang van zaken aan de kaak te stellen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5957226/1/s17bb009487_3_32101_tds

2 https://www.ad.nl/dordrecht/evides-loost-grote-partij-water-met-pfoa-en-genx-op-wantij~a8a273f0c/

3 https://www.evides.nl/drinkwater/waterkwaliteit-en-hardheid/grote-rug-dordrecht

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 25 jun. 2019

1. Weet u of de DCMR een rol speelt in het plan van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de vervuiling door Chemours te faciliteren? Indien ja, zal de DCMR dit doen middels het verlenen van een vergunning?

"Rijkswaterstaat verleent namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de vergunning voor genoemde directe lozing op het oppervlaktewater. De DCMR geeft aan hier namens de provincie of de gemeente geen bevoegdheid of een wettelijke coördinatierol te hebben."

2. Kan de DCMR weigeren een vergunning te verlenen voor het vervuilen van oppervlaktewater met GenX en PFOA? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is in een dergelijk geval de weigeringsgrond?

"Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 1."

3. Op welke wijze kunnen deelnemers aan voornoemde gemeenschappelijke regeling invloed uitoefenen om het verlenen van een dergelijke vergunning tegen te houden?

"De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling hebben geen beslis- of adviesrol bij de verlening van een dergelijke vergunning."

4. Weet u of rivierwater uit de Nieuwe Merwede vervuild met GenX en PFOA zich zal vermengen met oppervlaktewater in Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u zich in uw stellingname bediend van een wetenschappelijk oordeel?

"Chemours loost op de rivier de Beneden Merwede. Op de geografisch kaart van Nederland is te zien dat een deel van het rivierwater van de Beneden Merwede stroomafwaarts terecht komt in en zich dus zal vermengen met he* oppervlaktewater in Rotterdam."

5. Weet u of er hogere concentraties van GenX in het Rotterdamse drinkwater zitten door de aanwezigheid van deze stof in een van de winningsgebieden van Evides Waterbedrijf? Indien ja, wat vindt u hiervan? Indien ja, hoe waarborgt u de kwaliteit van het drinkwater in onze stad? Indien nee, bent u bereid dit te achterhalen?

"Desgevraagd geeft Evides aan dat in het drinkwater in de gemeente Rotterdam momenteel circa 1,3 nanogram/liter GenX aanwezig is. Dit drinkwater wordt gemaakt op de zuiveringslocaties in Rotterdam en Spijkenisse vanuit Maaswater, dat door Evides uit de Maas wordt ingenomen ter hoogte van de Brabantse Biesbosch. In de Maas is momenteel nog 1,2 nanogram/liter GenX aanwezig. In 2017 waren de concentraties in de Maas (10,5 nanogram/liter) en in het drinkwater (9,4 nanogram/liter) hoger. In principe is de aanwezigheid van GenX in rivierwater en in drinkwater onwenselijk, echter alle genoemde gehalten zijn ruim onder de voorlopige richtlijn voor GenX in drinkwater van 150 nanogram/liter. Evides volgt de ontwikkelingen met betrekking tot GenX in de winningsgebieden en in het drinkwater nauwgezet en waarborgt de kwaliteit van het drinkwater."

6. Vindt u het als aandeelhouder problematisch dat Evides Waterbedrijf vervuild water loost? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gebruikt u het aandeelhouderschap om deze gang van zaken aan de kaak te stellen?

"In principe is elke lozing van GenX in rivierwater onwenselijk. Desgevraagd geeft Evides aan dat het gaat om de natuurlijke afstroom van water uit het noodspaarbekken De Grote Rug naar het Wantij. Recent is gebleken dat deze afstroom te beschouwen is als lozing. In spaarbekken de Grote Rug zijn verhoogde hoeveelheden GenX aangetroffen (in 2018 was dit 27 nanogram/liter) die hoofdzakelijk afkomstig zijn via depositie vanuit de lucht, aangezien de locatie zich naast het bedrijventerrein van Chemours bevindt. De Grote Rug is een noodspaarbekken binnen Dordrechtse zuiveringslocatie en wordt alleen gebruikt voor drinkwaterproductie als er geen watertoevoer is vanuit de Biesbosch. De Dordtse zuiveringslocatie levert drinkwater aan de inwoners van het Eiland van Dordrecht en een deel van de Hoeksche Waard."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Lokaas op campus Woudestein

Lees verder

Raadsvragen: Dierondersteunende interventies in Rotterdamse hulpverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer